Suntem şi pe:

Articolele zilei

“Premiu pentru inovație și dezvoltarea relațiilor universitare internaționale”, în cadrul AFA Cluj, acordat doamnei Mihaela Drăgan (Nemeş)

Publicat

- 1.569 vizualizări

 

Născută în Ocna Mureş, Mihaela Drăgan (Nemeş) a copilărit în Uioara de Sus, în familia Nemeş, din părinţii Nicolae şi Letiţia, ambii ingineri chimişti, pe vremuri, la Combinatul Chimic din localitate. Primii şase ani de şcoala îi parcurge la Şcoala Germană din Brăteiu, jud. Sibiu, alături de cele două surori, Nicoleta şi Anamaria, şcoala care i-a marcat în mod fericit cariera. Finalizarea gimnaziului are loc în Ocna Mureş, ca şi Liceul de Chimie Industrială, pe care l-a absolvit în 1979-1983.

Urmează cursurile superioare la Institutul Politehnic Iaşi / Facultatea de Tehnologie chimică între anii 1983-1988, apoi continuă studiile la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca/Şcoala de Studii Academice Postuniversitare, Profilul Economic; Specializarea: Business (1996-1999).

 

Publicitate

Deţine două titluri de Doctor

  – Doctor în chimie, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, din 08.03.2000 , cu Teza de doctorat: „Accelerarea absorbţiei  gazelor în solvenţi chimici. Determinarea parametrilor de transfer ai umpluturii Mellapak 750Y” , Conducător Ştiinţific Prof. univ. dr. Ilie Siminiceanu şi

   –  Doctor în management, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca din  21.12.2011 Teza de doctorat: „Metode, Tehnici şi Instrumente în managementul calităţii”, Conducător Ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Ilieş.

Între cele două studii universitare, ocupă postul de Inginer chimist la Combinatul de Produse Sodice Ocna Mureş (15.09.1988 – 30.09.1990). Pentru următorii trei ani este Asistent cercetare în cadrul Colectivului de Cercetare din cadrul Univ. Babeş-Bolyai (30.09.1990 – 01.10.1993).

În perioada 01.10.1993 – 01.10.1995, este Asistent universitar în cadrul catedrei de Tehnologie – Merceologie a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul  Univ. Babeş-Bolyai. De aici, are în carieră un parcurs ascendent. Astfel, devine Lector universitar în cadrul catedrei de Tehnologie – Merceologie a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul  Univ. Babeş-Bolyai (01.10.1995 – 01.03.2005), apoi primeşte titlul de Conferenţiar universitar la Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în limba germană, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, în perioada 01.03.2005 – 30.09.2013.

Publicitate

Din anul  2008,  ocupă postul de   Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi până în prezent este Profesor  universitar la Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în limba germană, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (din  01.10.2013 până în  prezent).

 

  1. REALIZĂRI  PROFESIONALE  – ŞTIINŢIFICE

 

1.Activitatea didactică

  – Întreaga activitate didactica a desfăşurat-o în cadrul Universităţii  Babeş-Bolyai şi a  predat cursuri şi seminarii la următoarele discipline:

 – Fundamentele Ştiinţei mărfurilor şi asigurarea calităţii (în limba germană)

Publicitate

 – Expertiza mărfurilor (în limba germană)

 – Managementul producţiei (în limba germană)  

 – Managementul firmei (în limba germană) 

 – Managementul calităţii totale 

 – Tehnici şi instrumente în managementul calităţii

Publicitate

 

  – A publicat 9 cărţi de specialitate, apărute în edituri recunoscute CNCSIS destinate studenţilor liniei germane care urmează cursurile învăţământului de zi la nivel licenţă şi masterat.

 

  1. Stagiile de perfecţionare profesională şi didactică  de care a beneficiat până în prezent la universităţi şi institute din străinătate

 

 

 

Publicitate

Perioada

Locul de desfasurare

Tipul activităţii

24.07 – 31.07.2016

Universitatea Tehnica Chemnitz /Germania

Publicitate

Mobilitate de tip staff training prin Programul Erasmus – Socrates; Domeniul: Managementul calităţii în instituţiile de Înv. Sup.

10.07 – 17.07.2015

Universitatea „Carl von Ossietzky, Oldenburg/Germania

Mobilitate de tip staff training prin Programul Erasmus – Socrates; Domeniul: Managementul calităţii în instituţiile de Înv. Sup.

25.07 – 10.08.2013

Publicitate

Universitatea de Ştiinţe Aplicate Nuertingen – Geislingen

Cercetare-documentare în cadru proiectului instituţional bilateral cu Universitatea de Ştiinţe Aplicate Nuertingen-Geislingen

01.06-8.06.2012

Institutul BOC – Viena

Mobilitate de tip Internship pentru cadre didactice 

Publicitate

05.09 – 10.09.2011

Universitatea Viena/Austria

Mobilitate de tip staff training prin Programul Erasmus – Socrates; Domeniul: Managementul calităţii în instituţiile de Înv. Sup.

26.03-31.03.2011

Universitatea Berna/Elveţia

Publicitate

Cercetare-documentare în calitate de cadru didactic invitat în cadrul Institutului de Organizare şi Resurse Umane coordonat de catre dl.Prof.dr.dr.h.c.mult prof.h.c. Norbert Thom

17.09 – 20.09.2009

Fachhochschule Wien, Austria

Mobilitate de predare prin Programul Erasmus – Socrates; Domeniul: Managementul Calităţii (5 ore)

16.02 – 20.02.2009

Publicitate

Universitatea Tübingen, Germania

Participare la conferinţă; Internaţionalizarea Liniei Germane de Studiu a FSEGA, UBB; Explorarea posibilităţii de înfiinţare a unui centru comun de cercetări.

15.07 – 15.08.2008

Universitatea de Ştiinţe Aplicate Nuertingen-Geislingen

Bursa de cercetare –documentare  în cadrul proiectului bilateral :”Promovarea şi dezvoltarea sustenabilă a liniei germane de studiu la FSEGA” iniţiat în anul 2008 finanţat de Serviciul de Schimb Academic German  (DAAD) încheiat cu 

Publicitate

FH-Nuertingen- Geislingen

3.09 – 9.09.2007

Fachhochschule Burgenland / Eisenstadt, Austria

Mobilitate de predare prin Programul Erasmus – Socrates;  Domeniul: Managementul Calităţii (8 ore)

15.05 – 25.05.2007

Publicitate

Universitatea Strossmayer / Osiek, Croaţia 

Mobilitate de predare prin Programul CEEPUS; Domeniul: Managementul Calităţii (8 ore)

15.06 – 22.06.2006

Universitatea Siegen, Germania

Mobilitate de predare prin Programul Erasmus – Socrates; Domeniul: Managementul Calităţii (8 ore)

Publicitate

15.06 – 15.08.2004

Universitatea Friedrich-Alexander Erlangen – Nürnberg, Facultatea de Ştiinţe Tehnice

Bursă de cercetare postdoctorală

23.11. – 3.12.2003

 

Publicitate

Vlotho/Germania

Curs de pregătire profesională pe tema Economiei Sociale de Piaţă şi a Integrării Europene prin

fundaţia Ludwig-Erhard-Stiftung

1.07 – 31.08.2002

Universitatea Tehnică Berlin, Institutul pentru Termodinamică şi tehnica mediului

Publicitate

Bursă de cercetare postdoctorală DAAD (Serviciul de schimb academic german) în cadrul programului NATO

01.03 – 31.03.2001

Universitatea Tehnică Berlin, Institutul pentru Termodinamică şi tehnica mediului

Bursă de cercetare postdoctorală DAAD (Serviciul de schimb academic german)

1.03 – 1.07. 1998

Publicitate

Universitatea Technică Viena, Institutul pentru tehnica procesuală şi tehnica mediului

Bursă de cercetare în domeniul protecţiei mediului, finanţată de către Serviciul Academic de Schimb Austriac

12.05 – 12.06.1996

Universitatea Economică Viena, Institutul pentru tehnologie şi Ştiinţa mărfurilor

Curs de formare profesională de o lună în cadrul programului TEMPUS Economics for Romania; Realizarea de cercetări practice şi studii de caz în domeniul asigurării calităţii produselor şi serviciilor

Publicitate

 

 

Documentarea efectuată în cadrul acestor universităţi  a constituit un sprijin substanţial pentru îmbunătăţirea activităţii didactice cu cele mai recente informaţii din literatura de specialitate străină, pentru perfecţionarea cunoştiinţelor şi a  integrării disciplinelor cu profil tehnic enumerate mai sus.

  1. Coordonarea liniei de studiu în limba germane la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Contribuţia doamnei Mihaela Drăgan la dezvoltarea liniei de studiu în limba germană a fost semnificativă.

Din martie 2003 a fost numită responsabil al liniei de studiu în limba germană, înfiinţată la specializarea: Relaţii Economice Internaţionale şi Economia firmei  – nivel licentă precum şi la specializarea Management internaţional în limba germană – nivel master – din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.

În acest sens  a contribuit la:

  – organizarea  Curriculei  liniei de studiu în limba germană şi  preocuparea de a  asigura predarea disciplinelor de către cadre didactice specializate, din ţară şi străinătate, acoperirea predării disciplinelor în limba germană fiind realizată  în proporţie de 100% la toţi anii de studiu.

Publicitate

  – a iniţiat şi dezvoltat o serie de colaborări internaţionale cu universităţi şi firme din străinătate. Prin parteneriatele încheiate, proiectele obţinute prin competiţie  la nivel internaţional (DAAD) şi a  programelor Erasmus-Socrates, a contribuit la aprofundarea relaţiilor cu urmatoarele universaitati:

 

 – Universitatea Trier,

 – Universitatea Viena,

 – Universitatea Economică Viena,

Publicitate

 – Freie Universitaet -Berlin,

 – Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nuernberg, 

 – Universitatea din Tuebingen, 

 – Universitatea de Ştiinţe Aplicate Nuertingen – Geislingen, (http://www.econ.ubbcluj.ro/n2.php?id_c=66&id_m=3)

 – Universitatea Rostock Germania

Publicitate

 – Universitatea Regensburg Germania

 – Universitatea Siegen Germania

 – Universitatea Technica Chemnitz Germania

 – Universitatea de Ştiinţe Aplicate Schmalkalden

 

Publicitate

 

 

Dincolo de realizările în plan profesional, pentru care a fost nominalizată la Gala Excelenţei la Feminin, ediţia a V-a, doamna Mihaela Drăgan are realizări de suflet în frumoasa familie.

Este căsătorită cu Simion Drăgan, Conferenţiar Universitar Dr. , în cadrul Facultăţii de Chimie Inginerie a Univerităţii Babeş- Bolyai Cluj- Napoca.

Împreună au doi copii; Mihai Alexandru a absolvit Colegiului Naţional „George Coşbuc”, secţia germană, şi în acest an, a fost desemnat şef de promoţie la finalizarea studiilor de licenţă la programul de studiu Informatică în limba germană, din cadrul Facultăţii de Matematică – Informatică a Universităţii Babeş- Bolyai.

Publicitate

Cel de-al doilea băiat, Tudor, urmează şi el cursurile Colegiului Naţional „George Coşbuc”, secţia germană, pe care l-a reprezentat cu succes, în echipă cu alţi colegi, la Strasbourg, în cadrul Parlamentului European, prin programul Euroşcoala.

Aproape săptămânal revin în Uioara de Sus, unde au păstrat casa părinteasca, pe care au renovat-o, şi unde se bucură de preţuirea concetăţenilor, ca o adevarată familie model.

 

 

 

Publicitate

În acest an, Gala  Excelenţei la Feminin, ediţia a V-a, a avut loc în data de 24 mai 2017 ora 19.00, în Centrul de cultură urbană Casino – Parcul Central din Cluj- Napoca.  În cadrul galei, au fost nominalizate opt femei de succes din Cluj Napoca, printre care şi doamna Mihaela Drăgan; „prin Gala Excelenței la Feminin, Asociația Femeilor de Afaceri aduce în fața dumneavoastră valori autentice recunoscute național și internațional, deoarece știm că o comunitate puternică este o comunitate cu oameni valoroși. Ca în fiecare an, am pus în lumina reflectoarelor opt doamne distinse și deosebite care aduc o contribuție majoră în domeniile în care activează și care prin tot ceea ce fac promovează valorile în care noi credem”, a declarat Mihaela Rus, președintele AFA Cluj.

Alături de celelalte opt doamne, conform tradiţiei, Gala de premiere a fost deschisă de primarul Emil Boc care a înmânat unul din premii.

La rândul său, Norina Gâvan, Președintele Asociației de Podiatrie, a oferit onorantul “Premiu pentru inovație și dezvoltarea relațiilor universitare internaționale”  doamnei Mihaelei Drăgan. “Prodecan al Facultatii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Mihaela Drăgan a publicat 9 cărți de specialitate, a coordonat zeci de generații de economiști și a inițiat o serie de colaborări internaționale cu universități și firme din străinătate, asigurând pentru studenţii români posibilitatea de a urma în România cursuri susţinute de profesori străini de prestigiu”. (http://catcostaclujul.ro/doamnele-de-succes-ale-clujului-editia-2017/). Întreaga echipă a Asociaţiei Femeilor de Afaceri Cluj a fost onorată să  poată înmâna acest important premiu de excelenţă în vederea recunoaşterii contribuţiei doamne Mihaela Drăgan la dezvoltarea relaţiilor educaţionale internaţionale.

Seara festivă a fost moderată de prezentatorul TV Catalin Vlăscenau şi s-a încheiat cu un concert deosebit susținut de baritonul Florin Estefan împreună cu Petru Burcă, Hector Lopez şi pianista Renata Burcă. La eveniment au participat peste 250 de persoane – doamne din AFA Cluj, oameni de afaceri, reprezentanți ai administrației publice și ai societății civile, politicieni, jurnaliști.

Felicitări d-nei Drăgan Mihaela, pentru acest premiu, care este o  recunoaştere a muncii depuse cu atâta profesionalism şi dăruire! Ne bucurăm şi ne simţim bine când un Om din comunitatea noastră este cunoscut şi recunoscut pentru o viaţă activă plină de realizări! De asemenea, felicitări tuturor doamnelor nominalizate!

Publicitate

 

Citește mai departe