Suntem şi pe:
Clinica Sante

Ocnamureseni

Attila Hegedus – Profesor universitar, cercetător

Publicat

- 649 vizualizări

S-a născut la 12 iulie 1939 în oraşul Tg. Mureş. După ce tatăl lui a dispărut în cel de al doilea război mondial, familia formată din mama şi trei copii mici s-a mutat la bunicii lui din comuna Noşlac (judeţul Alba). Aici a început să frecventeze şcoala elementară în anul 1946. A urmat şcoala generală din Ocna Mureş (195o-1953) şi apoi liceul Bolyai Farkas din Tg. Mureş (1953-1956). După ce a terminat şcoala medie ca şef de promoţie, a dat admitere la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din Timişoara (IPT).

În fiecare şcoală a avut profesori de  la care a putut învăţa mult, respetiv care au ştiut să-l stimuleze să obţină rezultate cât mai bune. Încă la Ocna Mureş, profesoara lui de geografie-istorie Takács Róza i-a spus la un moment dat:

– Attila, tu eşti un băiat foarte talentat, ar trebui să devii profesor universitar!

Această prevestire, cu mulţi ani mai târziu, a devenit realitate.

La Tg. Mureş mai mulţi profesori au cotribuit la pregătirea lui pentru viaţă, pentru studiile ulterioare. Se remarcă în mod deosebit tânărul profesor de matematică Kiss Elemér, care după ce şi-a dat seama că elevul lui are talent la ştiinţe reale, l-a ambiţionat şi l-a ajutat în pregătirea lui astfel încât în anul 1955 a câştigat premiul I la concursul de matematică organizat pe regiune.

La Timişoara, un număr mare de cadre didactice au contribuit la pregătirea lui teoretică şi practică. Îşi aduce aminte cu plăcere de profesorii I. De Sabata, T. Dordea, I. Suciu, Gh. Silaş, I. Hajdu şi alţii. După absolvire, în 1961, ca urmare a rezultatelor profesionale foarte bune obţinute în decursul celor cinci ani, a fost reţinut la Catedra de Mecanică a IPT, unde şi-a desfăşurat activitatea până la pensionare. În februrie 1972 şi-a susţinut teza de doctorat, obţinând titlul de doctor inginer în domeniul mecanicii tehnice. A deţinut pe rând funcţiile didactice de asistent, şef de lucrări, conferenţiar (1977-199o), profesor universitar (199o-2ooo).

Lucrând cu pasiune şi dăruire, a defăşurat o bogată şi apreciată activitate didactică. A condus seminarii şi lucrări practice şi a ţinut cursuri de mecanică teoretică, mecanică aplicată, mecanică şi rezistenţa materialelor la facultăţile IPT. În perioada 1992-1997 a predat mecanică şi în limba germană la Facultatea de Construcţii. Ca visiting profesor în Ungaria, la Universitatea de Ştiinţe Agricole din Gödöllő (UŞAG), a predat cursuri de Vibraţii mecanice în limba maghiară.

Experienţa acumulată, temeinicia pregătirii profesionale şi receptivitatea la nou i-a permis să ţină cursuri de nivel ridicat, adaptat la specificul facultăţii respective, apreciate de de colegi şi de studenţi. După un examen, unul dintre studenţii care nu au promovat examenul l-a întrebat:

– În al doilea semestru tot Dvs. ne veţi preda această disciplină?

– Nu eu voi preda, de mine scăpaţi! i-a răspuns profesorul Hegedűs. La care reacţia spontană a studentului a fost:

– Dar noi nu vrem să scăpăm de Dvs., mai ales că  ne-aţi ţinut cursuri foarte frumoase, clare, noi suntem de vină că nu am învăţat suficient. În plus nouă ne place faptul că Dvs. sunteţi obiectiv în aprecierea studenţilor la examen.

Profesorul Hegedűs are o bogată activitate editorială. A elaborat singur sau în colaborare 25 manuale, cursuri universitare, culegeri de probleme în limbile română, maghiară şi germană, dintre care 6 au apărut la edituri centrale (Bucureşti, Budapesta) şi locale din Timişoara (Facla, Helicon, Editura de Vest).

Profesorul Csizmadia Béla de la Universitatea Szent István din Gödöllő (fosta UŞAG), într-o apreciere făcută în 1996, a evidenţiat mai multe elemente de noutate, originalitate în culegerile de probleme, le-a considerat ca foarte valoroase şi a cerut  acordul autorilor (Hegedűs A, Doina Drăgulescu)  să preia unele părţi din acestea în manualul lor de mecanică în curs de elaborare. Profesorul Horst Klepp de la Universitatea Ruhr din Bochum (Germania) scrie într-o scrisoare din 1998: „Cărţile tale de mecanică îndeplinesc cerinţele unui curs bun, formulate de profesorul Wittenbauer din Graz şi anume: das Studium zu erleichtern und die Freude an der Arbeit zu erhöhen”.

În decursul mai multor ani a răspuns de organizarea concursului profesional al studenţilor la disciplina de mecanică. La aceste concursuri studenţii profesorului Hegedűs au obţinut mai multe premii. În perioada 1986-1989 a fost coordonatorul pe institut al concursurilor profesionale, extinse între timp la mai multe discipline.

În paralel cu activitatea didactică a desfăşurat o bogată activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul mecanicii tehnice. Majoritatea studiilor efectuate sunt din domeniul vibraţiilor mecanice: dinamica sistemelor vibropercutante, separare prin vibraţii, vibrotransport, etc. Pe lângă studiile teoretice a proiectat mai multe dispozitive de laborator şi industriale. Astfel, a conceput o nouă metodă pentru determinarea forţei critice de flambaj şi a modulului de elasticitate şi a proiectat un dispozitiv bazat pe această metodă. A proiectat un vibrator electrodinamic care a fost un produs solicitat al Sectorului de Prototipuri şi Microproducţie al IPT. A studiat modul de funcţionare şi a proiectat un nou tip de ciur vibrator care s-a realizat şi funcţionează bine.

În revistetele de specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale a publicat peste 9o de lucrări ştiinţifice. Are 4 inovaţii acceptate. Lucrările ştiinţifice ale profesorului Hegedűs se bucură de recenzii favorabile, multe din ele sunt citate sau chiar reproduse parţial în lucrări ale altor cercetători sau în monografii apărute în ţară şi în străinătate. Astfel, în monografia consacrată sistemelor vibropercutante, apărută  în 1981 la Editura Academiei din Praga, autorul Frantisek Peterka menţionează pe locul trei, după URSS şi SUA, cercetările din ţara noastră din acest domeniu şi evidenţiază nominal trei cercetători: Silaş Gh., Hegedűs A. Brîndeu L.. În bibliografia monografiei sunt încluse 7 lucrări ale profesorului Hegedűs, iar în cadrul cărţii sunt reproduse părţi din unele lucrări.

Alături de activitatea ştiinţifică proprie a îndrumat activitatea de cercetare şi proiectare şi activitatea în cercurile ştiinţifice a mai multor studenţi de la facultatea de mecanică, electrotehnică şi construcţii. Studenţii lui au obţinut mai multe premii la sesiunile ştiinţifice ale cerurilor ştiinţifice studenţeşti organizate la Timişoara, Bucureşti, Cluj-Napoca şi în Ungaria (Gödöllő, Mezőtúr).

A fost membru al Societăţii Române de Mecanică Teoretică şi Aplicată, al Societăţii Române de Acustică, al Societăţii Inginerilor Germani (VDI) şi este membru al Asociaţiei Internaţionale a Profesorilor Maghiari.

Mai trebuie evidenţiat faptul că profesorul Hegedűs a iniţiat şi a coordonat colaborarea dintre UPT şi mai multe universităţi din Ungaria. S-au dezvoltat legături strânse şi colaborare rodnică în special cu Universitatea Szent István din Gödöllő şi cu Şcoala Superioară de Mecanică Agricolă din Mezőtúr. În cadrul colaborării, cu participarea directă a profesorului Hegedűs sau cu sprijinul d-lui, s-au obţinut multe rezultate reciproc avantajoase: cursuri universitare comune, filme video,–proiectare în comun, dicţionar poliglot de mecanică tehnică, etc.

Rezultatele deosebite obţinute ale profesorului Hegedűs au fost recunoscute prin mai multe premii şi distincţii: Premiul II al Ministerului Învăţământului pentru „Studiul mecanismelor vibratoare şi vibropercutante” (1968), câştigător al concursului Fundaţiei Pro Cultura pentru visiting profesor (Gödöllő, 1991), bursa Fundaţiei Kemény Zsigmond (specializare de o lună la Universitatea Tehnică din Budapesta, 1992), bursă ÖAD (Östereichische Akademische Dienst) (specializare de o lună la Universitatea Tehnică din Graz, 1995), „Medalia Facultăţii de Mecanică” a UŞAG (1999), profesor onorific al Şcolii Superioare de Mecanică Agricolă din Mezőtúr (2oo2), profesor universitar onorific al USZIG (2oo7).

Mircea Aurel Ciugudean

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *