Suntem şi pe:
Clinica Sante

Ocnamureseni

Samoilă Lup – poet, ofiţer

Publicat

- 1.090 vizualizări

S-a născut la 24 Iunie 1957 în comuna Lunca Mureş (judeţul Alba) dar şi-a petrecut copilăria şi o bună parte a vieţii la Ocna Mureş. Aici a urmat şcoala primară, gimnaziul şi liceul.

            A devenit ofiţer urmând pregătirea la Şcoala de Ofiţeri de Artilerie Rachete şi Radiolocaţie de la Braşov, din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. În anul 2011 a obţinut titlul de doctor-inginer la Institutul de Înalte Studii Militare de Aviaţie si Radiolocaţie din Brasov. În prezent deţine gradul de locotenent-colonel în rezervă.

         

  Şi-a făcut ucenicia de poet la Cenaclul literar „Mihai Eminescu” din Ocna Mureş , urmand apoi o colaborare cu Cercul cultural „Maris” din aceeasi localitate.

            Versurile sale au văzut lumina tiparului în anuarul cultural albaiulian „Poarta inimii” – editat de Comitetul de Cultură Alba Iulia, în cartea de grup „Primele raze” (Alba Iulia), în revista literară „Limba şi Literatura Română” (Bucureşti, 1976) şi cotidianul albaiulian „Unirea”.

Între 1977-1978 a fost redactor al publicaţiei „Orizonturi ostăşeşti” din Braşov. Este stabilit la Lunca Mureşului.

A debutat editorial cu placheta de versuri „Zăpezi de suflet”, în editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012, urmată în acelaşi an şi în aceeaşi editură de cartea de poeme „Paharele singurătăţii”. 

A elaborat şi pregătit pentru tipărire câteva volume de versuri menite să continue spiritul novator şi particularităţile sale originale de exteriorizare lirică, să confere spiritualităţii lirice ocnamureşene o modalitate de exteriorizare poetică vizând renaşterea metaforei şi un real reviriment poetic. A editat în 2014 volumul de versuri „Sărutul din vis” la Editura „Napoca Star” din Cluj-Napoca.

În perioada debutului său literar, Samoilă Lup a cultivat o poezie a sensibilităţii genuine lăuntrice şi meditative, evoluând în son de cavatină… Desigur, in timp, versurile sale au îmbrăcat veşmintele noi ale unor variate sonorităţi, instantaneele înregistrate în parcurgerea lumii devenind pretexte pentru relevarea unor particulare sensuri primordiale…

Poeta Cristina Maria Şandru, în Cuvânt înainte la placheta „Paharele singurătăţii” arată:

„Prin întreaga sa creaţie, Samoilă Lup nu se pretinde a fi un avangardist al retoricii, un creator de noi dimensiuni meditative. El rămâne consecvent propriilor trăiri şi concepte emoţionale, pe care le împărtăşeşte cu generozitate şi har celor care ştiu să discearnă efervescenţele sinelui şi rosturile confesiunii. Poezia sa se manifestă severă, nu rareori cu accente persiflante. Dar de fiecare dată, alambicările sunt ornate cu sensibilităţi care dau credibilitate şi o coloratură insolită discursului poetic…”

 

                                                            Nicolae Adrian Dobra

 

Citește mai departe