Suntem şi pe:
Clinica Sante

Stiri diverse

GAL „Pe Mures şi pe Târnave” anunţă lansarea Sesiunii 13 pe 2014

Publicat

- 1.164 vizualizări

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii:

 

            

421       Implementarea proiectelor de cooperare

conform prioritaților descrise în strategia GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”

 

Data publicării

02.12.2014     

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte

13/ 2014

Data lansării apelului de selecție

02.12.2014

Data limită de depunere a proiectelor

Sesiunea este deschisă în perioada  02.12.2014 – 15.12.2014.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestor măsuri este:  15.12.2014 ora 16:00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele

Depunerea proiectelor pentru măsurile lansate se va face la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”, din comuna Noșlac, str. Principală nr. 78,  judeţul Alba, în intervalul orar 09:00 – 16:00 in fiecare zi lucratoare.

Fondul disponibil

Fondurile disponibile pentru fiecare masura in aceasta sesiune:

Masura 421 –          20.000 euro

Valoarea maxima a finantarii ce poate fi acordată unui proiect:

Masura 421 –          20.000 euro

Documente necesare

Documentele justificative necesare se gasesc pe  site-ul www.gal-mt.ro la rubrica ”masuri”. De asemenea vă rugăm să consultanți si site-ul APDRP, www.apdrp.ro    pentru a consulta ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru masura 421  din PNDR cât și anexele aferente acestui ghid.

 

Cerinte de conformitate si eligibilitate

Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.Solicitantul finanțarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferent măsurii 421  din PNDR.

Se mentin toate conditiile, prevederile si informatiile care au facut obiectul ultimului apel de selectie pe masura 421 inclusiv punctajele pentru criteriile de selectie si alocarea financiara fiind astfel respectat principiul transparentei.

Beneficiarii eligibili si intensitatea finantarii sunt prezentate in Ghidul Solicitantului versiunea 06-15.09.2014 “Implementarea proiectelor de cooperare”  in vigoare pe site-ul www.afir.madr.ro  la data lansarii Apelului de Selectie.

Proiectele finantate se vor implementa in teritoriul Grupul de Actiune Locala Pe Mures si pe Tarnave si vor fi dezvoltate in concordanta cu directiile de dezvoltare  identificate la nivelul  teritoriului , asa cum sunt ele  refectate in   Planul de Dezvoltare  Locala  disponibil  pe  site-ul  www.gal-mt.ro

Beneficiarii eligibili pentru finanțare în cadrul măsurii 421 din cadrul PNDR sunt:

 Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu AFIR în cadrul acestei submăsuri;

 Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanțare cu AFIR în cadrul acestei sub-măsuri.

Componenta Comitetului de Selectie

Comitetul de selecție al proiectelor este format din 7 membri, 2 reprezentanti al sectorului public, 5 reprezentanti ai sectorului privat provenind 1 din mediul urban si 6 din mediul rural.

Modalitatea de desfasurare a selectiei

Procedura de selecţie  este afişată pe site-ul www.gal-mt.ro şi la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

Anuntarea rezultatelor

Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

GAL ”Pe Mureș și pe Târnave” va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.gal-mt.ro  pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.

Date de contact si informatii

www.gal-mt.ro, email: galpemures@yahoo.com, tel. 0258 889121

Persoane de contact:  Vilcea Viorica 0722.682365,  Trif Iulian  0769.268.907

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *