Suntem şi pe:
Clinica Sante

Stiri diverse

A început activitatea de selecţionare a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne

Publicat

- 577 vizualizări

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, informează că au început înscrierile în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru care IPJ Alba selecţionează candidaţi:

a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti: – Facultatea de Poliţie

         1. Specializarea „Drept” – 115 locuri din care: 40 locuri sunt pentru I.G.P.R., 20 locuri pentru D.I.P.I., 15 locuri pentru I.G.I. , 15 locuri pentru D.G.P., 6 locuri pentru D.R.P.C.I.V., 1 loc pentru D.G.L., 1 loc pentru C.N.S.I.S., 1 loc pentru I.G.S.U., 10 locuri pentru I.G.J.R., 6 locuri pentru S.P.P.;

        2. Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”:

– arma poliţie: 255 de locuri din care 15 locuri pentru minorităţi  (7 locuri pentru romi, 5 pentru maghiari şi 3 pentru alte minorităţi/etnii).

– arma poliţie de frontieră: 40 de locuri din care 3 locuri pentru minorităţi (un loc pentru rromi, un loc pentru maghiari şi un loc pentru alte minorităţi);

b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina – 517 de locuri din care:

– 500 având ca beneficiar I.G.P.R. din care 15 locuri pentru minorităţi (10 pentru romi şi 5 pentru alte minorităţi);

– 12 având ca beneficiar D.G.P.;

– 5 având ca beneficiar D.R.P.C.I.V.;

c) Şcoala de Agenţi de  poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 125 de locuri  având ca beneficiar I.G.P.R. din care 5 locuri pentru minorităţi (3 pentru romi şi 2 pentru alte minorităţi);

d) Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”  Oradea – 60 de locuri din care:

– 50 având ca beneficiar I.G.P.F. (2 pentru romi şi 3 pentru alte minorităţi);

– 10 având ca beneficiar I.G.I.;

e) locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. şi S.R.I.:

  • Învăţământ superior – studii universitare de licenţă:

– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu – 50 de locuri;

– Academia Tehnică Militară – 70 de locuri;

– Institutul Medico – Militar – 15 locuri;

– Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – 4 locuri;

– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 10 locuri;

  • Învăţământ postliceal (maiştri militari):

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”- Piteşti – 35 de locuri;

– Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale Amiral Ion Murgescu – 2 locuri;

 

În judeţul Alba, recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ amintite mai sus se realizează de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. Cererile de înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri între orele 09:00-11:00 şi 13:00-15:00, până la data de 02.06.2014 pentru instituţiile de învăţământ superior şi şcolile militare ale Ministerului Apărării Naţionale şi până la data de 16.06.2014 pentru şcolile postliceale ale Poliţiei Române.

Concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se va desfăşura în perioada 20.07-04.08.2014, iar la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina  şi Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca se va desfăşura în perioada 06.09-14.09.2014.

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.

  Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ amintite mai sus, cu excepţia Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

 

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Criterii specifice:

 

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

 

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

1. cererea de înscriere şi CV;

2. copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse (pentru candidaţii care provin din promoţiile anterioare) sau adeverinţa eliberată de liceu din care să reiasă faptul că este înscris la sesiunea de bacalaureat 2014 şi copia legalizată după foaia matricolă (numai pentru absolvenţii promoţiei 2014);

3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

4. copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

6. cazierul judiciar;

7. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

8. 3 fotografii 3×4 cm şi 2 fotografii 9/12 cm;

9. fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba având asupra lor cartea de identitate.

Detalii suplimentare se pot obţine de la Serviciul de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, la sediul instituţiei sau la telefon 

0258806161, interior  20112 sau de pe paginile de internet www.politiaromana.ro şi www.politiaalba.ro

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *