Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Liceul Teoretic ,,Petru Maior organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor – 1 normă, perioadă nedeterminată

Publicat

- 501 vizualizări

 

 Condiții specifice necesare pentru ocuparea funcției contractuale:

⦁    Studii generale sau studii medii
⦁    Apt din punct de vedere fizic și psihic pentru exercitarea funcției
⦁    Disponibilitate la program flexibil
⦁    Răspunde de starea de curățenie și de igienă în sectorul repartizat
⦁    Cunoștințe de legislație specific locului de muncă
⦁    Cunoștințe în domeniul Sănătății securității în muncă si PSI

 

Acte necesare în vederea participării la concurs:

⦁    Cerere de înscriere la concurs
⦁    Curriculum vitae
⦁    Act de identitate –original și copie
⦁    Acte de studii-original si copie
⦁    Copia carnetului de muncă, extras Revisal sau adeverință care sa ateste vechime în muncă
⦁    Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
⦁    Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familie

 

Bibliografie

⦁    Legea 319/2006 referitoare la sănătate și securitatea în muncă, cu modificările si completările ulterioare
⦁    Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare

 Tematica de concurs

⦁    Noțiuni fundamentale de igienă
⦁    Securitate și sănătatea în muncă
⦁    Reguli de efectuare a curățeniei

  Organizarea concursului:

        Concursul va consta în:
⦁    Selecția dosarelor
⦁    Proba scrisă și practică
⦁    Interviu

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul Liceului Teoretic ,,Petru Maior.
Relații suplimentare se pot obține la sediul unității școlare sau la telefon: 0258 870559         
Concursul se va desfășura conform graficului:

1.    Publicarea anunțului:  20.02.2017
2.    Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Liceul Teoretic  “Petru Maior” Ocna Mureș și verificarea documentelor din dosar: 21.02-6.03.2017 Interval orar de depunere a dosarelor: 11,00 – 15,00
3.    Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de organizare și desfășurare a concursului:    07-08.03.2017
4.    Afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor:    08.03, ora 13.00
5.    Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor:    09.03.2017 orele 10.00 – 12.00
6.    Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor:   10.03.2017 orele 13.00 – 15.00
7.    Susținerea probei scrise, a probei practice și interviu:    14.03.2017 orele 09 – 16.00
8.    Afișarea rezultatelor probei scrise, probei practice și interviu:   15.03.2017, ora 12.00
9.    Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise și probei practice:  15.03.2017 până la orele 15.00
10.  Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale:    16.03.2017 orele 12.00 – 16.00

Director,
Prof. Pustai Alina Ştefania

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *