Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

De ce blochează SALROM investiţiile într-o staţie de recristalizare a sării ?

Publicat

- 624 vizualizări

În data de  10 martie 2014, senatorul PDL de Alba, Alexandru Pereș, a adresat o interpelare Ministerului Economiei, şi anume de ce se blochează de către SALROM investițiile într-o stație de recristalizare a sării la Ocna Mureș. Iată şi textul interpelării:

"Domnule Ministru,

Oraşul Ocna Mureş a trăit, s-a dezvoltat şi a devenit cunoscut datorită sării. SALINA Ocna Mureş a fost cea care a gestionat acest aur al oraşului. Saramura pe care aceasta a produs-o şi o produce în continuare a fost cea care a oferit un loc de muncă miilor de oameni din comunitate, înainte sau după 1989. Acum, la SALINA Ocna Mureş se ambalează sarea de la Cacica – judeţul Suceava.

În această lună, investiţiile din fonduri externe atrase de zona privată ne dau şansa construirii unei staţii de recristalizare în Ocna Mureş. Singura condiţie este aceea de a putea prelucra saramura pe care o livrează SALINA Ocna Mureş! Şansa economică a locuitorilor stă în acceptul, până la sfârşitul lunii martie 2014, din partea SALROM, a utilizării saramurii de la SALINA Ocna Mureş şi de către alţi agenţi economici!

SALINA Ocna Mureş are în utilizare cea mai curată sare brută din România, peste 97% puritate. Refuzul SALROM de a utiliza această resursă în beneficiul producţiei este un act de neînţeles, deocamdată! De ce să ambaleze SALINA Ocna Mureş sare produsă la Cacica, când are posibilitatea de a produce ea sare pentru piaţă?

Domnule Ministru, se pune întrebarea: oare care sunt interesele mascate ale SALROM – pentru a nu livra saramură unor investitori români, care mai şi creează cel puţin 50 locuri de muncă într-un oraş unde şomajul este endemic?

Pentru toate aceste motive, Ministerul Economiei trebuie să emită un răspuns până la sfârşitul acestei luni, pentru a salva o investiţie de viitor, dar şi locurile de muncă pe care această investiţie le poate aduce!"

În data de 19 martie 2014 s-a primit următorul răspuns de la Ministerul Economiei:

"Stimate domnule senator,

Referitor la întrebarea dumneavoastră având ca obiect “Concluziile documentaţiei privind lucrările de închidere şi conservare a câmpului de sonde inactiv la Ocna Mureş”, vă comunicăm următoarele informaţiile primite de la proiectantul de specialitate S.C. MINESA-Institutul de Proiectări şi Cercetări Miniere S.A. Cluj Napoca:

Este în curs de elaborare lucrarea „Documentaţiile tehnico – economica pentru eliminarea efectelor prăbuşirii necontrolate asupra suprafeţei, readucerea terenurilor în circuitul economic şi stabilirea soluţiilor de dezvoltare durabilă a zonelor afectate la Salina Ocna Mureş, judeţul Alba.

Etapa I: Studiu de fezabilitate; Etapa II: Proiecte tehnice pe obiecte. Nr. contract 142/2011 având Termen de finalizare: iunie 2014. Beneficiar. S.C. CONVERSMIN. S.A. Bucureşti; Elaborator: Asocierea Servicii de Proiectare (Universitate din Bucureşti DCGGA- lider şi S.C. MINESA ICPM S.A. Cluj-Napoca – asociat)

Documentaţiile cuprind: Etapa I: Studiu de Fezabilitate – Baza de proiectare; Vol. 1.1 Ridicări topografice – 2 măsurători (reperi, foraje, cota lacurilor); Vol. 1.2 Execuţie foraje Etapa I -21 foraje cercetare + 6 foraje suplimentare Etapa 11-16 foraje Etapa III – 19 foraje. Forajele au fost echipate în foraje de hidroobservaţie pentru monitorizarea nivelului hidrostatic. Vol. 1.3 Studiu batimetric -3 etape; Vol. 1.4 Studiu documente arhivă şi documente tehnice privind situaţia exploatării; Vol. 1.5 Inventarul imobilelor situate în zona de influenţă „A” (zonă stabilită anterior producerii evenimentului din 2010) – 2 etape; Vol. 1.6 Anexe fotografice; Studiu hidrogeologic în zona perimetrului minier Ocna Mureş – Universitatea Bucureşti – în curs de finalizare; Studiu de fezabilitate pentru eliminarea efectelor prăbuşirii necontrolate asupra suprafeţei, readucerea terenurilor în circuitul economic şi stabilirea soluţiilor de dezvoltare durabilă a zonelor afectate, la Salina Ocna Mureş, judeţul Alba; Avize şi acorduri.

Etapa II: Proiecte tehnice pe obiecte – În urma realizării Bazei de proiectare (forajele hidrogeologice) precum şi a măsurătorilor efectuate în aceste foraje (nivel saramură, nivel apă, concentraţii cloruri, pompări, etc.) se impun a fi executate următoarele lucrări minimale: Lucrări de menţinere a nivelului în lacurile din Câmpul de sonde, Ocna Mureş; Lucrări pentru colectarea şi drenarea apelor din jurul masivului de sare Ocna Mureş, între masiv şi râul Mureş; Lucrări pentru protecţia zăcământului; Urmărirea şi monitorizarea construcţiilor din apropierea zăcământului, (construcţii situate în zonele de influenţă stabilite anterior producerii evenimentului din 2010); Lucrări pentru monitorizarea lacului nou format şi a zonei adiacente acestuia.

Aceste lucrări sunt prezentate şi evaluate în ”Studiul de fezabilitate pentru eliminarea efectelor prăbuşirii necontrolate asupra suprafeţei, readucerea terenurilor în circuitul economic şi stabilirea soluţiilor de dezvoltare durabilă a zonelor afectate, la Salina Ocna Mureş, judeţul Alba”.

Având în vedere importanţa lucrărilor de la punctul 1 şi 2, au fost realizate documentaţiile tehnice (Proiecte tehnice) pentru: Obiect 4.01. Lucrări menţinere a nivelului în lacurile din Câmpul de sonde. Ocna Mureş; Obiect 4.02. Lucrări pentru colectarea şi drenarea apelor din jurul masivului de sare, între masiv şi râul Mureş.

Toate lucrările preconizate au ca scop limitarea şi eliminarea efectelor prăbuşirii necontrolate, readucerea terenurilor în circuitul economic, readucerea în stare de funcţionare a canalelor de gardă, eliminarea inundării beciurilor de la locuinţele perimetrale salbiei de lacuri formate în oraşul Ocna Mureş, eliminarea infiltrării în sol a dejecţiilor descărcate în canalul de gardă, eliminarea insectelor şi dăunătorilor precum şi a mirosului de putrefacţie, în special în perioadele calde, de la mlaştina canalului de gardă. Aceste lucrări, după actualizarea şi compensarea Devizului general pentru obiectivul de investiţii închiderea activităţii Câmpului de sonde inactiv Sucursala Salina Ocna Mureş, jud. Alba”, aprobat la închidere prin H.G. nr. 644/2007, funcţie de sursa de finanţare, pot fi atacate în vederea executării lor.

S-a obţinut Autorizaţia de Construire nr. 24/18984/21.11.2013, eliberată de Primăria Ocna Mureş, pentru lucrările cuprinse în Studiul de fezabilitate, în care se regăsesc şi obiectele: Obiect 4.01. Lucrări menţinere a nivelului în lacurile din Câmpul de sonde, Ocna Mureş; Obiect 4.02. Lucrări pentru colectarea şi drenarea apelor din jurul masivului de sare, între masiv şi râul Mureş.

Ţinând cont de intenţia Societăţii Naţionale a Sării S.A. Bucureşti de găsire a unei soluţii viabile pentru rezolvarea problemelor de mediu din cele două Câmpuri de sonde Ocna Mureş şi Războieni, probleme ce vor rămâne mult timp de acum încolo în sarcina operatorului economic, S.N.S. S.A. a solicitat elaborarea unui,Studiu de fezabilitate pentru instalaţie de producere a sării recristalizate cu o capacitate de 50.000 t/an – Salina Ocna Mureş”, în anul 2012.

În prezent Ministerul Economiei si S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti aplică procedura de analiză şi negociere a Programului, pe anul 2014, de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere urmând ca în câteva zile să se încheie şi să fie semnat contractul privind derularea acestui Program. Obiectivului minier Ocna Mureş i s-a acordat o atenţie deosebită şi, deşi suma totală alocată pe anul 2014 pentru toate obiectivele miniere este insuficientă, a fost cuprins în Programul susmenţionat pe anul 2014 cu suma de 1.150.692,00 lei din care 881.600,00 lei pentru proiectare şi 269.092,00 lei pentru conservare.

Sperând că informaţiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigurăm domnule senator de disponibilitatea Ministerului Economiei de a vă comunica în termen orice alt răspuns ce va fi solicitat.

Cu stimă,
Ministru interimar, Constantin NIȚĂ
"

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *