Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Şedinţă la Consiliul Local Ocna Mureş. Vezi ordinea de zi.

Publicat

- 263 vizualizări

Consilierii locali din Ocna Mureş se reunesc, joi  28 noiembrie, de la ora 17.00, în şedinţă ordinară, cu 20 proiecte pe ordinea de zi. Se vor supune votului printre altele: atribuirea denumirii de "Parcului" unei noi străzi din Ocna Mureş şi aprobarea proiectului privind participarea Asociaţiei Corale ,,Doruleţ” ca reprezentanta a oraşului Ocna Mureş la Concursul Festival  din Cracovia-Polonia, în perioada 06-08 decembrie 2013 şi aprobarea costurilor de transport a Asociaţiei "Doruleţ" pe ruta Ocna Mureş România- Cracovia Polonia şi retur.

Ordinea de zi:

1. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Parteneriat încheiată în baza HCLOM nr 161/31.10.2011 aşa cum a fost modificată prin HCLOM nr 184 din 19.12.2012

2. PROIECT DE HOTARARE  privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 7898/01.09.2006

3. PROIECT DE HOTARARE  privind participarea Asociaţieio Corale ,,Doruleţ” ca reprezentanta a  oraşului Ocna Mureş la Concursul Festival  din Cracovia-Polonia, în perioada 06-08 decembrie 2013

4. PROIECT DE HOTARARE privind  exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la actul adiţional nr 1 la contractul de concesiune  nr. 2697/08.09.1992

5. PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la  contractul de concesiune  nr. 2314/24.06.1993

6. PROIECT DE HOTARARE prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de renunţarea la concesiune a terenului înscris în CF nr 71099 Ocna Mureş, cu nr cad/top 71099 în suprafaţă de 1000 mp, CF nr 71100 Ocna Mureş, cu nr cad/top 71100 în suprafaţă de1279 mp, CF nr 72072 Ocna Mureş, cu nr cad/top1454/138/1/2  în suprafaţă de 1000 mp, teren situat în Ocna Mureş, str. Stefan cel Mare, f.n, jud. Alba, a concesionarului Pulpă Cornel, domiciliat în Ocna Mureş, str, Câmpului, nr .1.

7.  PROIECT DE HOTARARE privind majorarea valorii spaţiului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş transmis în folosinţă gratuită a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba pentru funcţionarea Substaşiei de ambulanţă Ocna Murel conform Contractului de administrare nr 7455/01.10.2012, cu valoarea lucrărilor de reparaţie capitală executate.

8.  PROIECT DE HOTARARE  privind încheierea unui act adiţional la Contractul de închiriere nr 1401/23.03.1999 încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş în calitate de proprietar şi Direcţia de Telecomunicaţii Alba-Romtelecom, în calitate de chiriaş

9. PROIECT DE HOTARARE  privind  aprobarea schimbării categoriei unui drum din oraşul Ocna Mureş; atribuirea denumirii ,,PARCULUI” străzii nou formate şi a managementului traficului pentru acestă stradă.

10. PROIECT DE HOTARARE  privind  privind aprobarea modificarea articolului nr 2 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Local al oraului Ocna Mureş nr 99 din data de 30.05.2013.

11. PROIECT DE HOTARARE  privind  privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2014 – 2015.

12. PROIECT DE HOTARARE  privind.aprobarea cotizaţiei pentru anul 2013 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Alba de Jos”.

13. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr 9026/28.11.2000 pentru terenul în suprafaţă de 21 m.p situat în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 33, concesionar Gherasim Roxana Violeta  

14. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr 5824_16.12.2002 pentru terenul în suprafaţă de 6,6 mp. Situat în Ocna Mureş, strada 9 Mai, nr.3, loc nr 3, concesionar Mercuţa Elena

15. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Contului Trimestrial de execuţie a Bugetului Local pentru trimestrul III anul 2013 conform anexei nr 1 şi   2. .

16. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr 4434/21.04.2003 pentru terenul în suprafaţă de 6,6 mp, situat în Ocna Mureş, strada 9 Mai, nr .3, loc nr 4, concesionar Herman Aurel

17. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr 6160/10.06.2003 pentru terenul în suprafaţă de 5,4 m.p, situat în Ocna Mureş, strada 9 Mai, nr.3, loc nr. 7, concesionar Orian Augustin.

18. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului oraşului Ocna Mureş pe anul 2013 

19. PROIECT DE HOTARARE privind încetarea Contractului de concesiune nr 12616/29.10.2004 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 16,27 mp, situat în Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr 43/a-Clădire Policlinică, concesionar Bursă Maria.

20. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii termenului Contractului deînchiriere nr 1150/16.02.1998 pentru spaţiul în suprafaţă de 92 m.p, situat în Ocna Mureş, strada 1 Mai, f.n, chiriaş S.C FAN COM SRL.

PROBLEME CURENTE.

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *