Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Comunicat privind dezastrul din decembrie

Publicat

- 696 vizualizări

Groapa de la Plus Ocna Mures

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ALBA

27.12.2010

RAPORT DE SINTEZĂ

 

privind gestionarea situaţiei de urgenţă

generată de surparea de teren

din oraşul Ocna Mureş

1. Locul, data şi ora producerii situaţiei de urgenţă :

În data de 22.12.2010, la ora 05,30 în oraşul Ocna Mureş, s-a produs un con de surpare plin cu apă, în “Câmpul de sonde” al S.C. Salina, la o distanţă de 10m de magazinul PLUS, având un diametru de aproximativ 7-8m. Au fost observate fisuri la structura de rezistenţă a Magazinului PLUS, în parcarea magazinului şi la structura de rezistenţă a casei parohiale a Bisericii Ortodoxe.

 

2. Cauza şi împrejurările declanşării dezastrului; descrierea succintă a evoluţiei acestuia

În data de 22.12.2010 la ora 05,30 a fost observat un crater cu diametru de aproximativ 7-8m din care iese apă cu presiune, care spală marginile craterului şi îl măreşte. Au apărut fisuri în structura de rezistenţă a magazinului Plus şi parcarea acestuia. La ora 09,00 craterul s-a mărit ajungând la o suprafaţă de aproximativ 200mp cu tendinţă vizibilă de mărire. Au apărut fisuri în structura de rezistenţă la 2 case parohiale, clădirea administraţiei financiare Ocna Mureş şi pe străzile Mihai Eminescu şi Nicolae Iorga. La ora 14,30 suprafaţa craterului a fost de aproximativ 1800mp, Magazinul Plus a fost surpat în proporţie de 80% şi parcarea pe aproximativ 50% tendinţa de mărire a craterului fiind observată în principal spre sonda 123. La ora 17,00 suprafaţa craterului a fost de aproximativ 10500mp fiind afectate obiectivele menţionate la punctul 3. Începând cu ora 18,00 la martorii instalaţi pentru monitorizarea fenomenului nu s-au mai observat modificări.

3. Efectele dezastrului:

Ø victime umane : nu sunt

Ø persoane evacuate : 18

Ø localităţi afectate : 1- oraşul Ocna Mureş

În urma prăbuşirii terenului au fost distruse sau avariate următoarele obiective:

Ø locuinţe afectate: total – 3, valoric – 325 mii lei, din care:

locuinţe distruse: 1, paguba înregistrată – 220 mii lei

locuinţe avariate în pericol de prăbuşire: 2, paguba înregistrată – 105 mii lei

Ø obiective social-economice afectate: total 6, valoare – 3678,721mii lei

a) Administraţia Financiară Ocna Mureş – clădirea este avariată – 300 mii lei ;

b) Clădirea vechiului dispensar medical avariată – 11 mii lei ;

c) Magazin PLUS – clădirea distrusă 100% şi 80% din parcare – valoarea pagubei aproximativ 3186,221 mii lei;

d) 2 societăţi comerciale proprietatea lui Haiduc Mihaela Persida :

– magazin Optimedia distrus 100% – 50 mii lei ;

– magazin second – hand distrus – 15 mii lei;

– atelier reparaţii frigidere distrus – 15 mii lei;

– depozit de haine distrus – 15 mii lei.

e) S.C. MOBIL SERV SRL :

– depozit de lemne prăbuşit – 6,5 mii lei ;

– atelier tinichigerie-vopsitorie avariat (în pericol de prăbuşire) – 30 mii lei ;

– hala principală avariată (fisuri majore la pereţi şi pardoseală) – 50 mii lei.

Ø Km drumuri şi străzi afectate:

– Strada Mihai Eminescu şi str. Nicolae Iorga – carosabil distrus pe 0,3km- valoarea pagubei 2400 mii lei

Ø Reţele de utilităţi afectate

– reţele de alimentare cu apă, din care:

– avariate 0,1 km: pagube valorice 70 mii lei;

– reţele de alimentare cu gaz metan, din care:

– avariate 0,15 km: pagube valorice 50 mii lei;

– reţele de alimentare cu energie electrică, din care:

– avariate 0,5 km: valoare 130 mii lei;

4. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie operativă pe etape ale intervenţiei:

În data de 22.12.2010, la ora 0530, în oraşul Ocna Mureş s-a produs un con de surpare plin cu apă, în “Câmpul de sonde” al S.C. Salina, la o distanţă de 10m faţă de magazinul PLUS, având un diametru de aproximativ 7-8m. Primarul oraşului, însoţit de arhitectul şef şi de şeful SVSU, au observat fisuri la structura Magazinului PLUS, în parcarea magazinului şi la structura de rezistenţă a casei parohiale a Bisericii Ortodoxe.

CLSU Ocna Mureş a informat cu operativitate CJSU despre situaţia de urgenţă produsă, fiind stabilită o şedinţă extraordinară a CLSU în data de 22.12.2010, ora 1100, pentru evaluarea situaţiei şi stabilirea măsurilor ce se impun. Totodată au fost instalaţi martori din fâşii de sticlă pentru monitorizarea fenomenului. S-a dispus evacuarea persoanelor aflate în magazinul PLUS şi interzicerea accesului în zonă, datorită riscului de prăbuşire a magazinului care prezenta fisuri în pereţi, podea şi parcarea din faţă.

CJSU a dispus deplasarea în teren a unei echipe de specialişti din cadrul ISU Alba, ANIF Alba şi Inspectoratul în Construcţii Alba, pentru evaluarea situaţiei şi identificarea măsurilor necesare pentru limitarea fenomenului, fiind totodată convocaţi toţi membrii CJSU pentru o şedinţă extraordinară la ora 1300, la sediul primăriei Ocna Mureş.

Datorită faptului că fenomenul de surpare a terenului s-a accentuat, în şedinţa CLSU de la ora 11, s-a dispus evacuarea persoanelor şi bunurilor din casele parohiale ale bisericilor ortodoxă şi romano-catolică, din clădirea fostului dispensar medical şi din sediul Administraţiei Financiare Ocna Mureş. Pentru acţiunile de evacuare au fost solicitate în sprijin, forţe de la ISU Alba, IJJ Alba, iar Poliţia Locală şi Poliţia Ocna Mureş au fost solicitate să asigure paza bunurilor materiale evacuate.

CLSU Ocna Mureş a intervenit pentru evacuarea persoanelor şi bunurilor cu 30 de persoane, 1 tractor cu remorcă, 1 ifron şi 1 autospecială.

A fost activată Grupa Operativă a ISU Alba şi au fost trimise în teren forţe şi mijloace după cum urmează:

8 ofiţeri, 27 subofiţeri, 4 autoturisme, 3 autocamioane, 1 autospecială de lucru cu apă şi spumă, 1 ambulanţă SMURD, 1 motopompă remorcabilă şi 1 barcă pneumatică.

În baza protocoalelor de colaborare, au intervenit în sprijin următoarele forţe şi mijloace:

Ø IJJ Alba – 1 ofiţer, 9 subofiţeri şi 1 autocamion;

Ø IPJ Alba – 15 agenţi cu 6 autoturisme;

Ø U.M. 01684 Alba Iulia – 10 militari şi 1 autocamion.

Echipe ale E-on GAZ, Electrica, Apa CTTA şi Romtelecom au intervenit pentru monitorizarea reţelelor în vederea înlăturării eventualelor riscuri privind alimentarea cu utilităţi a populaţiei din zonă.

În urma şedinţei CJSU care a avut loc la ora 13, după ce au fost analizate efectele surpării, au fost dispuse următoarele măsuri:

1. Stabilirea perimetrului posibil a fi afectat la limita fisurilor din teren, stabilirea zonei de acces interzis şi a zonei de atenţie la circa 20-30m şi monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenului.

2. Evacuarea de urgenţă din clădirile afectate a persoanelor şi bunurilor astfel:

Salariaţii şi bunurile materiale din sediul Administraţiei Finanţelor Publice Locale ;

Populaţia şi bunurile materiale din imobilele de pe strada N. Iorga, nr. 10, 10A, 12, 14 şi de pe strada M. Eminescu, nr. 18A, 18B şi 20.

3. Avertizarea populaţiei din zonă şi pregătirea condiţiilor pentru evacuarea acestora dacă situaţia o va impune.

4. Punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin planul de evacuare în situaţii de urgenţă şi planurile de cooperare, suplimentarea cu forţe şi mijloace aparţinând ISU Alba, IJJ Alba, precum şi 10 militari cu 1 autocamion de la U.M. 01684 Alba Iulia, necesare desfăşurării urgente a acţiunilor de evacuare,.

5. Delimitarea şi marcarea zonei afectate, interzicerea accesului în zonă, devierea circulaţiei, asigurarea pazei în locurile din/în care se execută evacuarea, cu luarea în evidenţă a persoanelor evacuate, cu forţe aparţinând IJJ Alba şi IPJ Alba.

6. Efectuarea în regim de urgenţă a unui studiu geotehnic în zonă de către specialişti acreditaţi în vederea determinării amplorii situaţiei de urgenţă şi stabilirea soluţiilor tehnice de remediere.

Datorită faptului că fenomenul a luat amploare în timpul zilei de 22 decembrie 2010 (când magazinul PLUS s-a prăbuşit în totalitate), forţele şi mijloacele de intervenţie au fost suplimentate, iar numărul imobilelor necesar a fi evacuate s-a majorat.

Astfel au fost suplimentate forţele şi mijloacele ISU cu 32 subofiţeri şi 1 autospecială de descarcerare grea; forţele IJJ au fost suplimentate cu 3 ofiţeri, 17 subofiţeri, 3 autoturisme; forţele IPJ cu 10 agenţi.

Crucea Roşie, filiala Alba, a intervenit cu 10 voluntari şi 2 autoturisme, fiind aduse în oraşul Ocna Mureş 120 de pături şi 20 de paturi pliante.

În data de 22 decembrie la ora 1740, au fost încheiate acţiunile de evacuare, fiind evacuate 18 persoane, la rude sau alte locuinţe pe care le deţineau. Au fost evacuate de pe strada N. Iorga, imobilele de la nr. 4 (sediul Administraţiei Financiare Ocna Mureş), 10 (casa parohială ortodoxă), 12 (clădirea vechiului dispensar medical), 14 (casa parohială romano-catolică), iar de pe strada Mihai Eminescu, imobilele de la numerele 18 A (casa şi sediul a 2 firme proprietatea lui Haiduc Mihaela Persida) şi 18 B (S.C. MOBIL SERV SRL).

După ora 1800, martorii instalaţi nu au mai înregistrat mişcări ale solului, fenomenul de surpare a terenului stagnând. La această oră, pagubele înregistrate erau următoarele :

v Magazinul PLUS- surpat în totalitate şi 80% din parcare

v Imobilul de pe str. M. Eminescu, nr. 18A – casa prăbuşită 50%,

magazinul Optimedia distrus ;

magazinul second – hand distrus ;

atelierul de reparaţii frigidere, distrus ;

depozitul de haine, distrus.

v S.C. MOBIL SERV SRL (str. M. Eminescu, nr. 1B)

– depozit de lemne, prăbuşit ;

– atelier tinichigerie-vopsitorie, grav avariat ;

– hala principală prezintă fisuri majore.

v Casa parohială romano-catolică (str. N. Iorga, nr.14) – fisuri la fundaţie ;

v Casa parohială ortodoxă (str. N. Iorga, nr. 10)- fisuri majore la structura de rezistenţă ;

v Clădirea vechiului dispensar medical (str. N. Iorga, nr.12)- prezintă fisuri ;

v Sediul Administraţiei Financiare Ocna Mureş (str. N. Iorga, nr. 4)- fisuri la pereţii interiori şi exteriori;

v Strada M. Eminescu (DJ 107 D), s-a surpat pe o lungime de aproximativ 200m;

v Strada N. Iorga, prezintă fisuri pe o lungime de aproximativ 15m;

v A fost sistată alimentarea cu gaz, fiind afectaţi aproximativ 1500 de consumatori;

v Suprafaţa craterului (plin cu apă) a fost apreciată la aproximativ 150m lungime şi 70m lăţime.

La ora 1830, după o nouă vizită de lucru în zonele afectate, s-au reluat lucrările şedinţei extraordinare a CJSU, fiind stabilite măsuri de monitorizare a fenomenului pe timpul nopţii, interzicerea accesului pe străzile afectate şi paza bunurilor evacuate, urmând ca în data de 23 decembrie, la ora 1300 CJSU să se întrunească într-o nouă şedinţă extraordinară la care vor participa experţi geologi.

Pe timpul nopţii, forţe ale CLSU, ISU, IJJ, IPJ, U.M. 01684 Alba Iulia, au monitorizat fenomenul, fiind pregătite pentru reluarea de urgenţă a acţiunilor de evacuare în cazul în care situaţia o impunea.

În data de 23 decembrie, la ora 1300, la sediul primăriei Ocna Mureş, s-a desfăşurat o şedinţă extraordinară a CJSU, la care au participat experţi geologi de la institute din Bucureşti şi Cluj astfel: Torpenyl Francisc – director tehnic S.N.S. Bucureşti; prof. dr. ing. Florian Zamfirescu – Universitatea Bucureşti; Nicolae Giurgiu – director general SC Minera ICPM SA Cluj; Prida Toma – preşedintele CA SC Minera ICPM SA Cluj; Deak Gyorgy – director general INCDPM Bucureşti; Sorin Cheval – director ştiinţific INCDPM Bucureşti.

În urma acestei şedinţe, s-au dispus următoarele:

1. împrejmuirea zonei afectate ;

2. monitorizarea zonei adiacente surpării ;

3. efectuarea de măsurători primare pe reperi amplasaţi în teren ;

4. efectuarea de măsurători topografice pentru conturarea canalului de surpare şi determinarea cotei din lacul nou format ;

5. efectuarea unei măsurători de nivelment de precizie pe reperi amplasaţi în zona de influenţă a scufundării ;

6. prelucrarea şi analiza datelor primare şi stabilirea măsurilor pe termen mediu şi lung a acţiunilor de monitorizare şi intervenţie pentru limitarea efectelor evenimentului produs.

În urma studiilor preliminare efectuate de specialişti în teren, au fost stabilite următoarele :

1. Suprafaţa aproximativă a conului de surpare – aproximativ 6000 m2 ;

2. Cota lacului nou format este la -3,5m faţă de cota terenului înconjurător ;

3. Adâncimea medie a lacului este de 12m ;

4. Fenomenul de taluzare este intr-o evoluţie lentă, constatându-se o scădere a nivelului apei din lacul nou format ;

5. Nu există argumente care să justifice continuarea procesului de rupere în cadrul craterului existent ;

6. Zona rămâne în continuare sub monitorizare, în caz de necesitate forţele de intervenţie ale ISU, IJJ, IPJ, MApN fiind în măsură să intervină în cel mai scurt timp.

În data de 23 decembrie, echipele E-on Gaz au reluat alimentarea cu gaz a populaţiei.

În data de 23 decembrie, la ora 1900, forţele şi mijloacele ISU au fost retrase din oraşul Ocna Mureş, rămânând la faţa locului pentru securizarea zonei, echipe mixte compuse din 11 lucrători ai IPJ Alba, 9 cadre ale IJJ Alba, 2 agenţi ai poliţiei locale Ocna Mureş, cu 4 autoturisme. Personalul CLSU şi SVSU Ocna Mureş, a monitorizat în permanenţă evoluţia fenomenului.

În data de 25 decembrie a fost observat un fenomen de tasare a terenului pe o lungime de 20m, pe str. M. Eminescu în zona deja afectată. Tasarea s-a produs pe o adâncime de 30-40 cm şi a fisurat o conductă de apă potabilă, ce alimenta hotelul Europa din oraşul Ocna Mureş de pe strada M. Eminescu nr. 27. La momentul producerii avariei, în hotel nu existau persoane cazate şi nu au fost alţi consumatori afectaţi.

Din data de 25.12.2010 fenomenul de surpare a stagnat.

5. Modul de acţiune a conducerilor tehnico-administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor, precum şi a populaţiei, pe baza avertizărilor primite şi în raport cu prevederile planurilor de apărare şi cu regulamentele specifice:

Evacuarea personalului instituţiilor publice şi a operatorilor economici s-a efectuat fără probleme, ordinea publică, fiind asigurată de echipajele IPJ şi IJJ Alba.

Bunurile Administraţiei Financiare Ocna Mureş, au fost evacuate la sediul Administraţiei Financiare Aiud, iar pentru desfăşurarea activităţii cu publicul în oraşul Ocna Mureş s-au asigurat 2 încăperi la Biblioteca orăşenească Ocna Mureş.

Un fapt negativ, care a contribuit la menţinerea stării de nesiguranţă în oraş, l-a constituit închiderea instituţiilor bancare din oraşul Ocna Mureş, în data de 23 decembrie. Acestea au fost redeschise în cursul zilei la intervenţia autorităţilor.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Ocna Mureş, a pus în aplicare planul de evacuare în situaţii de urgenţă, luând măsuri pentru evacuarea persoanelor aflate în pericol şi a bunurilor acestora. Au fost evacuate 18 persoane, la rude sau alte locuinţe pe care le deţin, iar bunurile acestora au fost evacuate la sala de sport a Şcolii Generale cu clasele I-VIII, Lucian Blaga din oraşul Ocna Mureş.

Fluxul informaţional cu instituţiile cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă şi Comitetul Local al oraşului Ocna Mureş a funcţionat bine.

6. PROPUNERI

1. Acordarea unui sprijin financiar din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în valoare totală de 12.717,6 mii lei în bugetul Consiliului Local Ocna Mureş astfel:

· 2400 mii lei pentru refacerea străzilor afectate;

· 6582,6 mii lei în pentru umplerea craterului creat, cu aproximativ 100.000 mc (170.00 tone) piatră (refuz de ciur), conform devizului estimativ;

· 300 mii lei pentru realizarea unei rute ocolitoare de acces în oraş, pe lungime de 180-200 m;

· 335 mii lei pentru gospodăriile populaţiei şi proprietăţile particulare afectate;

· 1000 mii lei pentru refacerea canale de gardă şi protejarea masivului de sare prin preluarea apelor pluviale de pe Dealul Banţa;

· 2100 mii lei pentru realizarea unei rute ocolitoare pentru traficul greu, mai mare de 3 tone, spre comuna Noşlac şi satele aparţinătoare pe o lungime de 3,5 km.

2. Acordarea unui sprijin financiar din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în valoare totală de 900 mii lei în bugetul Consiliului Local Noşlac, pentru continuarea rutei ocolitoare pentru traficul greu, mai mare de 3 tone, dinspre oraşul Ocna Murş spre comuna Noşlac şi satele aparţinătoare, pe o lungime de 1,5 km.

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *