Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Certificatul de cazier judiciar se obține gratuit de la 1 februarie

Publicat

- 1.281 vizualizări

 

De la 1 februarie nu vor mai fi nevoiți să achităm taxa de 10 lei pentru a obține certificatul de cazier judiciar. Măsura, valabilă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, face parte din prevederile Legii 1/2017, care elimină în total 102 taxe și tarife.

Publicată în Monitorul Oficial la începutul lunii ianuarie, legea va produce efecte începând cu data de 1 februarie.

Iată şi comunicatul IPJ Alba:

Începând cu 1 februarie 2017, se elimină taxa de 10 lei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar. Prevederea este valabilă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Prin  Legea  nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ce va intra în vigoare la data de 1 februarie 2017, a fost abrogată prevederea referitoare la încasarea taxei în cuantum de 10 lei, necesară pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice şi juridice.

Astfel, începând cu această dată, la primirea cererii de obţinere a certificatului de cazier judiciar, nu se va mai solicita chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de 10 lei.

Pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, cetățenii români sau străini se pot adresa Inspectoratului de Politie Judeţean Alba – ghişeul Serviciul Cazier Judiciar Statistică şi Evidenţe  Operative şi la următoarele subunităţi de poliţie din judeţ: Politia Municipiului Aiud, Politia Municipiului Blaj, Politia Municipiului Sebeş, Politia Oraşului Abrud, Politia Oraşului Baia de Arieş, Politia Oraşului Cîmpeni, Politia Oraşului Cugir, Poliţia Oraşului Ocna Mureş, Politia Oraşului Teiuş şi Poliţia Oraşului Zlatna, după următorul program:

 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba :

             Luni: 08,30 – 12,30; 14,00 – 16,00;

              Marți: 08.30 – 12,30; 14,00 – 16,00;

             Miercuri:  10,00 – 12,30; 14,00 – 18,00;

              Joi:         08,30 – 12,30; 14,00 – 16,00;

             Vineri:     08,30 – 13,00

Poliţiile municipiilor Aiud, Sebeş, Blaj:

              Luni: 08,30 – 12,00; 14,00 – 16,00;

              Marți: 08.30 – 12,00; 14,00 – 16,00;

             Miercuri:  10,00 – 12,00; 14,00 – 18,00;

              Joi:         08,30 – 12,00; 14,00 – 16,00;

             Vineri:     08,30 – 13,00

Poliţiile oraşelor Abrud, Baia de Arieş, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Teiuş şi Zlatna:

              Luni:          08,00 – 12,00; 14,00 -16,00;

              Marți:         08,00 – 12,00; 14,00 – 16,00

              Miercuri:    10,00 – 12,00; 14,00 – 18,00

              Joi:             08,00 – 12,00; 14,00 – 16,00

              Vineri:        09,00 – 13,00

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar,

 

Cererea trebuie însoțită de actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate).

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora.

Acte necesare: cererea tip completată; actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original; certificatul de naștere al minorului, în copie și original;

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public.

Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legi.

Obținerea certificatului de cazier judiciar de persoana juridică

Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să facă dovada calității, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român).

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente: dovada calității de persoană juridică, dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *