Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Planurile administrației locale pentru viitorul orașului Ocna Mureș

Publicat

- 3.772 vizualizări
Foto> Marius Barna

Realizarea Bazei de Tratament si Agrement Ocna Mureș este principalul obiectiv al administrației actuale a orașului Ocna Mureș și este pe buzele fiecărui localnic al urbei de pe malul stâng al Mureșului.

Deschiderea băilor sărate va schimba în viitor multe aspecte alte vieții în orașul Ocna Mureș, orașul va deveni încet încet o stațiune turistică cu schimbări radicale în viața economică și socială a orașului.

Primăria Ocna Mureș elaborează două documente strategice fundamentale pentru dezvoltarea comunității noastre în următorii zece ani. Este vorba de Strategia Integrată de dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Aceste două documente de o importanță vitală sunt deschise consultării publice, pe site-ul instituției, cu accent pe portofoliul de proiecte pe care îl conțin, cuantumul și sursele de finanțare vizate, entitățile responsabile și perioada vizată de punere în practică.

În conținutul acestora sunt enunțate acțiunile și proiectele majore de care orașul nostru are nevoie pentru a oferi servicii de calitate locuitorilor, a crește economic și turistic, a oferi un patrimoniu verde generos și a fi guvernat digital.

În Ocna Mureș sunt necesare investiții de peste 100 de milioane de euro în următorii 15 ani. Cea mai mare parte a acestora vor fi asigurate cu investiții nerambursabile europene, naționale, bugetul local și surse private.

Obiectivele strategice ale perioadei de timp care urmează vizează potențarea statului de stațiune balneară de interes local, o mai bună conectare a orașului cu infrastructura rutieră majoră (autostrada A 10), valorificarea terenurilor, fondului construit și de utilități al platformelor industriale de tradiție pentru noi activități economice și de servicii, care să mențină și să atragă forța de muncă locală și din comunele învecinate. Introducerea în proprietatea orașului, reconversia funcțională și transformarea în zonă de agrement a terenurilor și lacurilor saline situate în zona centrală, completează ambițiile majore de care orașul are nevoie pentru o dezvoltare sustenabilă, rezilientă și inclusivă.

Până în 2030, Ocna Mureș va deveni o comunitate cu o infrastructură de utilități completă: apă, canalizare, gaze naturale, iluminat public inteligent și telegestiune, conectivitate 5G și internet de mare viteză, precum și WI-FI gratuit în toate zonele publice.

Orașul va fi deservit de o rețea de străzi integral modernizate, care favorizează pietonii și bicicliștii, micro-mobilitatea, precum și un sistem de transport public verde, care acoperă nevoile de mobilitate ale întregului oraș. În completare, principalele artere vor beneficia de o infrastructură de stații de încărcare pentru mașini electrice, senzori pentru măsurarea calității aerului, mobilier stradal nou, stații pentru transport public accesorizate cu componente inteligente, sistem de supraveghere video. Gestionarea parcărilor publice și de reședință, în termeni de număr, calitatea amenajărilor și administrarea unitară, va reprezenta o preocupare importantă pe agenda instituției.

O prioritate majoră pentru actuala conducere o reprezintă funcționalitatea deplină a spitalului orășenesc și asigurarea unor servicii medicale diverse, prompte și de calitate, dublate de o rețea întărită de medicii de familie și de avantajele telemedicinii.

Toate unitățile de învățământ vor fi modernizate, echipate cu o bază didactică nouă, inteligentă, cu multiple funcțiuni digitale, cu laboratoare și ateliere utilate pentru cerințele unui învățământ al competențelor viitorului. Nu vor lipsi facilitățile sportive și de agrement adaptate cerințelor elevilor și tinerilor noștri. Se va prioritiza importanța investițiilor în învățământului profesional, vocațional și tehnic, cu accent pe meseriile, calificările și competențele viitorului.

Eficiența și siguranța energetică, dublate de confortul locuirii, contorizarea inteligentă și justă a consumurilor de utilități, precum și estetica blocurilor de locuințe colective. Orașul va câștiga substanțial în termeni de zone verzi și de petrecerea timpului liber, locuri de joacă și sport, în special în toate cartierele și localitățile componente.

Mai jos sunt cele două documente în detaliu:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană. ORIZONT 2030

Portofoliul de proiecte propus de Primăria Orașului Ocna Mureș. Sursele de finanțare vizate. Perioada de implementare

Nr. crt Proiect     Valoare totală estimată/EUR Sursele de finanțare Perioada de implementare
1 Operaționalizarea Bazei de Tratament și Agrement Ocna Mureș și înființarea companiei de management și valorificare 2.000.000 Bugetul local   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba 2022 – 2030
2 Realizarea strategiei de dezvoltare, planului de afaceri și de marketing pentru valorificarea patrimoniului și potențialului Bazei de Tratament și Agrement 100.000 Bugetul local   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba   Compania de management 2022 – 2023
3 Realizarea documentației pentru atestarea orașului Ocna Mureș ca stațiune turistică de interes local (balneară) 50.000 Bugetul local   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba 2023 – 2025
4 Realizarea unui centru de informare, promovare și valorificare a potențialului turistic natural și antropic din Ocna Mureș și zona periurbană 150.000 Bugetul local 2023 – 2024
5 Amenajarea Parcului Tematic SALINAE – Regenerarea patrimoniul industrial și natural specific exploatării de sare Ocna Mureș (zona lacurilor saline), reconversia funcțională și amenajarea zonei de agrement centrale și punerea în valoarea pentru, vizitare, agrement și turism   Parcul va fi compus și accesorizat cu: alei pietonale, zone de relaxare și odihnă, agrement nautic, puncte de obsevare și belvedere – sonde, bunjee jumping, traseu de vizitare patrimoniu industrial minier, aparate de fitness și antrenamente în aer liber, pistă de alergare, skate-park, infrastructură pentru micromobilitate (biciclete – BMX, trotinete, hoverboards, role, patine electrice), amfiteatru pentru vizionare de filme, internet gratuit, spații de socializare și petrecerea timpului liber accesorizate cu mobilier și dispozitive pentru încărcare obiecte inteligente, acces gratuit la internet, panouri de cățărare, decoruri instagramabile, mici zone comerciale, terase etc 8.000.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul. Obiectiv specific – b (vii) Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare   Bugetul local   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba   Guvernul României 2022 – 2027
6 Creșterea atractivității economice a orașului Ocna Mureș prin exploatarea terenurilor și clădirilor vechii platforme industriale a orașului. Înființarea Parcul Industrial, Logistic și de Servicii Ocna Mureș 50.000.000 Investiții private   Bugetul local   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba 2022 – 2030
7 Elaborare strategie de atragere de investitori strategici și înființarea de locuri de muncă cu valoare adăugată mare în calificări și venituri salariale. Parteneriatul pentru ocupare sustenabilă 30.000 Bugetul local   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba 2022 – 2030
8 Ocna Mureș Start-up Hub 3.000.000 Programul Operațional de Educație și Ocupare 2021 – 2027   Bugetul local 2023 – 2030
9 Finalizarea programului de reabilitare, extindere, contorizare și managementul inteligent al rețelei de apă potabilă și canalizare, inclusiv a rețelei de ape pluviale, de rigole și șanțuri colectoare pe întreaga suprafață a orașului Ocna Mureș 2.000.000 Programul Operațional Dezvoltare Durabila 2021-2027. Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulara. Obiectiv specific FEDR/FC (v) Promovarea managementului durabil al apei   Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul I Tranziție verde. Componenta C1: Managementul apei. Domeniul de intervenție: Apă și apă uzată, infrastructura de gospodărire a apelor   Bugetul Local   Operator Regional APA CTTA SA 2023 – 2028
10 Creșterea rezilienței la inundații prin reabilitarea și consolidarea completă a canalelor de gardă 1.000.000 Programul Operațional Dezvoltare Durabila 2021-2027. Obiectiv specific FEDR/FC (iv) Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor. Axa Prioritară 4 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor   Buget local 2024 – 2027
11 Îmbunătățirea managementului deșeurilor orășenești și creșterea gradului de colectare selectivă și reciclare, inclusiv prin realizarea unor facilități de colectare selectivă, depozitare, reciclare și valorificare a deșeurilor mari – resturi din construcții, textile, lemn, electrice, electronice și electrocasnice, obiecte de uz casnic, obiecte metalice, materiale plastice, hârtie – carton 250.000 Programul Operațional Dezvoltare Durabila 2021-2027. Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulara. Obiectiv specific FEDR/FC (vi) Promovarea tranziției către o economie circulară   Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilon 1. Tranziție verde . Componenta C3. Managementul deșeurilor. Domeniu de intervenție/investiții: Managementul deșeurilor. I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.   Bugetul local     ADI Salubris 2023 – 2026
12 Rețea de platforme subterane – eco-insule – pentru colectarea selectivă a deșeurilor orășenești, supravegheate video și echipate cu infrastructură digitală pentru măsurarea volumelor depozitate în vederea implementării cadrului legal referitor la plata în raport cu cantitatea debarasată (pay as you throw) 500.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilon 1. Tranziție verde . Componenta C3. Managementul deșeurilor. Domeniu de intervenție/investiții: Managementul deșeurilor. I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.   Programul Operațional Dezvoltare Durabila 2021-2027. Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulara. Obiectiv specific FEDR/FC (vi) Promovarea tranziției către o economie circulară   Bugetul local   ADI Salubris 2023 – 2026
13 Rețea stradală de aparate pentru colectarea selectivă a ambalajelor de sticlă, plastic și aluminiu 150.000 Programul Operațional Dezvoltare Durabila 2021-2027. Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulara. Obiectiv specific FEDR/FC (vi) Promovarea tranziției către o economie circulară   Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilon 1. Tranziție verde. Componenta C3. Managementul deșeurilor. Domeniu de intervenție/investiții: Managementul deșeurilor. I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune   Bugetul local 2023 – 2026
14 Program de stimulare și premierea populației pentru colectarea selectivă a deșeurilor 200.000 Bugetul local   Parteneriate cu ONG de mediu   Sponsorizări 2022 – 2030
15 Actualizarea Registrului Spațiilor Verzi 30.000 Bugetul local 2022 – 2030
16 Program de întreținere, și extindere cu aliniamente de arbori și arbuști, zone verzi și floricole, jardiniere, pergole și ghivece urbane amplasate pe ansamblul de străzi principale, secundare, de cartier și din proximitatea zonelor de interes comercial, public și turistic 500.000 Buget local 2022 – 2030
17 Concept bio arhitectural unic de regenerarea spațiilor publice din cartierele orașului pentru a le face mai primitoare prin amenajarea de spații verzi, dotarea acestora cu mobilier urban, locuri de joacă, fitness, spații cu mobilier pentru petrecerea timpului liber, terenuri de sport de mici dimensiuni, iluminat public, WI – FI, măsuri de siguranța populației și patrimoniului     2.500.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 8 O regiune atractivă. Obiectiv specific – e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane   Bugetul Local 2022 – 2027
18 Amenajarea unui parc comunitar pentru câini cu terenuri potrivite pentru alergare, mobilier de joacă și activități, dresaj, adăpătoare pentru apă și hrană, coșuri de gunoi speciale 100.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 8 O regiune atractivă. Obiectiv specific – e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane   Bugetul Local 2024 – 2025
19 Realizarea unei rețele de senzori pentru măsurarea calității factorilor de mediu din Ocna Mureș și zona periurbană   100.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 2 – O regiune digitală. Obiectiv specific – a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților publice   Bugetul Local 2023
20 Sistem inteligent de iluminat public bazat pe tehnologia LED și coordonat de un serviciu de dispecerat, prin telegestiune. 2.500.000 Administrația Fondului pentru Mediu. Programul Iluminat public.   Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 8 – O regiune atractivă. Obiectiv specific – e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane   Bugetul Local 2022 – 2026
21 Extinderea parcului fotovoltaic care să asigure necesarul de energie pentru iluminatul public stradal și al instituțiilor publice care își desfășoară activitatea în oraș 1.000.000 Granturile Spațiului Economic European și Norvegiene   Bugetul Local 2024 – 2027
22 Program de reabilitare fațade clădiri situate în ansamblul urban central al orașului Ocna Mureș   1.000.000 Buget local   Investiții private 2023 – 2028
23 Reabilitare termică și modernizarea blocurilor construite în orașul Ocna Mureș, cu accent pe îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învăluitoarelor, inclusiv masuri de consolidare, producție de energie verde pentru consumurile comune ale locatarilor – (organizare etapizată pe cartierele Colonia Monchim, Uioara de Sus, zona centrală – Nicolae Iorga, Brazilor, Axente Sever) 10.000.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul. Obiectiv specific – b (i) Promovarea eficientei energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră   Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul I. Tranziția verde. Componenta C5 – Valul Renovării. Obiectivul specific 1 – Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu, ameliorarea calității aerului interior și tranziția spre clădiri inteligente.   Bugetul local   Asociațiile de proprietari 2022 – 2027
24 Picturi murale tematice pe blocurile de locuințe care să îmbunătățească valoarea estetică a orașului, identitatea dată de artă, cartierelor, să crească valoarea imobiliară a patrimoniului construit, atractivitatea pentru locuire, dar și posibilitatea dezvoltării unor circuite de vizitare cu consecințe beneficie pe micile afaceri 300.000 Bugetul local   Colaborări cu ONG și structuri de industrii creative   Sponsorizări   Investiții private 2028 – 2030
25 Programul de construire blocuri de locuințe pentru tineri 6.000.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 – Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean   Agenția Națională pentru Locuințe   Bugetul local 2022 – 2026
26 Programul de construire blocuri de locuințe sociale 4.000.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 – Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean   Agenția Națională pentru Locuințe   Bugetul local 2022 – 2026
27 Programul de construire bloc de locuințe de serviciu pentru medici și profesori 2.000.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 – Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean   Agenția Națională pentru Locuințe   Bugetul local 2022 – 2026
28 Construire creșă „Prichindel” în orașul Ocna Mureș 500.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație. Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe   Bugetul local 2023 – 2026
29 Continuarea investițiilor de modernizare și îmbunătățirea dotărilor, extinderea serviciilor medicale specifice Spitalului Orășenesc Ocna Mureș 3.000.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională. Componenta C12. Sănătate / Investiții – I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie   Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027. Operațiunea de importanță strategică 4: Creșterea capacității de îngrijire medicală a pacientului critic   Bugetul local   Parteneriat cu Consiliul Județean 2022 – 2026
30 Rețeaua locală de telemedicină. „De gardă online și telefon 24/24 ore, 7/7 zile” 500.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională. Componenta C12. Sănătate   Bugetul local 2022 – 2030
31 Call center pentru situațiile de urgență, brățările de monitorizare a stării de sănătate, dezvoltarea de programe inter generaționale 500.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 2 – O regiune digitală. Obiectiv specific – a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților publice   Buget local 2022 – 2030
32 Modernizarea Liceului Tehnologic și asigurarea unui pachet de dotări didactice, inclusiv IT personalizate pentru săli de clasă, laboratoare, ateliere pentru întărirea profilului educațional tehnic, profesional și vocațional compatibil cu cerințele de pe piața muncii 3.000.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 6 – O regiune educată. Obiectiv specific – d (ii) Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distantă și online. Acțiunea 1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu – cu excepția ÎPT (învățământ antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, inclusiv, înv. liceal, învățământul special)   Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație. Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) / I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ / I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut / I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare   Buget local 2022 – 2026
33 Modernizarea Liceului Teoretic „Petru Maior” și asigurare pachet de dotări didactice, inclusiv IT personalizate pentru săli de clasă și laboratoare 2.000.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 6 – O regiune educată. Obiectiv specific – d (ii) Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distantă și online. Acțiunea 1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu – cu excepția ÎPT (învățământ antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, inclusiv, înv. liceal, învățământul special)   Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație. Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) / I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ / I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut / I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare   Buget local  
34 Program de asigurare facilități didactice, inclusiv IT personalizate, mobilier, facilități de recreație, sport în toate unitățile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial 600.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație. Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) / I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ / I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut / I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare   Buget local 2022 – 2024
35 Accesorizarea unităților de învățământ cu o platformă de educație digitală avansată și catalog digital unic   Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație. Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut   Buget local  
36 Extindere Cimitir orășenesc într-o altă locație, cu o suprafață de minim 3 hectare 100.000 Buget local  
37 Centrul de științe, creație și învățare practică pentru copii cu vârsta până în 12 ani și familiile din oraș. Funcțiunea furnizează o ofertă de educație distractivă, învățare prin experiment, senzoristică, petrecerea timpului liber într-un mod plăcut, celebrări și evenimente de divertisment, activități de creație, cultivarea talentelor și aptitudinilor practice 1.500.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 8 – O regiune atractivă. Obiectiv specific – e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane   Compania Națională de Investiții   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba   Buget local 2022 – 2026
38 Complexul pentru tineret „SALINAE Ocna Mureș”   Complexul pentru tineret „SALINAE Ocna Mureș” va fi format din: Centrul de educație și distracție ce reprezintă un ansamblu integrat de funcțiuni de interior compus din: studio de creație muzicală, producție video, teatru, coreografie, gaming, codare, programare și robotică, design și artă digitale, experiențe virtuale și augmentate, bibliotecă și sală de scriere și gândire creativă, spații multimedia, ateliere de experimente științifice, instalații educative reversibile, planetariu, atelier de educație pentru sănătate, atelier culinar, design vestimentar, atelier de artele frumosului, sală de festivități, atelier de vorbire în public, atelier de managementul emoțiilor, toleranță, nediscriminare și combaterea hărțuirii etc.;   2.000.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 8 – O regiune atractivă. Obiectiv specific – e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane   Compania Națională de Investiții   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba   Buget local 2022 – 2026
39 Restaurarea, conservarea și punerea în valoarea a patrimoniului cultural și istoric exprimat de ansamblul Castelul Teleki și Capela romano-catolică, inclusiv drum de acces 2.500.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 8 – O regiune atractivă. Obiectiv specific – e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba   Buget local 2023 – 2027
40 Centrul de educare digitală, robotică și inteligență artificială 500.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație. Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ /  I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare   Bugetul local 2025 – 2026
41 E-Ocna Mureș. Guvernanță și servicii publice digitale. Realizare ecosistem de oraș inteligent compus din: acces la date publice, plăți online, gestionarea proceselor de consultare publică, aplicații de e-administrare, servicii de stocare in cloud, creare unei platforme de sesizări, a unei aplicații de comunicare cu cetățenii și formare de inițiative comunitare, dispecerat de servicii publice orășenești, aplicația orașului – Ocna Mureș App 200.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 2 – O regiune digitală. Obiectiv specific – a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților publice   Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta C7. Transformare digitală. Domeniu de intervenție: Transformare digitală/investiții – A. Servicii publice digitale pentru cetățeni și firme. I10. Transformarea digitală în managementul funcției publice / I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică / I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale   Bugetul local 2022 – 2024
42 Banca de date urbane geospațiale, sisteme GIS, cu informații despre proprietățile publice și private ale orașului, rețelele de utilități, patrimoniul construit, registrul spațiilor publice și inventarul domeniul public, certificate urbanism și autorizații de construire/desființare, inspecții de teren, coordonarea lucrărilor edilitare, transport public etc. 300.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 2 – O regiune digitală. Obiectiv specific – a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților publice   Bugetul local 2022 – 2025
43 WI-FI gratuit în toate spațiile publice, în toate clădirile publice din proprietatea primăriei, piețe, trotuare și zone cu terase, zone comerciale, zonele de turistice și de agrement, în stațiile de autobuz și în autobuze 150.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 2 – O regiune digitală. Obiectiv specific – a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților publice   Bugetul local 2022 – 2024
44 Bugetarea participativă. Instrument digital de participare a cetățenilor din oraș la decizii de finanțare pentru proiecte utile comunității 3.000.000 Bugetul local 2022 – 2030
45 Barometrul Comunitar – Instrument de evaluare sociologică anuală a performanțelor administrației locale și al calității vieții în zona periurbană. 50.000 Bugetul local 2022 – 2030
46 Modernizare bibliotecă orășenească „Mircea Cenușă” cu funcțiuni multimedia și digitale 200.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 8 – O regiune atractivă. Obiectiv specific – e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane   Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta C7. Transformare digitală. Domeniu de intervenție: Transformare digitală/investiții – A. Servicii publice digitale pentru cetățeni și firme. I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale   Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială Componenta C11.Turism și cultură / Investiții. Un program pilot de finanțare în parteneriat cu autoritățile locale pentru a sprijini programele culturale, anuale sau multianuale puse în aplicare la nivel local   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba   Bugetul local 2023 – 2026
47 Modernizare și îmbunătățire dotări specifice Casei de Cultură „Ion Sângerean”, transformarea în centrul cultural care coordonează agenda culturală a orașului 2.000.000 Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa prioritară 8 – O regiune atractivă. Obiectiv specific – e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane   Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială Componenta C11.Turism și cultură / Investiții. Un program pilot de finanțare în parteneriat cu autoritățile locale pentru a sprijini programele culturale, anuale sau multianuale puse în aplicare la nivel local   Parteneriat cu Consiliul Județean Alba   Bugetul local  
48 Festivalul brand unic al orașului 3.000.000 Bugetul local   Sponsorizări   Investiții private 2022 – 2030
49 Fondul de investiții culturale, licitat pentru proiecte ale operatorilor culturali independenți 300.000 Bugetul local 2022 – 2030
50 Kitul de comunicare multimedia și digitală al orașului Ocna Mureș 30.000 Bugetul local 2023
51 Cantina comunitară mobilă 1.500.000 Bugetul local   Sponsorizări   Parteneriat cu sectorul neguvernamental care activează în domeniul asistenței sociale 2022 – 2030
52 Parteneriat public – privat pentru dezvoltarea rețelei de îngrijire la domiciliu a seniorilor din oraș, inclusiv servicii de reabilitare în comunitate echipe care asigura la domiciliu serviciile specializate de abilitare/reabilitare – asistent social, un fizio-kinetoterapeut, un medic specialist, un psiholog și un șofer 2.000.000 Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională. Componenta C13. Reforme sociale. Investiții: I4. Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoane vârstnice   Bugetul local   Sponsorizări   Parteneriat cu sectorul neguvernamental 2022 – 2030
53 Centru comunitar integrat Ocna Mureș – centru resursă de îngrijire socio-medicală pentru persoanele defavorizate 2.000.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională. Componenta C12. Sănătate / Investiții – I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie / 1.4 Centre comunitare integrate   Bugetul local   Parteneriat cu sectorul neguvernamental 2023 – 2030
54 Servicii de îngrijire/ reabilitare de zi destinate copilului cu dizabilități, inclusiv stimularea accesului persoanelor cu dizabilități la echipamente, mijloace și tehnologii asistive, pentru incluziune socială și participare activă la viața comunității 600.000 Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională. Componenta C13. Reforme sociale. Investiții: I2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități   Bugetul local   Sponsorizări   Parteneriat cu sectorul neguvernamental 2023 – 2030
55 Amenajare și dotare târg de animale 150.000 Bugetul local 2023 – 2024
56 Modernizarea și întreținerea Bazei Sportive „SODA” și dezvoltarea activității Clubului Sportiv 4.000.000 Bugetul local   Sponsorizări   Investiții private 2022 – 2030
57 Extindere servicii HORECA (turism și alimentație publică) conexe Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș prin construire unitate hotelieră (50 camere – 110 locuri de cazare), dotată cu restaurant 150 locuri, sală de conferințe 100 locuri, etc: 3.000.000 Buget localParteneriat cu Consiliul Județean Alba 2022-2026
58 REGENERARE URBANĂ – Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș 9.300.000 POR 2021-2027PNRR Buget localParteneriat cu Consiliul Județean Alba 2022-2026

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ. ORIZONT 2030

Portofoliul de proiecte. Sursele de finanțare vizate. Perioada de implementare

  Proiect Descriere sumativă Unitate de măsură de referință (UM) Valoare fizică Cost estimat/UM (EUR) Valoare financiară (EUR) Sursele de finanțare și responsabilii instituționali Perioada de implementare
1 Conectarea orașului Ocna Mureș la autostrada A10 și DN1, prin nodul rutier 6 Decea, comuna Mirăslău, județul Alba Realizarea unui parteneriat între:  Orașul Ocna Mureș, Comuna Mirăslău și Consiliul Județean Alba, având ca scop:   -realizarea drumului de legătură între UAT Ocna Mureș, prin satul aparținător Micoșlaca, a podului peste râul Mureș și drumului de acces spre Gara Decea, până în sensul giratoriu și nodul rutier 6. -accesul pe DN1 spre Alba Iulia și pe A10. km 3 -560.000: pentru infrastructura rutieră;  -2.500.000: pentru podul peste râul Mureș. 4.180.000 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”   Bugetele locale ale UAT partenere 2022-2025
2 Reabilitarea și modernizarea Gării și nodului feroviar Războieni–Cetate Lucrări de reabilitare și modernizare pentru: -clădire și anexele; -spațiile publice interioare; – spațiile de servire și de servicii; -mobilierul și echipamentele care deservesc călătorii și personalul angajat; -digitalizarea serviciilor care implică atât călătorii, cât și angajații CFR; a comunicărilor despre circulația trenurilor și informațiilor relevante pentru călători; – modernizarea infrastructurii feroviare și de siguranța circulației (șină, traverse, prinderi, stratul de repartiție și prisma căii); – modernizarea peroanelor de așteptare, a acceselor spre peroane, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, mobilier de așteptare de exterior, garduri de protecție; -amenajarea parcării de acces în gară, inclusiv a elementelor de semnalizare rutieră. nod feroviar 1 6.000.000 6.000.000 Mecanismul pentru Interconectarea Europei;   Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 4. Transport sustenabil   Programul Operațional Transport 2021 – 2027, Prioritatea 3. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată   COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” – SA 2022 – 2026
3 Modernizarea stației CFR – Halta UNIREA II -Lucrări de amenajare clădire, sală de așteptare, spații publice, birouri, toalete, dotări cu echipamente de informare digitale, acces internet gratuit pentru călători, rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. stație 1 175.000 175.000 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” – SA 2023 – 2024
4 Amenajare stație de transport public, parcare auto și velo, sistem de supraveghere video la Halta CFR UNIREA II -Lucrări de amenajare stație transport public, parcare auto, parcare pentru biciclete și echipamente de micro mobilitate, dotări de semnalizare rutieră, iluminat public și de siguranță, displayuri cu informații utile pentru călători, acces internet gratuit, senzori pentru măsurarea unor parametrii de trafic (viteză, tonaj etc) de și calitatea factorilor de mediu. ansamblu 1 20.000 20.000 Bugetele locale ale UAT-urilor Ocna Mureș și Unirea 2023
5 Reabilitarea patrimoniului feroviar industrial pe relația Războieni – Cetate – Ocna Mureș, inclusiv a gării CFR Ocna Mureș, pentru conectarea Parcului Industrial și de Servicii și a Stațiunii turistice de interes local la magistrala  și nodul CFR Războieni – Cetate -Înlocuirea podului metalic actual cu unul nou, care să permită circulația feroviară, dar și a pietonilor și vehiculelor. -Lucrări pentru terasamente, podețe, pod, înlocuire cale ferată, măsuri de semnalizare și siguranța circulației; -Modernizare gară partea exterioară, inclusiv peroane, spații publice,  sală de așteptare, loc de parcare, birouri, toalete; -Dotări cu echipamente de informare digitale, acces internet gratuit. O componentă esențială a proiectului o reprezintă înlocuirea podului metalic curent cu unul nou care să permită circulația pietonilor, vehiculelor și cea feroviară. ansamblu 1 5.500.000 5.500.000 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” – SA   2027 – 2030
6 Realizarea trenului metropolitan care interconectează principalele centre urbane ale județului Alba Lucrări de achiziții material rulant ecologic; optimizarea mersului trenurilor – graficului de călătorii, sistemele de ticketing (inclusiv integrare cu alte moduri de transport), măsuri de creștere a accesibilității persoanelor cu deficiențe de deplasare și alte măsuri similare proiect 1 150.000.000 (cost alocat orașului Ocna Mureș – 200.000 euro) 150.000.000 Parteneriat între UAT Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Blaj, Teiuș, Aiud, Ocna Mureș, Consiliul Județean Alba și COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” – SA/Autoritatea Feroviară Română 2023 – 2027
7 Extinderea activității Serviciului Public de Transport Local Ocna Mureș Etapa 1 -Creșterea organigramei Serviciului și statului de funcții; -Extinderea rutelor de operare; -Creșterea frecvenței operării pe rutele de interes major pentru navetismul ocupațional, turiști și beneficiarii de servicii; -Îmbunătățirea dotărilor administrative, IT, de operare și a serviciilor digitale furnizate locuitorilor;   Etapa 2 -Extinderea operării serviciului de transport public local la nivel de zonă urbană funcțională, de Asociație de Dezvoltare Intercomunitară împreună cu UAT-urile din comunele: Noșlac, Fărău, Unirea și Lunca Mureșului; -Delegarea operării la nivel de ADI și reglementarea operării în baza unui contract, conform Regulamentului (CE) 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători; -Asigurarea interoperabilității sistemului de transport public local cu transportul inter și intra județean, respectiv cu cel feroviar. serviciu 1 100.000 100.000 Bugetele locale ale UAT-urilor 2022 – 2030
8 Achiziționarea unui sistem integrat de transport public verde,  format din: 10 autobuze electrice, cu dimensiuni variabile;  12 stații de încărcare electrică (pentru furnizarea de servicii de transport de călători moderne, sigure și nepoluante) -Achiziția a 5 autobuze electrice cu dimensiunea de 6 m; -Achiziția a 5 autobuze electrice cu dimensiunea de 12 m; -Achiziția și darea în funcțiune a 12 stații de încărcare rapidă, din care 8 lente și 4 rapide; -Implementarea unui sistem de e-ticketing în transportul public de persoane: sistem digital de achiziție bilete de călătorie(exemplu, prin SMS) și abonamente; sistem informativ digital în interiorul și exteriorul mijloacelor de transport; – Monitorizare program curse, monitorizare GPS a flotei de autobuze etc. -Acces gratuit la internet în autobuze;   -Senzori de măsurare a calității aerului;  -Semnalizarea corespunzătoare a locurilor în autobuze-inclusiv pentru persoanele cu dizabilități; -Rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, sistem de coborâre și urcare a podelei pentru cărucioare copii și cărucioare pentru persoane cu dizabilități. sistem 1 2.200.000 2.200.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 10. Fondul local   Bugetul local   2022 – 2024
9 Operaționalizarea Sistemului integrat de transport inteligent pe teritoriul orașului Ocna Mureș -Achiziția și punerea în funcțiune a unui Centru de monitorizare și control al traficului și situației în timp real din oraș (dispecerat); -Sistem video de monitorizare și siguranță a spațiului public; -Gestionarea inteligentă a traficului prin: soluții digitale de taxare; soluție integrată de parcare inteligentă; sistem de avertizare privind adaptarea vitezei; sisteme de siguranță pentru zonele aflate în lucru; sistem de semaforizare interconectat; monitorizarea timpilor și a vitezei de călătorie; sistem de cântărire în mișcare (în special pentru vehiculele de tonaj mare); semnalizare ? de prioritate pentru Ambulanță, Pompieri, Poliție etc.; panouri digitale cu mesaje dinamice; planificator de călătorii pentru transportul public; sistem integrat de informare a pasagerilor (dispecerat-stații-autobuze); -Sistem inteligent de gestionare a sistemelor spațiale verzi, aflate pe rutele de transport public. sistem 1 500.000 500.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 10. Fondul local   Bugetul local   2024 – 2025
10 Coridor de mobilitate urbană integrată pentru transport public ecologic, trasee pietonale și rețea de piste velo pentru bicicliști pe traseul: Depou – Spital orășenesc – Centru civic – Str. Nicolae Iorga – Str. Lungă – Mihai Eminescu – Parcul Industrial – Colonia Monchim – Halta CFR Unirea II – Etapa 1 -Lucrări de realizare infrastructură rutieră pentru transport ecologic; -Amenajare stații pentru autobuze, trotuare, trasee pietonale și spații de acces pentru pietoni, piste pentru bicicliști, sisteme de închiriat biciclete, treceri de pietoni inteligente, inclusiv accesibile persoanelor cu dizabilități, mobilier urban specific stațiilor de transport călători, semnalizare rutieră și de siguranță, aliniamente de arbori și peluze verzi; – Planificator de călătorii pentru transportul public; -Sistem integrat de informare a pasagerilor, automate pentru cumpărare bilete și abonamente; – Montaj senzori de calitatea aerului și hot spot-uri WI-FI, pentru internet gratuit;  -Derulare campanii pentru promovarea avantajelor transportului public și al deplasărilor cu bicicleta etc. -Marcaje rutiere. km 3,5 1.000.000 3.500.000 Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 – 2027. Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitatea urbană durabilă. OS b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon 2022 – 2026
11 Coridor de mobilitate urbană integrată pentru transport public ecologic, trasee pietonale și rețea de piste velo pentru bicicliști pe traseul: Str. Râului-Str. Mihai Viteazu, DC3-Str. Principală- Cisteiu de Mureș, DC3- Str. Principală Micoșlaca- Str. Mureșului- Str. Andrei Mureșanu- Str. Nicolaie Iorga–Centru Civic – Etapa 2 -Lucrări de realizare infrastructură rutieră pentru transport ecologic; -Amenajare stații pentru autobuze, trotuare, trasee pietonale și spații de acces pentru pietoni, piste pentru bicicliști, sisteme de închiriat biciclete, treceri de pietoni inteligente, inclusiv accesibile persoanelor cu dizabilități, semnalizare rutieră și de siguranță, mobilier urban specific stațiilor de transport călători; -Realizare și punere în funcțiune planificator de călătorii pentru transportul public; -Sistem integrat de informare a pasagerilor, automate de achiziție bilete și abonamente; – Montaj senzori de calitatea aerului, hot spot-uri WI-FI pentru internet gratuit; -Amenajare zone cu aliniamente de arbori și peluze verzi; -Derulare campanii pentru promovarea avantajelor transportului public și al deplasărilor cu bicicleta etc. -Marcaje rutiere. km 9.6 400.000 3.840.000 Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 – 2027. Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitatea urbană durabilă. OS b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon 2022 – 2026
12 Coridor de mobilitate urbană integrată pentru transport public ecologic, trasee pietonale și rețea de piste velo pentru bicicliști pe traseul Halta CFR Unirea II– Sat Unirea II – DJ 107 F– Nod feroviar și Gara Războieni – Cetate – zona industrială – Stadionul „Soda” – Podul Mureș – Colonia Monchim – Etapa 3 -Lucrări de realizare infrastructură rutieră pentru transport ecologic; -Amenajare stații pentru autobuze, trotuare, trasee pietonale și spații de acces pentru pietoni, piste pentru bicicliști, sisteme de închiriat biciclete, treceri de pietoni inteligente, inclusiv accesibile persoanelor cu dizabilități, semnalizare rutieră și de siguranță, mobilier urban specific stațiilor de transport călători; -Realizare și punere în funcțiune  planificator de călătorii pentru transportul public; -Sistem integrat de informare a pasagerilor, automate de achiziție bilete și abonamente; – Montaj senzori de calitatea aerului, hot spot-uri WI-FI pentru internet gratuit; -Amenajare zone cu aliniamente de arbori și peluze verzi; -Derulare campanii pentru promovarea avantajelor transportului public și al deplasărilor cu bicicleta etc. -Marcaje rutiere. km 10 600.000 6.000.000 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”   Bugetele locale ale UAT partenere: Oraș Ocna Mureș, Comuna Unirea, Consiliul Județean Alba 2022 – 2025
13 Rețea de piste velo pentru bicicliști care interconectează toate cartierele orașului și satele componente și aparținătoare, în afara coridoarelor de mobilitate urbană -Lucrări de realizare piste pentru bicicliști, măsuri de protecție, rastele pentru biciclete, sisteme de semnalizare și informare, sisteme de închiriat biciclete, mobilier urban specific, aliniamente de arbori și peluze verzi. km 5 165.000 825.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 10. Fondul local   Bugetul local 2023 – 2025
14 Creșterea calității și suprafeței rețelei de trasee pietonale, trotuare și alei din orașul Ocna Mureș -Lucrări de reabilitare, extindere, modernizare, construire trotuare, alei pietonale și spații publice pentru pietoni, accesorizate cu mobilier urban, zone verzi, aranjamente florale și arboricole, dispozitive de semnalizare, treceri de pietoni inteligente, inclusiv accesibile persoanelor cu dizabilități. km 30 80.000 2.400.000 Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 – 2027. Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitatea urbană durabilă. OS b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon   Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”   Bugetul local, bugetul Consiliului Județean Alba 2023 – 2026
15 Rețea de piste velo pentru cicloturism și alei pietonale de agrement– Dealul Banța, Parc, Baza de Tratament și Agrement și malul răului Mureș -Lucrări de realizare piste pentru bicicliști, măsuri de protecție, rastele pentru biciclete, sisteme de semnalizare și informare. km 10 120.000 1.200.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 10. Fondul local   Bugetul local 2024 – 2026
16 Amenajare rastele pentru biciclete și spații de staționare vehicule de micromobilitate în incinta sau proximitatea instituțiilor de învățământ -Amenajare spații de parcare supravegheate video, sisteme anti-efracție, dispozitive de semnalizare corespunzătoare, dotări cu rastele etc. ansamblu 5 5000 25.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 10. Fondul local   Bugetul local 2024 – 2026
17 Rețea urbană de stații pentru încărcare vehicule electrice -Lucrări de amenajare, conectare la rețeaua electrică, dotare cu stații de încărcare rapidă de diferite puteri și timpi de așteptare. buc 50 6.000 300.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 10. Fondul local și Componenta 4. Transport sustenabil   Administrația Fondului pentru Mediu   Bugetul local 2024 – 2026
18 Realizare autogară modernă pentru transportul inter și intrajudețean de călători și turiști -Lucrări de construcție standard NZEB;  -Amenajare peroane, stație de carburant, stație de încărcare autobuse electrice și hibrid, spații de servire, automate de vânzare bilete și abonamente, panouri de informare digitală dinamice, peroane de staționare. complex 1 400.000 400.000 Investiție privată 2024 – 2025
19 Achiziție microbuse electrice pentru transportul elevilor la unitățile de învățământ -Achiziție centralizată de microbuse electrice buc 3 175.000 525.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 10.   Bugetul local 2023 – 2024
20 Amenajare drumuri de acces spre Baza de Tratament și Agrement „Salinae” -Lucrări de asfaltare, amenajare trotuare, semnalizare rutieră, canalizare pluvială, podețe de acces, mobilier urban, aliniamente de arbori și peluze verzi. km 2 330.000 660.000 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”   Bugetul local   Bugetul Consiliului Județean Alba 2022 – 2024
21 Reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelei secundare de străzi urbane din Orașul Ocna Mureș – Războieni – Cetate -Lucrări de asfaltare, amenajare trotuare, semnalizare rutieră, canalizare pluvială, podețe de acces, mobilier urban, aliniamente de arbori și peluze verzi. km 4 330.000 1.320.000 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”   Bugetul local 2023 – 2024
22 Reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelei secundare de străzi urbane din Orașul Ocna Mureș– Cisteiu de Mureș și Micoșlaca -Lucrări de asfaltare, amenajare trotuare, semnalizare rutieră, canalizare pluvială, podețe de acces, mobilier urban, aliniamente de arbori și peluze verzi km 4 330.000 1.320.000 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”   Bugetul local 2023 – 2024
23 Realizarea de parcări publice acoperite cu panouri fotovoltaice în zona noii Baze de Agrement și Tratament și a zonei de acces în viitoarea zona de agrement a lacurilor saline -Realizare de parcări, semnalizare, măsuri de siguranță rutieră, supraveghere video, montare panouri fotovoltaice, stații de încărcare mașini electrice, marcaje pentru accesul mașinilor persoanelor cu dizabilități, mobilier urban. nr. 300 700 210.000 Bugetul local 2022 – 2024
24 Realizarea de noi parcări publice în aliniamentul tramei stradale majore a orașului, colonia Monchim–zona Parcului Industrial și de Servicii- stadionul SODA- Liceul Teoretic „Petru Maior” -Realizare de parcări, semnalizare, măsuri de siguranță rutieră, stații de încărcare mașini electrice, marcaje pentru accesul mașinilor persoanelor cu dizabilități, mobilier urban. nr. 200 150 30.000 Bugetul local 2022 – 2024
25 Reabilitarea și extinderea numărului parcărilor de reședință în cartierele de locuințe colective din oraș   -Lucrări de reabilitare parcări de reședință existente; -Realizare de parcări, semnalizare, măsuri de siguranță rutieră, stații de încărcare mașini electrice, marcaje pentru accesul mașinilor persoanelor cu dizabilități, mobilier urban nr. 200 400 80.000 Bugetul local 2022 – 2025
26 Regulament pentru utilizarea parcărilor publice de pe raza orașului Ocna Mureș, inclusiv a celor din proximitatea Spitalului orășenesc, instituțiilor de învățământ, piața agro-alimentară și de mărfuri, instituțiilor de cult, altor instituții publice sau de interes privat major -Regulament, Hotărâre de Consiliu Local, proceduri de lucru, plată, și sancționare contravenții, încasare debite, aplicații informatice etc regulament 1 10.000 10.000 Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 – 2027. Prioritatea 2 – O regiune digitală. OS – a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice   Bugetul local 2024
27 Regulament pentru utilizarea parcărilor de reședință de pe raza orașului Ocna Mureș -Regulament, Hotărâre de Consiliu Local, proceduri de lucru, licitație, contractare, plată, sancționare contravenții, încasare debite, aplicații informatice etc regulament 1 10.000 10.000 Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 – 2027. Prioritatea 2 – O regiune digitală. OS – a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice   Bugetul local 2024
28 Regulament și logistică privind desfășurarea activității de blocare și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar pe domeniul public al orașului Ocna Mureș -Elaborare regulament, organigramă și stat de funcții, Hotărâre de Consiliu Local, amenajare spațiu securizat de depozitare vehicule, achiziție logistică de blocare/deblocare serviciu 1 100.000 100.000 Bugetul local 2024
29 Regulament privind asigurarea activităților de aprovizionare logistică, distribuție marfă și utilizarea infrastructurii domeniului public -Regulament, Hotărâre de Consiliu Local, proceduri de lucru, plată, și sancționare contravenții, încasare debite, aplicații informatice etc regulament 1 2000 2000 Bugetul local 2022
30 Regulament privind restricțiile de circulație (în special a traficului greu), semnalizarea corespunzătoare în zonele locuite, zonele cu risc, zonele intens circulate -Regulament, Hotărâre de Consiliu Local, proceduri de lucru, plată, și sancționare contravenții, încasare debite, aplicații informatice etc regulament 1 2000 2000 Bugetul local 2023
31 Plantări de aliniamente de arbori și arbuști pe rețeaua stradală a orașului și satelor componente și aparținătoare -Plantare de arbori, arbuști și peluze verzi perene buc 2500 200 500.000 Bugetul local   2023 – 2027
32 Campanii pentru promovarea transportului public și al deplasărilor cu bicicleta -Mesaje scrise și video virale pe rețelele de socializare; panouri temporare stradale; afișe în stațiile de autobuze și în principalele locuri publice;  scrisoarea Primarului; tombole și concursuri cu premii campanie 5 15.000 70.000 Bugetul local   2023 – 2027
33 Campanii de educație rutieră pentru pietoni, bicicliști, conducători auto -Campanii tematice derulate în grădinițe și școli;  mesaje scrise și video virale pe rețelele de socializare; panouri temporare stradale; afișe afișe în stațiile de autobuze și în principalele locuri publice; scrisoarea Primarului; tombole și concursuri cu premii campanie 5 15.000 70.000 Bugetul local   2025– 2030
34 Decarbonizare rutieră în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, prin înnoirea flotei de mașini a primăriei și serviciilor/instituțiilor subordonate   -Casarea parcului de vehicule poluante Euro 3 și inferior și achiziția de vehicule electrice flotă 1 300.000 300.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 4. Transport sustenabil   Administrația Fondului pentru Mediu   Bugetul local 2023-2026
35 Decarbonizare rutieră în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”,  prin înlocuirea vehiculelor proprietate privată cu vehicule electrice -Casarea parcului de vehicule poluante Euro 3 și inferior și achiziția de vehicule electrice buc. 300 15.000 4.500.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 4. Transport sustenabil   Investiții private   Credite comerciale și leasing 2023 – 2026  
36 Crearea unei flote de cargo biciclete pentru servicii orășenești (curățenie, salubrizare, reparații ale bunurilor domeniului public) -Achiziții de cargo biciclete, inclusiv electrice buc 10 5000 50.000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 10. Fondul local   Bugetul local 2024 – 2025
37 Crearea unei flote de cargo biciclete pentru servicii locale de logistică, curierat, livrări la domiciliu, mică aprovizionare a centrelor comerciale, cumpărături de la piață și magazine, transport copii la grădinițe și școli -Achiziții de cargo biciclete, inclusiv electrice buc 10 5000 50.000 Investiții private   Credite comerciale și leasing 2025 – 2027
38 Stimularea achiziției de cargo biciclete pentru servicii comerciale și afaceri individuale de dimensiuni mici -Achiziții de cargo biciclete, inclusiv electrice buc 30 7000 210.000 Investiții private   Credite comerciale și leasing – 2026
39 Extinderea numărului de autorizații și îmbunătățirea reglementării serviciilor de transport cu autoturisme în regim de taxi, inclusiv prin stimularea și promovarea avantajelor generate de mașinile electrice. Îmbunătățirea accesului la serviciile de transport pentru persoanele cu dizabilități -Regulament, hotărâri ale Consiliului Local, licitații de atribuire regulament 1 10.000 10.000 Bugetul local 2022 – 2030
40 Amenajarea și semnalizarea de noi stații taxi -Lucrări de amenajarea și semnalizarea de noi stații taxi loc 50 400 20.000 Bugetul local 2023 – 2024
41 Amenajare parc tematic și grădină urbană de învățare prin joacă și distracție a mersului cu mini vehicule electrice, bicicleta, vehicule de micro-mobilitate, educație rutieră și agrement pentru copii, tineri, familii etc -Lucrări de amenajare zone verzi, plantare arbori, plantări, iluminat, sistem video, sistem de irigații, poligon, dotări, semnalizare, mobilier specific, trotuare, zone de relaxare, marcaje direcționale, parcări, dotări de protecție ansamblu 1 400.000 400.000 Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 – 2027. Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul. OS b (vii) Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare   Buget local 2023 – 2024
42 Implementarea unui serviciu de „car pooling” -Achiziție flotă de mașini electrice pentru „car pooling” flotă 1 50000 50000 Investiție privată 2025
43 Înființarea Unitate de Implementare și Monitorizare a PMUD -Regulament de organizare și funcționare, organigramă și stat de funcții, resurse umane angajate, buget, Hotărâri de Consiliu Local, proceduri de lucru, spațiu și dotări de desfășurarea activității UIM 1 30.000 50.000 Buget local 2022
44 Funcționare Unitate de Implementare și Monitorizare a PMUD -Buget anual de funcționare și achiziții servicii an 8 100.000 800.000 Buget local   Programe de cooperare teritorială 2023 – 2030
45 Elaborare Plan de Măsuri pentru întreținerea și mentenanța infrastructurii de mobilitate a orașului -Plan, hotărâri ale Consiliului Local, buget de alocat, licitații, contracte de reparații, întreținere, mentenanță, activitate curentă a departamentelor administrației locale cu atribuții specifice în domeniu an 8 175.000 1.400.000 Buget local   2023 – 2030
46 Realizarea unei hărți digitale și tipărite, pe care să fie marcate traseele de mers pe jos, traseele de drumeții, pistele de biciclete din oraș și împrejurimi -Concept hartă -Harta fizică va fi amplasată în zona centrală a orașului și va include informații despre locurile pentru plimbări, străzi comerciale, zone pietonale și căi, fântâni publice, toalete publice etc. -Harta electronică va fi distribuită pe toate canalele de socializare ale Primăriei și orașului și va avea și versiune adaptată la smartphone. buc. 1 300 300 Buget local 2023– 2030
47 Amenajarea de coșuri de gunoi speciale pentru bicicliști – Pubelele de gunoi pentru bicicliști sunt înclinate la un unghi care permite aruncarea gunoiului în timpul ciclării. buc. 10 100 1000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 4. Transport sustenabil   Buget local  
48 Amenajarea de suporturi speciale pentru picioarele bicliștilor în intersecții semaforizate – Lucrări de proiectare și amenajare de suporturi în intersecții semaforizate. – Vor fi  instalate imediat înainte de linia de oprire de la intersecția semaforizată. În funcție de model, spațiul disponibil este pentru doi sau trei bicicliști. buc. 100 50 5000 Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 4. Transport sustenabil   Buget local  

”Vă invit să vă exprimați opinia față de ideile de proiecte propuse și să întăriți cu propuneri noi portofoliul enunțat în consultare publică. Sugestiile dumneavoastră ne onorează și responsabilizează. În același timp ele dau completitudine și angajează primăria, partenerii săi publici și privați, alte categorii de entități responsabile în efortul de pregătire, obținere de finanțare și materializare, acțiunile propuse în SIDU și PMUD. ”

Adresa de contact: contact@primariaocnamures.ro

Cu apreciere,

Silviu VINȚELER

Primar

Strategia Integrată de dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pot fi consultate și direct pe site-ul Primăriei Ocna Mureș la următoarele adrese:

Citește mai departe