Suntem şi pe:
Clinica Sante

Ocnamureseni

MÂRZA FLORIN

Publicat

- 2.008 vizualizări

S-a născut la 3  Septembrie 1958 în comuna Moşna din judeţul Sibiu dar părinţii săi erau stabiliţi la Ocna Mureş şi lucrau la Combinatul de Produse Sodice. Tatăl, Virgil, era ocnean prin naştere iar mama, Voichiţa, era din Moşna. Sunt sigur că înclinaţia spre tehnică a moştenit-o din familie, o familie care a produs meşteri renumiţi la Ocna Mureş.

A urmat şcoala primară de sub Banţa şi apoi şcoala elementară şi liceul la actualul „Petru Maior”, până în anul 1977, dar ultima clasă de liceu a absolvit-o în 1978 la “Petru Rareş” din Piatra – Neamţ. Cu toate acestea, în 2012, participă la întâlnirea de 35 de ani cu foştii colegi de liceu din Ocna Mureş.

În perioada 1979-1984 a urmat Facultatea de Electrotehnică din Timişoara, secţia Electroenergetică, devotându-se total şi definitiv acestui domeniu. A fost repartizat ca inginer stagiar la IRE Deva. Pasiunea şi priceperea sa în meserie a făcut ca, după numai un an, să devină Şef al Secţiei Distribuţie Energie Electrică pentru Valea Jiului. Acolo, în 1985, a schimbat buletinul de Ocna Mureş cu unul de Petroşani, stabilindu-se temporar în acest oraş prin căsătorie.

Chiar dacă locuieşte în Bucureşti, şi-a păstrat domiciliul la Petroşani, unde, între 1992-2012, a fost ales consilier local. Va mai candida şi în acest an.

A deţinut funcţia de mai sus o lungă perioadă de timp, până în 1998, acumulând o experienţă impresionantă în sisteme electroenergetice. Între 1998-2001 ocupă funcţia de  Director General al Sistemului de Distribuţie şi Fabricaţie Energie Electrică (SFDEE) Deva, pentru Judeţele  Hunedoara şi Gorj. În 2001 SFDEE Deva trece în subordinea intreprinderii Electrica Banat iar el rămânene Director la aceasta până în 2005. În această perioadă a obţinut trei brevete de invenţie pentru aparataj din reţelele electrice.

În anii 2005-2007 devine Director de Marketing la ENEL – Electrica Dobrogea,  înfiinţând ENEL Banat şi ENEL Dobrogea. A obţinut in 2006, la aceeaşi facultate timişoreană, masteratul în Managementul sistemelor electroenergetice. Între 2007- 2009 ocupă funcţia de  Director al ENEL Romania, înfiinţând ENEL Muntenia.

În perioada 1989-2010 a urmat un număr impresionant de stagii şi cursuri de pregătire în ţară şi în străinătate în domeniile: conducerea centrelor de distribuţie a energiei electrice, metode moderne de depistare a defectelor în cablurile electrice (Germania), securitatea muncii în sisteme electroenergetice, telegestiunea şi teleurmărirea sistemelor electroenergetice (SUA), studiul câmpului electromagnetic al reţelelor electroenergetice, trainingul liderilor de organizaţii, şcoala de afaceri MBA (Austria), dezvoltarea afacerilor (Anglia) şi altele.

În urma acestor stagii de pregătire Florin Mârza a obţinut numeroase diplome ce atestă calificarea sa în domenii de management, marketing şi leadership:

– diploma Profesionalitate în management acordată de The Open University  Business  School  London,

– diploma TMI de Dezvoltarea Leadershipului,

– diploma Sisteme de Management Integrat – Calitate Mediu Securitate,

– diploma Akron Univerity of U.S.A  în Marketingul vânzărilor internaţionale,

– diploma Eco-Management , a Universităţilor din Minessota şi Tehnică din Cluj-Napoca.

În 2009, în urma cercetărilor personale, intreprinse în timpul liber pe toată perioada de activitate inginerească, susţine la Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, teza de doctorat, devenind primul ocnean doctor în electroenergetică.  Mărturisesc că, participând la acea susţinere de teză, am avut o enormă bucurie să constat că inginerul Florin Mârza  dovedea calităţi nebănuite în cercetarea stiinţifică, stăpânind excepţional testarea şi comportarea teoretică şi practică a aparatajului din retelele electrice. A dovedit că în anii de activitate inginerească model a studiat şi analizat foarte multe probleme actuale ale reţelelor de distribuţie şi a căutat permanent soluţii noi de perfecţionare a acestora. A fost, cred, teza de doctorat cea mai elaborată la care am fost martor în activitatea mea şi de aceea mi-a rămas întipărită în minte. Atunci i-am prezis (dacă mai era nevoie!) un mare viitor în domeniul electroenergeticii româneşti.

Ceea ce s-a şi produs imediat, Florin Mârza ocupând, chiar în paralel, numeroase funcţii de interes naţional în energetică şi anume:

– Secretar de Stat în Ministerul Economiei, ca Preşedinte al Agenţiei Române pentru Conservarea  Energiei (2009 – 2010),

– Administrator şi membru  în Consiliul de Administraţie al S.C. ELECTRICA S.A. (2009-2011),

– Administrator şi membru  în Consiliul de Administraţie al C.N. TRANSELECTRICA S.A. (2009-2011),

Consilier al Ministrului Economiei în probleme de energie, petrol, gaze (2009-prezent),

– Preşedinte – Director General al S.C. SMART  S.A. (2010-prezent),

– Preşedinte – .Director General al S.C. Termoelectrica S.A. (2011-prezent)

– Imputernicit al Ministrului Economiei pentru Complexul Energetic Hunedoara (2011-prezent).

Sunt convins că realizările sale nu se opresc aici!

Iată, dragi ocneni, ce se poate realiza într-o viaţă trăită intens, prin pregătire permanentă şi muncă asiduă, prin pasiune faţă de meseria aleasă. Inginerul şi leaderul Florin Mârza trebuie să constituie un model pentru toţi tinerii ce urmează şcolile valoroase din Ocna Mureş, cărora avem multe de datorat noi toţi. Ştiindu-l din copilărie, vă marturisesc că sunt extrem de mândru de evoluţia sa extraordinară.

Prof.dr.ing. Mircea Aurel Ciugudean

Citește mai departe