Suntem şi pe:
Clinica Sante

Ocnamureseni

OVIDIU HOREA OPREA – Conferenţiar universitar şi cercetător

Publicat

- 804 vizualizări

M-am născut în data de 26 aprilie 1946 in comuna Şpălnaca, devenită întretimp sat în cadrul comunei Hopârta. Între anii 1948 – 1952 am locuit la Vama Seacă unde mama mea era învăţătoare la clasele I – IV. 

Între anii 1952 – 1956 am locuit la Abrud, unde tatăl meu a fost profesor la Şcoala Pedagogică, oraş în care am absolvit clasele I – IV.

În anul 1956 ne-am mutat la Ocna Mureş, unde am absolvit clasele V – VII la Şcoala Elementară nou construită, şi clasele VIII – XI la liceul din oraş.

În anul 1963 am absolvit liceul, iar în anul 1968 Institutul Politehnic din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială, specialitatea Chimia şi tehnologia compuşilor macromoleculari. Ca student am activat în cadrul cercului de Chimie Organică.

 În toamna anului 1968 am fost augajat prin repartiţie la Combinatul Petrochimic Piteşti, serviciul Cercetări. După o specializare de 8 luni îu prelucrarea maselor plastice şi în special a poliolefinelor, efectuată la Uzina de Prelucrare Mase Plastice Bucureşti, mi-am continuat activitatea în cadrul laboratorului de prelucrare polietilenă al serviciului Cercetări. Împreună cu colegii am pus în funcţiune utilaje pentru prelucrarea polietilenei (extrudere, maşini de injecţie, prese, malaxoare, maşină de sudat saci, etc) din dotarea serviciului Cercetări. În paralel am lucrat la prima mea temă de cercetare – obţinerea polietilenei expandate prin extrudere.

În perioada decembrie 1969 – ianuarie 1972 am lucrat la instalaţia semiindustrială experimentală de polietilenă amil-sodiu şi polipropilenă (capacitate 3000 t/an). Am comandat din partea beneficiarului utilajele prevăzute în proiect şi am urmărit aprovizionarea lor. Am coordonat desfaşurarea lucrărilor ţinând legătura cu cercetători de la Centrul de Chimie Organică (prof.dr.ing. academician Costin Neniţescu şi Cireşica Huch) al ICECHIM Bucureşti, proiectantul şi dirigintele de şantier, urmărind buna desfaşurare a lucrărilor şi executarea unor modificări necesare pe parcurs, În calitate de Şef Instalaţie am condus instalaţia  în perioada probelor tehnologice şi punere în funcţiune pentru fabricarea polipropilenei.

În perioada 1972 – 1980 am lucrat în cadrul laboratorului Polimerizări al serviciului Cercetări, preluat de ICECHIM, Centrul de Cercetări Mase Plastice Bucureşti, în anul 1973. Folosind experienţa dobândită în instalaţia experimentală, am lucrat pentru teme de cercetare privind prepararea şi testarea catalizatorilor pentru obţinerea polietilenei Amil-Sodiu, respectiv a polipropilenei. În continuare am participat la temele de cercetare privnd polimerizarea 4-metil-l-pentenei şi copolimerizarea ei cu alte olefine, tema "Polimerizarea 4-metil-l-pentenei şi copolimerizarea ei cu 1-hexenă" încheindu-se cu procese tehnologice fază laborator, micropilot şi în final proces tehnologic fază pilot cu omologarea produsului (poliolefină transparentă, rezistentă chimic, la şocuri mecanice şi la temperaturi de până la 140 °C, permiţând sterilizarea).

 Din anul 1974 am condus tema de cercetare din planul departamental „Polimerizarea etilenei la joasă presiune folosind catalizatori superactivi”, (tehnologie aplicată pentru prima dată la noi) începând cu documentarea şi faza laborator, apoi faza pilot, tema fiind încheiată cu trei experimentări industriale reuşite (s-au fabricat aproape 2000 tone polietilenă utilizând suporţi catalitici preparaţi în laborator) şi un proces tehnologic faza industrială, aplicat ulterior în instalaţia de 30.000 t/an existentă în combinat. Pentru această temă am primit împreună cu colectivul pe care 1-am condus premiul şi diploma ICECHIM.

În paralel am mai lucrat şi la alte teme de cercetare privind obţinerea unor copolimeri etilenă-propilenă (încheiată cu un test pe instalaţia industrială), polimerizarea etilenei în pat fluidizat, obţinerea de diverşi suporţi catalitici, analiza şi caracterizarea suporţilor catalitici, a catalizatorilor de titan depuşi pe aceşti suporti şi a polimerilor obţinuţi. În anul 1980 am fost atestat cercetător ştiinţific.

În activitatea de cercetare desfaşurată am pus la punct o serie de metode de analiză în domeniul catalizatorilor (conţinut de titan, aluminiu, magneziu, aualize structurale) şi al polimerilor, în special polietilenă, polipropilenă şi poli 4-metil-1-pentenă (densitate, cristalinitate, punct de topire, grad de ramificare, grad de nesaturare, masă moleculară, distribuţia maselor moleculare, conţinut de metale, etc), utilizând pentru aceasta buna dotare cu aparatură a laboratoarelor (care era în acea perioadă, la nivel mondial) şi apelând la metode de analiză instrumentală: analiză termică diferenţială şi tennogravimetrică, piroliza cromatografică, cromatografie de gel, osmometrie, spectroscopie I.R., difractie de raze X.

Cu data de 30.10.1980 m-am transferat la Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Tehnologie Chimică, catedra de Chimie Fizică, unde am ocupat prin concurs un post de ingner principal, integrându-mă atât în activitatea didactică cât şi în activitatea de cercetare a catedrei. Am predat desen tehnic, iar din martie 1981 am devenit titular la disciplma nou introdusă (prima promotie de ingineri chimişti a ajuns în anul IV) „Ingineria reacţiilor chimice şi utilaje specifice” (anii IV şi V, secţia Tehnologie Organică). Disciplina fiind nouă, am amenajat şi un un laborator. La alcătuirea programei analitice şi 1a definirea mai exactă a domeniului acestei discipliue am beneficiat de sprijinul prof.dr.ing, Raul Mihail, de la Institutul Politehnic Bucureşti. Am condus practica studenţilor în diverse fabrici şi combinate chimice.Am condus proiecte de diplomă în domeniul electrosintezei unor substanţe organice. Am participat la activitatea de cercetare ştiinţifică a catedrei lucrând iniţial la contracte privind electroliza clorurii de sodiu şi obţinerea unor membrane schimbătoare de ioni.

 Din anul 1981 am lucrat împreună cu colegii de la I.E.C.B. (Institutul de Energetică Chimica şi Biochimică) filiala Cluj Napoca, colectiv integrat catedrei de Chimie Fizică, la tema de cercetare privind obţinerea adipodimtrilului prin electroreducere dimerizantă a acrilonitrilului. Cercetarea s-a desfaşurat în decursul a mai mulţi ani, efectuându-se fazele de documentare, cercetări de laborator, micropilot şi apoi pilot, cu construirea unui modul utilizabil într-o instalaţie industriala. Ca inginer, am proiectat şi supravegheat execuţia instalaţiilor de laborator, micropilot şi pilot, a pompelor, instalaţiei şi în principal a reactoarelor electrochimice. Am condus testele la scară pilot efectuate atât la Cluj cât şi la ICPAO Mediaş. Pentm reuşita acestei teme de cercetare colectivul nostru a fost distins cu premiulNicolae Teclu” al Academiei Române, în anul 1987. Am mai lucrat la teme de cercetare în domeniul electrosintezei organice: electroreducerea acrilonitrilului la propionitril, electroreducerea unor dinitroderivaţi la diaminele corespimzătoare (p-p' dinitrodibenzil la p-p' dianiinodibeuzil, dinitrobenzen la diaminobenzen), cercetări încheiate la faza de micropilot, obţinerea unor compuşi organici, electroreducerea bioxidului de carbon, etc.

În data de 7.11.1985 mi-am susţinut la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti teza de doctorat în specialitatea Tehnologie petrochimică (conducător ştimţific prof.dr.ing. Dumitru Săndulescu) având titlul ''Polimerizarea etilenei la joasă presiune cu catalizatori depuşi pe suport'". În iulie 1990 am fost atestat cercetător ştiinţific principal III.

Din 1.03.1993 m-am transferat la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea Tehnologii Textile şi Produse Alimentare (devenită ulterior Facultatea de Ştiinţe Agricole, Inginerie Alimentară şi Protecţia Mediului), unde am ocupat prin concurs un post de conferenţiar (disciplinele Chimie Generală şi Analize Chimice şi Instrumentale). Ulterior am  predat şi la alte discipline: Tehnici şi aparatură pentru controlul produselor agromontane, Studiul materialelor, Fibre Textile (naturale şi sintetice), Procese şi tehnologii chimice, Chimie Fizică, şi un curs de apicultură şi sericicultură (creşterea albinelor şi a viermilor de mătase).               

In perioada 1994 – 1996 am fost şef al catedrei Tehnologii Textile. Am fost membru în conisia de avizare a contractelor de cercetare executate de Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice Mediaş (ICPAO Mediaş). Am mai desfăşurat activitate de cercetare în cadrul Centrului de Excelenţă în Electrochimie din cadrul Uuiversităţii Babeş – Bolyai Cluj Napoca, sub conducerea prof dr. I. A. Silberg, membru corespondent al Academiei Române. Am făcut parte din echipa de cercetare a BCUM Larean a Facultăţii de Chimie Industrială, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca. În perioada 2006 – 2008 am desfăşurat activitate de cercetare de excelenţă fiind responsabil de proiect  la două proiecte de cercetare.

În paralel cu activitatea didactică mi-am continuat colaborarea cu ICPAO Mediaş, unde ocup din anul 2004 un post de cercetător ştiinţific I cu norma parţială.

In urma activităţii de cercetare au rezultat 26 articole în reviste de specialitate cu circulaţie naţională şi internaţională, 33 comunicări ştiinţifice la congrese şi simpozioane de comunicări ştiinţifice, 14 brevete de invenţie dintre care 4 aplicate industrial, şi 92 rapoarte-contracte de cercetare. În cadrul activităţii didactice am tipărit 11 manuale pentru studenţi (autor unic, editura Alma Mater, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu) şi 6 caiete lucrări de laborator (autor sau coautor, editura Alma Mater, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu).

Sunt membru al Societăţii de Chimie din România, Filiala Cluj, fiind şi membru în biroul naţional al acestei societăţi.

 În prezent sunt pensionar, dar continui să desfăşor activitate didactică la universitate, şi activitate de cercetare (cercetător ştiinţific principal) la ICPAO Mediaş.

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *