Suntem şi pe:
Clinica Sante

Stiri diverse

25 Octombrie – Ziua Armatei Romane

Publicat

- 350 vizualizări

Despre această zi, puțini știu! Și mai puțini știu ȋnsă semnificația ei! Datorită unei greu ȋncercate istorii naționale și a jigodiilor care au ȋntinat-o, pervertit-o și transformat-o, românii fără voia lor, au uitat acest reper definitoriu al trecutului lor glorios. Nu și Armata ȋnsă!

25 Octombrie 1944, semnifică pentru noi și istoria noastră, data eliberării totale a NV-ului Transilvaniei (leagănul genezei și evoluției istorice a poporului nostru) de sub ocupația și administrația hortystă- de tristă amintire pentru românii transilvăneni. Acest obiectiv extrem de important, ce a readus ȋn hotarele țării, acest teritoriu eminamente românesc, a fost realizat de

către Armata Română pe câmpul de luptă, lucru de altfel recunoscut juridic ȋn art. 2 al Tratatului de Pace dintre România și Puterile Aliate și Asociate, ȋncheiat la 10 februarie 1947. Este Ziua Armatei Române, a celor care au știut dintotdeauna să apere această țară și acest Neam.  Atunci  la 25 octombrie 1944 militarii diviziei 9 infanterie au eliberat la Carei ultima brazdă de pământ românesc aflată sub ocupație hortystă, ȋncununând astfel lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului. Astfel s-a eliberat ȋntreg teritoriul de 43.492 km2 refăcându-se ȋn partea de vest, adevăratele hotare de stat ale României. Și asta s-a făcut prin jertfa a 49.744 de militari, a căror oase se odihnesc pe teritoriul Ardealului și ȋn cinstea cărora s-a ridicat Monumentul de la Carei ( Dumnezeu să-i odihnească pe cei care cu cinste, onoare și spirit de sacrificiu au ȋntregit România).

 

“Românii, cu mic cu mare tresaltă la sunetul trâmbițelor biruitoare. Ardealul a revenit astăzi prin luptă dreaptă și jertfă vrednică, la trupul din care a fost rupt ” spunea ministrul de război general Mihai Racoviță. Ȋnălțătoare cuvinte!  Națiunea română și Armata sa, au știut dintotdeauna să-și apere la nevoie, libertatea și unitatea.

Armata română a contribuit prin sânge și lacrimi, la reconstrucția hotarului firesc al patriei, pe care a jurat s-o apere și s-o păzească ( și-o face din 1830, anul constituirii Armatei moderne, cu bravură și abnegație, făcând față tuturor nedreptăților, lipsurilor și tembelismului celor din fruntea țării, ȋn diferite perioade), fiindcă spiritul românismului nu moare niciodată.

“Zdrobit de focul năpraznic al artileriei  și de necontenitele voastre atacuri, inamicul a fost izgonit din Ardealul scump, eliberând astfel ultima palmă din pământul sfânt al țării. Prin ploi, prin noroaie și drumuri desfundate, zi și noapte ați luptat cu un dușman dârz și hotărât și l-ați ȋnvins. Peste veacuri veți fi slăviți, voi ofițeri și ostași care ați eliberat Ardealul. Pe cei care au căzut la datorie ȋi vor preamări urmașii și numele lor va fi scris ȋn catea de aur a neamului. Ȋncrezători ȋn Destinele neamului și luând pildă de la cei ce au pus patria mai presus decât viața, continuăm lupta strâns uniți ȋn jurul steagului…” spunea comandantul Armatei a IV-a generalul Gheorghe Avramescu.

Cuvintele generalului Avramescu reliefează foarte elocvent cele menționate mai sus, referitoare la menirea armatei.

Armata Română a eliberat pământul românesc singură. Și nu a venit nimeni să ne facă cadou nici independența, nici glia națională. Definitoriu pentru noi românii rămâne faptul că marile realizări, marile fapte istorice, momente absolut emblematice pentru ceea ce sântem astăzi țară și popor, am reușit să le creem noi ȋnșine, cu propriile forțe și propria Armată.

Amintesc: 1877 Independența tânărului stat românesc era câștigată și recunoscută prin ce altceva decât baionetele noastre, baionetele propriilor soldați. Iar cel mai frumos moment din istoria noastră

1 Decembrie 1918 a fost realizat tot prin forțe proprii, tot prin baionetele Armatei române. Cine crede că Marea Unire s-a făcut prin votul celor 100.000 de delegați și sub auspiciul Puterilor Ȋnvingătoare ȋn primul război mondial… nu prea știe istorie! Nimeni nu prea a fost de acord cu cuceririle noastre legitime, dar odată ce Armata ocupase militar Transilvania și Banatul…foarte greu să nu asculți voința poporului a cărui armată stătea cu baionetele la armă. Să nu uităm că și măreața Franță a trebuit să apeleze la americani și britanici, pentru ca astăzi să aibă posibilitatea să ne ia la mișto ȋn limba franceză și nu ȋn limba germană. Noi spre deosebire de alții ne-am cam eliberat singuri și ne-am câștigat existența prin propria forță militară.

25 Octombrie, moment simbolic ȋn istoria poporului nostru, o zi de glorie și de cinstire, pentru cei care, prin eroismul si jertfa lor de-a-lungul vremii, ȋn uniforma Armatei Române, au pus mai presus soarta neamului românesc decât propria lor viață, ȋndeplinându-și misiunea nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială a statului român. Pe toți aceștia Dumnezeu să-i odihnească și să-i fericească ȋn raiul ceresc.

Tuturor acestora, eroi cunoscuți sau necunoscuți, veșnica noastră recunoștință. Ați fost și veți rămâne ȋntotdeauna, EROI AI NEAMULUI ROMÂNESC!  Celor care astăzi poartă cu onoare uniforma Armatei Române, le urăm din suflet “La Mulți Ani!”.

LA MULTI ANI ARMATA ROMANA!

 

 

Director executiv

Asociația “Raza Sperantei din Ardeal”

Viorel Hanu

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *