Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

„LA MULȚI ANI !” Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” 4 noiembrie 1958 – 4 noiembrie 2018 – 60 de ani de istorie scrisă de elevii și dascălii „Școlii de sub Banța”

Publicat

- 5.426 vizualizări
Primii dascăli ai şcolii (1958-1959)

Există în biografia fiecăruia dintre noi un moment la care ne întoarcem mereu, o sărbătoare anuală a vieții noastre, ziua de naștere. La fel și o comunitate scolară, care în esență este o instituție vie în continuă mișcare, alcătuită din elevi, părinți, și cadre didactice, își fixează reperele cronologice pornind de la o zi și un an al înființării. Este linia de start de unde începe afirmarea școlii în comunitatea locală și de ce nu, în cea națională.

Peisajul învățământului ocnamureşan se îmbogățește din toamna anului 1958 cu o instituție scolară „Școala elementară de 7 ani numărul 1 cu predare în limba română”. Odată cu generalizarea învățământului obligatoriu de opt ani, respectiv din anul 1965, denumirea școlii se schimbă în „Școala generală de 8 ani numărul 1”. Continuatoarea acestor școli este astăzi „Școala Gimnazială „Lucian Blaga”” sau „Școala de sub Banța” o metaforă frumoasă asociată prin tradiție mentalului colectiv din urbea de pe Mureș.

Documentul care certifică cronologic cele afirmate în rândurile precedente se află în arhiva școlii, în fapt o solicitare scrisă din partea primului director, învățătorul Simion Schitea către conducerea Întreprinderii de Gaz prin care se cere începerea facturării consumului de gaz metan „pentru că mâine 4 noiembrie 1958 vom deschide cursurile în noul local de școală de 7 ani din strada 23 August, numărul 21„. „Noul local” este clădirea în care acum se pregătesc clasele ciclului primar și unde se mai află compartimentul administrativ al școlii.

Clasa a III-a D (1960-1961) şi învăţătorul veteran Chiorean Gheorghe

Înființarea „Școlii de sub Banța” a fost determinată de câțiva factori obiectivi. În primul rând, legislația școlară prin care se impune generalizarea începând cu anul școlar 1958-1959 a învăţământului obligatoriu de 7 ani. În al doilea rând, trebuie luat în considerare sporul demografic înregistrat în Ocna Mureș la jumătatea secolului trecut, generat de o viață economică în plină expansiune și în consecință, creșterea numărului locuitorilor.

Nu în ultimul rând, surpările fostelor mine de sare au avut consecințe în afectarea sălilor de clasa din localul vechi de pe strada Nicolae Iorga. În aceste condiții au mai rămas doar unsprezece săli în care „procesul instructiv-educativ se desfășura alternativ, în trei serii, de la orele 7:00 dimineața, până seara la orele 22:00 măcinând energia copiilor și corpului didactic” după cum afirmă același director, Simion Schitea.

În primul an școlar, 1958-1959 au existat 13 clase I-IV (445 de elevi) și 3 clase V-VII (90 de elevi). Cele mai multe clase primare s-au înregistrat în anul școlar 1977-1978, 24 din care 7 clase I (800 de elevi), iar la ciclul gimnazial în anul școlar 1990-1991 s-au format 18 clase (429 elevi).

Clasa a II-a B (1971-1972), învăţătoare Szalai Rodica

 

Pionierii, clasa a III-a (1973-1974), învăţătoare Rodeanu Raveca şi directorul Bocoş Mircea Flaviu

Odată cu scurgerea timpului, numărul claselor a scăzut simțitor, menţinâdu-se constant la 10 clase primare și 8 clase gimnaziale din cauza reculului demografic resimțit la nivelul orașului, ca de altfel în toată țară.

În 11 dintre 60 de ani de istorie a școlii, numărul elevilor a depășit 1000, recordul s-a înregistrat în anul școlar 1967-1968 când au fost înscriși în cataloagele școlare I-VIII, 1146 de elevi.

Produsul final al școlii îl constituie absolvenții, 4300, în 6 decenii, repartizați în 11 clase a VII-a între 1958-1964 și 180 de clase a VIII-a în intervalul 1965-2018.

În „Școala de sub Banța” s-au format caractere puternice și s-au modelat conștiințe, printr-un efort constant și concentrat al cadrelor didactice și părinților elevilor. Nu există segment din sferele societății, fie economie, cultură, știință, învățământ, medicină, artă, sport, presă, etc …  ????? cu care să nu se regăsească absolvenții Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”. Mulți dintre ei sunt oameni de afaceri de succes, după cum la fel de mulți sunt răspândiți pe toate meridianele planetei. O platformă online ar putea surprinde în timp cu acordul absolvenților dornici să-și reamintească secvențele din anii petrecuți în „Școala de sub Banța”, dar și să-și dezvăluie realizările profesionale, o imagine mult mai reală, completă și edificatoare despre istoria Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”.

Ne întoarcem la vârstă tinereții școlii și ne oprim o clipă pentru a ne reaminti numele celor care prin eforturi intelectuale și fizice uriașe au lucrat la temelia primelor promoții de absolvenți dintre anii 1958-1965. Cei mai mulți dintre acești eminenți dascăli nu mai sunt printre noi. Rămâne amintirea și imaginea lor pentru cei care i-au avut mentori și i-au cunoscut pe : Sava Cornelia, Ivan Corina, Ivan Gheorghe, Funaru Iacob, Ghiliceanu Elena, Takacs Rozalia, Cosciuc Mihai, Chiorean Victor, Ursu Iuliu, Iclozan Sempraniu, Marin Alexandru, Poliacu Grigore, Ionas Viorica, Schitea Simion, Weach Ileana, Chiorean Gheorghe, Suciu Emil, Bologh Vasile, Horovitz Bernhardt, Kovacs Elisabeta, Hutupan Clara, Chiorean Domnica, Smerencinschi Orest, Rodeanu Bazil, Miron Alexandrina, Mitrea Ioachim, Szabo Margareta, Rizea Iuliana, Dan Emil, Mitrea Olivia, Uţiu Viorica, Teiuşan Rafila, Popa Maria, Ciulea Sevastita, Rodeanu Raveca, Adorjan Eva, Pastiu Olimpia, Suciu Eva, Mihălţan Ecaterina, Lobonţiu Maria, Șerbu Elena, Popuţa Mariana, Barlabas Ernest, Vaida Teodor, Szilagyi Ileana, Man Ana.

Dascălii anilor ’70 din secolul trecut

Regăsim între aceste nume pe cel al distinsei doamne profesoare Popa Maria, „mărunțică” o legendă vie a învățământului matematic din Ocna Mureș, care în septembrie anul acesta a împlinit venerabila vârstă de 90 de ani. Domnia sa a creat în „Școala de sub Banța” o adevărată școală de matematică, iar dintre discipoli unii au îmbrățișat cariera de profesor.

Clasa a VIII-a A (1978-1979) dirigintă Popa Maria

Profesoara Maria Cristea, își amintește de „diriginta mea dragă, doamna Popa, care ne-a avertizat că viață ne va oferi multe probleme, dar ne-a învățat și prin ce artificii de calcul le putem rezolva : învățare, cunoaștere, muncă și mult suflet în ceea ce facem„.  Medicul radiolog Tolu Gheorghe Marius, absolvent al școlii, promoția 1975-1976 o consideră pe „minunata și delicata profesoară de matematică un reper adevărat în formarea personalității mele„.

Un absolvent de nota 10, șef de promoție în anul școlar 1976-1977, Gatea Mircea rememorează „pasiunea care răzbătea în orele de matematică și la ședințele de pregătire suplimentară ale doamnei Popa„.

Alături de dascălii menționați pentru perioada de început a istoriei școlii, regăsim între cei 320 de învățători și profesori care au predat în această instituție pe parcursul celor 6 decenii de existență, modelele de atașament pentru „Școala de sub Banța” căreia i-au dăruit un sfert de secol din carieră lor didactică : Forika Eva, Decean Maria, Marcu Victoria, Oniga Voichița, Sehian Irina câte 25 de ani, Caragea Sofia, Bende Eva, 26 de ani, Grozav Cornel, Tudosie Ileana, 27 de ani, Decean Anton, Baboş Tenez, Iclozan Mariana, 28 de ani, Dănilă Maria, Szalai Rodica, Trif Vasile, Pop Elena, 29 de ani. Au atins pragul celor 3 decenii Fekete Dionisie, Buzgaru Domnica, Gavrilă Elvira si Szocs Rozalia, 30 de ani și l-au depășit Turcu Monica și Romitan Avram, 31 de ani Bacoş Ileana, Cruceru Maria și Gherasim Mariana, 32 de ani, Carunta Elena, 33 de ani, Mărginean Doru, 34 de ani, Gicovan Felicia și Turcu Sorin care au fiecare 35 de activitate numai în Școala Gimnazială „Lucian Blaga”.

Prima promoţie a învăţătorului Turcu Sorin (1983-1987)

 

Învăţătoarea Cărunta Elena şi premianţii clasei a IV-a (1991-1992)

Școala, asemenea oricărei instituții, trebuie să aibă un conducător, un lider care să ia decizii și să acționeze în acest sens, să apere interesele celor care sunt sub autoritatea sa, profesori, elevi, personal administrativ, oameni de serviciu. Directorul deține o funcție respectabilă și respectată, fiind pus în situația să rezolve numeroasele, variatele și delicatele probleme ale școlii.

Au fost directori ai școlii Schitea Simion (1958-1967), Bocoș Flaviu Mircea (1967-1980), Dănilă Maria (1980-1985), Grozav Cornel (1985-1988), Gavrilă Liviu (1988-2006), Pop Elena (2006-2010), Baciu Ioan (2010-2012). În anul 2012 doamna Pop Elena revine la conducerea școlii fiind actualul director al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”.

Funcția de director adjunct a fost girată de Ivan Gheroghe (1958-1960), Barlabas Ernest (1960-1961), Mihălţan Ecaterina (1961-1962), Szilagyi Ileana (1962-1980), Balogh Vasile (1980-1988), Leopold Clara (1988-1990), Tudosie Ileana (1990-1997), Fekete Dionisie (1997-2006), Cristea Maria (2006-2012), Cărunta Elena (2012-2016), Rusu Lavinia (2017). Din septembrie 2017, doamna Turcu Monica Veronica, a obținut prin concurs postul de director adjunct al școlii.

De-a lungul celor 6 decenii (1958-2018) au existat câteva momente semnificative care au influienţat calitatea procesului educativ, sau au contribuit la conturarea unei imagini pozitive a școlii în comunitatea locală, motiv pentru care le descriem foarte succint.

În anul 1960, școală elementară maghiară este afiliată „Școlii elementare numărul 1”, devenind secție a acesteia. O pagină memorabilă despre peisajul etnic și armonia ce domnea în oraș în anii ’60 ai secolului trecut ne lasă domnul Suciu Emil, absolvent al clasei a VII-a, promoția 1964-1965, colonel atașat, militar și eminent filolog. „Noi în Ocna Mureș, eram jumătate români, jumătate maghiari, plus câteva familii de germani și evrei. Vorbeam când românește, când ungurește, nu conta, cine ce e, conta doar să fii OM. Atunci am învățat ce e cinstea, ce e toleranță, ce e prietenia„. Astăzi secția maghiară, clasele 0-IV se mențin prin efortul învățătorului Fekete Dionisie.

Clasa a VII-a B şi dascălii de la secţia maghiară (1965-1966), dirigintă Suciu Eva

Clasa a VIII-a B (1985-1986) secţia maghiară; diriginte Baboş Terez

În anul 1971 se inaugurează localul claselor V-VIII. Este a patra locație școlară alături de școală veche unde s-au desfășurat cursuri ale claselor I-IV până în anul 2008, localul secție maghiare de pe stradă Axente Sever și clădirea construită în anul 1958.

Un moment important are loc în anul școlar 1979-1980, când 9 clase din ciclul primar sunt transferate împreună cu învățătorii lor la Liceul Teoretic. Merită consemnat că până în 1979 toți copiii din oraș se instruiau în arta cititului, scrisului și socotitului numai în „Școala de sub Banța”. Aici au predat cei mai buni învățători. S-a creat o tradiție păstrată până azi, iar părinții apreciază calitatea procesului instructiv-educativ la clasele ciclului primar.

Anul 1994, 5 noiembrie este momentul în care școala ia numele poetului, filozofului și diplomatului, Lucian Blaga, în prezența poetului și juristului Bazil Gruia care a scris în Cartea de Onoare următoarele cuvinte : „aduc omagiul meu conducerii acestui oraș și școlii generale care a primit azi numirea de „Lucian Blaga” marele poet și marele meu prieten”.

Înființarea corului „Doruleț”, în decembrie 2008, grație doamnelor Cărunta Elena și Forika Eva a adus imagine școlii și orașului prin prezența ansamblului coral la reuniuni artistice dincolo de granițele României, la Cracovia (Polonia), Praga (Cehia), Viena (Austria), Salonic (Grecia), Grado (Italia) și Hajduszobolosz (Ungaria).

Datorită succeselor adunate în cei 10 ani de existență, continuarea activității Asociației Culturale  „Doruleț” se impune de la sine.

Ansamblul coral „Doruleţ” iniţiat şi condus de doamnele profesoare Cărunta Elena şi Forika Eva

Inaugurarea sălii de sport în anul 2010 a rezolvat una dintre marile doleanțe ale elevilor și dascălilor de sport. Paradoxal, deși școala nu a avut până în anul 2010 un spațiu adecvat desfășurării activităților didactice și competițiilor sportive, dintre absolvenții școlii, „au răsărit talente remarcabile în volei, atletism și fotbal, unele ajunse în loturile naționale ale României”. Exemplul cel mai adecvat fiind al atletei Mihaela Botezan, participantă la Olimpiada de vară de la Atena 2004.

Sala de sport a fost și locul de întâlnire al elevilor și dascălilor școlii cu sportivi de excepție ai României, Narcisa Lecuşanu, vicecampioană mondială la echipa de handbal feminin a României și Adina Salahoru, vicecampioană europeană cu echipa de volei Alba-Blaj.

Inițiativa formării unei clase în care predarea limbii engleze se făcea intensiv a stârnit interesul părinților și a creat emulație printre cei mai buni elevi ai școlii. Imaginea școlii a crescut în comunitatea locală.

Centru de Documentare și Informare (C.D.I) apărut în spațiul educativ al școlii în anul 2017, oferă condiții organizatorice pentru pasionații de lectură și dotarea adecvată pentru cei dornici să-și prelucreze cunoștințele prin apelare la rețeaua de internet sub conducerea și controlul cadrelor didactice.

Tot în anul 2017 a fost redactată și lansată monografia școlii sub titlul „Luminile nestinste ale Școlii de sub Banța” un omagiu adus dascălilor și elevilor de ieri și de azi. Prin cele 430 de pagini, din care nu lipsesc numele celor 320 de cadre didactice, ale celor 4300 de absolvenți și ale premianților claselor a VIII-a, adică a celor care au scris istoria școlii, se demonstrează că în „Școala de sub Banța” s-au pus bazele pregătirii profesionale și formării unor personalități puternice de la simpli muncitori, până la profesori universitari, generali ai armatei Române, actori, medici de excepție, învățători, profesori, sportivi de performanță, artiști plastici, muzicieni, ziariști, arhitecți, scriitori, oameni de afaceri.

Coperta monografiei şcolii apărută în 2017

Contribuția acestora la progresul societății românești și imaginea orașului Ocna Mureș nu poate fi subestimată.

Prin realizările foștilor și actualilor elevi, Școală Gimnazială „Lucian Blaga” își îndeplinește cu cinste misiunea educativă și socială în spațiul local și cel național.

Tuturor celor care fac parte din marea familie a „Școlii de sub Banța” LA MULȚI ANI !, la ceas aniversar alături de vechiul adagiu latin :

„VIVAT CRESCAT, FLOREAT !”

 

prof. Pantilimon POPOVICI

Anastasia DUDA elevă, Liceul Teoretic “Petru Maior”; absolventă a Școlii Gimnaziale “Lucian Blaga” promoţia 2015-2016

Andrei BOROS student, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca; absolvent al Școlii Gimnaziale “Lucian Blaga” 2012-2013

 

 

Clasa a V-a C (1963-1964) şi profesorii Dan Emil, Man Ana, Suciu Eva şi Ursu Iuliu

 

Clasa a VIII-a A (1982-1983) dirigintă Man Ana

 

Clasa a VIII-a C (1984-1985) diriginte Gicovan Felicia

 

Clasa a VIII-a A (1985-1986) diriginte Decean Maria

 

Clasa a VIII-a A (1988-1989) dirigintă Man Ana

 

Diriginta Man Ana şi elevele sale în clasica uniformă şcolară (1989)

 

Citește mai departe