Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

DISPOZITIA NR 398

Publicat

- 490 vizualizări

PRIMARUL, PROF. DRAGUT AUGUSTIN IOSIF

Vazand referatul nr. 2470 din 16.02.2011 al compartimentului urbanism, tehnic, investitii, disciplina in constructii, spatiu locative

Avand in vedere dispozitiile cuprinse in Legea nr. 215 din 23 apr 2001- Legea administratiei publice, republicata in data de 20 febr 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu Legea nr 50/1991,

rebublicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 aprobate prin OAP nr 839/2009 cu modificarile si completarile ulterioare,

 

In temeiulart. 68, alin.(1) din Legea 215 din 23 apr 2001 privind administratia publica locala, republicata

DISPUNE

Art 1

“Avand in vedere modificarea zonelor de influentaale exploatarii saline ca urmare a dezastrului produs in data de 22. Dec 2010, se suspenda, incepand cu data de 14 ianuarie 2011, pe durata limitata, respectiv pana la stabilirea noilor zone de influenta, de catre cei in drept, in conditiile legii, emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire pentru unele zone apartinand teritoriului administrative al orasului Ocna Mures, dupa cum urmeaza:

Str. N. Iorga, de pe Hagau pana la str. Ax Sever

integral str Minerilor, 9 Mai, Horea, Macelarilor, Z Birsan, G Cosbuc, Lacului

str A Iancu pana la str Closca

Str. B P Hasdeu pana la str Closca

Str Closca

Str M Viteazul, intre str 9 Mai si str Closca

Str G-ral I. Dragalina, pana la nr 12

Str Abatorului, pana la nr 11

Str M Kogalniceanu, pana la str Lacului

Str Digului, pana la str Lacului

Str M Eminescu si str Fabricii, pana la cantina Soda

Art. 2

Impotriva prezentei dispozitii, persoana interesata va putea depune plangere, la instant competenta- tribunalul Alba, in conditiile si termenele prevazute in Legea nr 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificarile, si completarile ulterioare.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza arhitectul sef al orasului Ocna Mures, ing. Sanislav Nicolae.

Ocna Mures, 16.02.2011

Avizat de secretar, sub semnatura, Jr. FLORINEL NICOARA

Semnat, prof. AUGUSTIN IOSIF DRAGUT

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *