Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Dezvoltarea societăţii Royal Dentis S.R.L. prin achiziţie de echipamente

Publicat

- 1.030 vizualizări

COMUNICAT DE PRESĂ

Ocna Mureş 15.10.2018

Dezvoltarea societăţii Royal Dentis S.R.L. prin achiziţie de echipamente

   Royal Dentis, cu sediul în Ocna Mureş, str Nicolae Iorga nr. 48, judeţ Alba, a derulat, începând cu data de 20.02.2017 până la 31.10.2018 proiectul ,, Dezvoltarea societăţii Royal Dentis S.R.L. prin achiziţie de echipamente“, cod SMIS 110809 în cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014‐2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, co‐finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar “

Valoarea totală a proiectului a fost de 666.336,39 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 514.351,48 lei. Proiectul s‐a implementat în localitatea Ocna Mures,str Nicolae Iorga nr. 48,judeţ Alba pe o durată de 21 luni.

           Obiectivul proiectului a fost creșterea competitivității firmei S.C. ROYAL DENTIS S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societății, prin achiziţionarea de echipamente și utilaje tehnologice specializate.

          Rezultate proiectului sunt următoarele :

  • 1 produs semnificativ îmbunătățit si 7 produse adiacente până la finalizarea implementării proiectului
  • 1 loc de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului; persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare al proiectului
  • Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului

 

Date de contact:

Persoana de contact: David Adrian – Ioan, Administrator

Tel/ Fax : 0742090122

email ‐ adidavid04@yahoo.com

Citește mai departe