Suntem şi pe:
Clinica Sante

Ocnamureseni

PANTILIMON POPOVICI – Profesor la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”

Publicat

- 1.305 vizualizări

S-a născut în comuna Vătava, Judeţul Mureş în 10 martie 1952. După absolvirea şcolii din localitatea natală, în anul 1967, urmează cinci ani (1967-1972) de pregătire pentru cariera didactică în cadrul Liceului Pedagogic din Tg. Mureş. Este şeful de promoţie la absolvire, dobândind competenţe profesionale deosebite în domeniul pedagogiei şi psiho-pedagogiei copilului, metodicilor şi practicii şcolare. Consideră această etapă ca fiind decisivă în pregătirea şi abordarea cu profesionalism a meseriei de dascăl cu vocaţie pentru munca la clasă şi abilităţi empatice exersate în sute de ore de practică pedagogică, sub îndrumarea unor profesori, adevăraţi părinţi spirituali. Între aceştia, la loc de cinste îl aşează pe eminentul pedagog Ioan Nicola. Pregătirea pedagogică a fost dublată de latura umanistă cu largi deschideri spre literatură, istorie, filozofie, artă (în special muzică şi pictură) dar şi spre sport, acumulări de cultură generală pe care profesorul Pantilimon Popovici le va folosi eficient în educaţia elevilor pe tot parcursul activităţii didactice

Între anii 1972-1975 îşi continuă pregătirea profesională, dobândind o dublă specializare: istorie şi geografie în cadrul Institutului Pedagogic din Tg. Mureş. Termină cursurile acestei instituţii cu media 10, drept pentru care alege să lucreze la Şcoala cu clasele I – VIII din Războieni Cetate, sat aparţinător oraşului Ocna Mureş. Aici, în calitate de debutant în învăţământ, întâlneşte un colectiv didactic de excepţie, în care se integrează foarte uşor, având un sprijin permanent din partea directorului Şcolii, Gavrilă Liviu, un om deosebit, un adevărat manager, receptiv la orice idee novatoare, benefică procesului instructiv-educativ.

Îşi continuă studiile, în paralel cu activitatea didactică, urmând cursurile Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de istorie şi filozofie, între anii 1977-1980, pe care le finalizează cu lucrarea „Monografia învăţământului din satul Războieni Cetate”, valorificând documentele din arhiva Şcolii în care a profesat neîntrerupt timp de 37 de ani între 1975-2012.

Obţine definitivatul în învăţământ în anul 1979 şi gradele II şi I cu media 10 în anii 1984 respectiv 1988. Lucrarea de gradul I a fost de fapt o finalizare a muncii de cercetare şi salvare a vestigiilor arheologice din localitate, activitate permanentă desfăşurată cu elevii de-a lungul anilor şi a constituit o nouă contribuţie la istoria locală, cu titlul „Arheologia satului Războieni Cetate”.

Profesorul Pantilimon Popovici s-a ferit tot timpul de plafonare şi de rutină. Îşi aminteşte mereu de îndemnul profesoarei de literatură din liceu „Feriţi-vă de rutină pentru că aduce rugină şi mai apoi ruină”. În consecinţă a urmat cu regularitate toate cursurile de instruire şi perfecţionare, fie că s-au numit comisii metodice, cercuri pedagogice, consfătuiri, simpozioane sau conferinţe.

Activităţile şi responsabilităţile principale pot fi sintetizate în:

  • – predarea – învăţarea la clasă, cea mai dragă lui,
  • – diriginte la 10 clase pe perioada 1975-2012,
  • – pregătirea elevilor pentru examenele de capacitate, testări naţionale şi teze cu subiect unic (1999-2009),
  • – pregătirea suplimentară a elevilor de performanţă la olimpiade şi concursuri şcolare, realizând trei reprezentări la faza naţională a olimpiadei de istorie,
  • – participarea la activităţi educative extraşcolare, serbări şcolare, comunicări istorice, excursii etc.
  • – implicarea elevilor în activităţi practice de cercetare arheologică şi cunoaştere a istoriei locale,
  • – participarea la simpozioane judeţene, interjudeţene şi concursuri profesionale, proiecte educative şi parteneriate,
  • – publicarea de articole pe teme de istorie, religie, pedagogie, metodică, în reviste de specialitate, în volume şi colaborări în realizarea unor monografii, etc.

Implicându-se în activităţile sportive a făcut o frumoasă propagandă pentru jocul de handbal, pregătind ani de-a rândul echipe școlare cu care a obținut de trei ori (1984, 1985, 1988) titlul de campioane județene și dreptul de a se întrece cu echipe din mari orașe precum: Baia Mare, Brașov, Sibiu, Tg Mureș, Sf. Gheorghe sau Bistrița. Își aduce aminte cu emoție de acele momente, considerând că sportul rămâne pentru elevi un mijloc important de educație nu numai fizică, ci și morală. A “furat” plăcerea de a antrena pe micii handbaliști de la profesorii Man Alexandru din Lunca Mureș, Konya Peter din Ocna Mureș și Bârcea Ioan din Aiud.

În anul 2008 a reluat această activitate, dar pe un alt plan, acela de a căuta modele între marile echipe campioane, prin iniţierea unui proiect educativ-parteneriat prin care elevii au devenit suporteri ai echipei naţionale feminine de handbal, participând la meciurile acesteia de la Cluj Napoca, Tg. Mureş şi Sighişoara, adevărate lecţii de educaţie, patriotică.

Spre finalul carierei didactice, profesorul Pantilimon Popovici, considerând că are o suficientă experienţă profesională dar şi abilităţi de cercetător, a redactat peste 30 de studii şi articole, publicate în diverse reviste de specialitate sau în presa locală. Articolele abordează teme de pedagogie şi metodică, istorie locală, arheologie, educaţie moral creştină sau aspecte din viaţa şi activitatea unor personalităţi istorice.

      Fără a epuiza întreaga listă de lucrări, trecem în revistă câteva dintre acestea, publicate începând cu anul 2003 în ziarele, revistele şi volume ca: Unirea, Universul şcolii, Ulpia Jurnal,  Dacoromania, Credinţa străbună, Patrimonium Apulense, Educaţia religioasă în dialog cu societatea şi altele, din Alba Iulia şi Cluj-Napoca:

– Războieni-Cetate, apel la memoria istoriei,

– Aptitudinea psihopedagocică şi metodică componente de bază ale culturii profesionale,

– Castrul roman de la Războieni,

– Batavii la Războieni Cetate

– Ocna Mureş, vedere din trecut spre viitor,

– Spaţiul şi timpul în predarea-învăţarea istoriei la clasele V-VIII, – Istorie naţională în apoteoticul an 1918,

– Un apărător al şcolii şi bisericii româneşti – Lazăr Triteanu,

– Războieni Cetate – 1918, toponimie şi istorie,

– Ocna Mureş şi împrejurimile, în vâltoarea evenimentelor din 1848 – 1949,

– Simion Popescu (Popovici), portretul unui dascăl de religie,

– Trei decenii de educaţie religioasă. Metode de bune practici instituţionale şi moral – creştine în şcoala românescă,

– AD VATABOS – Monografia arheologică a localităţii Războieni Cetate, Cluj, 2010 (în colaborare cu Rada Varga)

– Principii şi valori pedagogice în lucrările Sfinţilor Trei Ierarhi,

– Monografia Parohiei Ortodoxe Române din Războieni Cetate

(regătită pentru tipar), etc.

Activitatea ştiinţifică a profesorului Popovici Pantilimon s-a concretizat în cercetarea cu pasiune a trecutului arheologic al satului Războieni Cetate şi aducerea în prim plan a unor dovezi indubitabile despre existenţa în această localitate a unui castru roman în care a fost contonată unitatea militară de cavalerie alcătuită din batavi, numită Ala Prinea Batavorum Milliaria.

Această realitate a fost apreciată de personalităţi ale ştiinţei istorice româneşti. Astfel, profesorul Vasile Moga din Alba Iulia afirmă: „Mărturisesc că pe profesorul Pantilimon Popovici îl cunosc de mai bine de două decenii…  Încă din discuţiile preliminare şi cele ce au urmat mi-am dat seama că mă aflu în faţa unui om ce a ştiut să îmbine perfect munca de la catedră cu munca de cercetare ştiinţifică”.

La rândul său, profesorul universitar Ioan Piso din Cluj Napoca, apreciază în referatul asupra lucrării pentru gradul I, Arheologia satului Războieni Cetate: „ca una din cele mai bune monografii de sit arheologic pentru Dacia Romană; autorul s-a ridicat la nivelul unui cercetător, fiind în acelaşi timp unul din cei mai buni profesori pe care i-am întâlnit în cariera mea”.

Din anul şcolar 2012 – 2013, profesorul Pantilimon Popovici s-a transferat la Scoala gimnazială “Lucian Blaga” din Ocna Mureş, cu număr mai mare de elevi şi frumoasă tradiţie.

Peste timp, profesorul Popovici rămâne consecvent unui principiu de la care nu a făcut rabat: „ca să fii exigent cu elevii, trebuie mai întâi să fi exigent cu tine însuţi”, numai astfel te vei înconjura de prieteni. Satisfacţia este cu atât mai mare cu cât vei costata că mulţi dintre aceştia au fost cândva discipolii tăi.

Prof. Mircea Aurel Ciugudean

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *