Suntem şi pe:

Stiri din Noslac

Contract de finantare in valoare de 2.765.400 euro

Publicat

- 730 vizualizări

În data de 19.01.2011 s-a semnat de către d-l Vinţeler Silviu primarul comunei Noşlac, reprezentant legal al Grupului de Acţiune Locală « Pe Mureş şi pe Tîrnave », CONTRACTUL DE FINANŢARE nr.C4312011070136711/19.01.2012 în valoare de 2.765.400 euro.

Obiectul contractului în reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, pentru cele două componente ale Sub-Măsurii 431.2.

Spre exemplificare vom relata mai jos măsurile care se pot implementa pe teritoriul GAL-ului din fondurile proiectului :

1. Măsura 411.1 : Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea calităţii forţei de muncă din teritoriul GAL « Pe Mureş şi pe Tîrnave »Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 83 %

2. Măsura 411.2 : Sprijinirea antreprenoriatului şi îmbunătăţirea marketingului produselor locale ( înfiinţarea de activităţi productive care valorifică resursa locală, dezvoltarea afacerilor existente, înfiinţarea de activităţi comerciale de desfacere a produselor pentru producători din mai multe localităţi ale teritoriului GAL, înfiinţarea de depozite pentru produse, inclusiv depozite frigorifice etc.)

Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 51,3 %

Publicitate

3. Măsura 411.3 : Modernizarea exploataţiilor agricole (dezvoltarea afacerii existente în vederea creşterii producţiei şi comercializării, extinderea exploataţiei şi crearea de noi locuri de muncă)

Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50 %

4. Măsura 411.4 : Promovarea produselor locale ( campanii de promovare a produselor, participări la târguri şi festivaluri, organizarea de târguri şi expoziţii cu produse tradiţionale)

Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 70 %

5. Măsura 421.1 : SOS Natura (Îmbunătăţirea factorilor de mediu pe teritoriul GAL, reabilitarea situ-rilor afectate de calamităţi sau factori poluatori)

Publicitate

Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 95 %

6. Măsura 421.2 : Împăduriri şi spaţii verzi ( împădurirea terenurilor degradate, amenajare de spaţii verzi)

Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 95 %

7. Măsura 421.3 : Conştientizarea publicului şi campanii de protecţia mediului

Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 95 %

Publicitate

8. Măsura 431.1 : Renovarea atelor şi echiparea teritoriului ( mdernizarea dotărilor edilitare, înfiinţarea de servicii noi la nivlul comunităţilor, înfiinţarea de servicii comune la nivelul teritoriului GAL)

Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 80 %

9. Măsura 431.2 : Promovarea valorilor spaţiului rural, patrimoniului material şi imaterial (promovarea obiectivelor, organizarea de manifestări culturale interregionale şi în cooperare cu alte GAL-uri, realizarea de lucrări şi amenajări care să faciliteze accesul la obiectivele cu potenţial turistic, dotări pentru semnalizarea obiectivelor de patrimoniu)

Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 90 %

10. Măsura 431.3 : Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi care valorifică potenţialul local (construcţia, modernizarea, dotarea spaţiilor productive, infiinţarea/dezvoltarea de activităţi non-agricole, infiinţarea/dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti etc.

Publicitate

Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 90 %

Este un proiect complex extins pentru tot teritoriul GAL-ului şi sperăm să putem mobiliza persoanele şi societăţile interesate să depună proiecte pentru cele 10 linii de finanţare.

Preconizăm ca până la începutul lunii martie 2012 să se lanseze cele mai multe linii de finanţare astfel încât cei care vor sa investescă, să dezvolte activităţi pe teritoriului GAL-ului « Pe Mureş şi pe Tîrnave » să o poată face prin întocmirea şi depunerea de proiecte, având în vedere că ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) este destul de consistent pentru unele linii de finanţare.

 

Silviu Vinţeler

Publicitate

Primarul comunei Noşlac

Sursa: www.primarianoslac.ro

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *