Suntem şi pe:
Clinica Sante

Ocnamureseni

HOREA HERŢEG – profesor de educatie plastica

Publicat

- 651 vizualizări

S-a născut la 11 septembrie 1946 în comuna Unirea, vecină cu oraşul Ocna Mureş. După etapa şcolii primare şi a celei elementare, parcursă în comuna natală, a urmat liceul la Ocna Mureş. Apoi a absolvit Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj Napoca.

            A activat, până la pensionare, ca profesor de educaţie plastică la liceul din Ocna Mureş, conducând timp de peste trei decenii „Cercul de Artă Plastică” al elevilor, pe care l-a înfiinţat în anul 1973.

Primele publicaţii literare le-a avut în ziarul Unirea şi în volumul „Poarta inimii”, editat de Comitetul judeţean de Cultură Alba. Până în anul 1989 a fost membru activ al cenaclului literar „Mihai Eminescu” de pe lângă Casa de Cultură din Ocna Mureş.

            A colaborat la realizarea lucrării „Enciclopedia practică a copiilor”, volumul 8, fiind autorul capitolului 16, întitulat „Caricatura în viziunea copiilor”. A colaborat la ilustrarea volumului de epigrame şi caricaturi „Râdeţi copii!”. Împreună cu elevii săi de la Liceul Teoretic Petru Maior au strâns o frumoasă sume de bani cu care au sponsorizat achiziţia unui clopot pentru Biserica Ortodoxă din cartierul „Soda”.

            Succese deosebite ale elevilor de la Cercul de pictură al liceului au fost repurtate în Japonia (34 de premii si menţiuni), tablourile lor fiind apoi solicitate pentru Concursul internaţional de pictură pentru copii – Tokio 2010, organizat sub auspiciile UNESCO. Din cele 100 de tablouri expuse de elevii ocnamureşeni, 57 au fost premiate! Trebuie deci remarcat faptul că timp de 37 de ani, cele mai însemnate reuşite ale educaţiei plastice în oraşul nostru, au fost determinate de strădaniile şi laborioasa activitate didactică a profesorului Horea Herţeg.

            A semnat  placheta de versuri „Flori de câmp, flori de suflet” în Editura  „Buna Vestire” din Blaj, anul 2000. Volumul a fost prefatat de cărturarul Ioan Buzaşi (membru al Uniunii Scriitorilor din România, profesor la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia).

            Este autorul albumului „Istoria ilustrată a oraşului Ocna Mureş” din Editura Europontic, Cluj Napoca, 2003, incluzând 80 de imagini din vremurile trecute, unele din 1870. După o muncă istovitoare de şase ani pentru strângerea materialului documentar, autorul declara: „Oraşul Ocna Mureş trebuie răsplătit cu un astfel de album”. El reaminteşte aici tuturor ocnenilor, un lucru uitat de mulţi: „Ocna Mureş, oraşul copilăriei şi tinereţii noastre, va rămâne mereu o punte între suflete”. A luat decizia ca sumele obţinute din vânzarea albumului să fie donate pentru ajutorarea copiilor bolnavi de leucemie.

            A participat la numeroase manifestări culturale precum lansări de carte, întâlniri cu scriitori, şedinţe de cenaclu, acţiuni de popularizare a literaturii, etc. La sugestia poetului Nicolae Dobra, profesorul Horea Herţeg a intreprins toate demersurile pentru montarea unei plăci memoriale pe faţada imobilului din Ocna Mureş, în care a locuit vremelnic (1950-1951) Lucian Blaga. Placa a fost inaugurată în data de 15 Iunie 2005, la împlinirea a 110 ani de la naşterea marelui cărturar şi filosof.

            Pentru rezultatele deosebite în activitatea profesională, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului i-a acordat titlul de „Profesor evidenţiat” şi diploma „Gheorghe Lazăr Clasa I”.

            Iată câteva păreri ale unor scriitori cunoscuţi despre poeziile consăteanului nostru. Ioan Buzaşi scrie în prefaţa plachetei „Flori de câmp, flori de suflet”:

            „Poezia este pentru Horea Herţeg o floare – rod al unor intense trăiri sufleteşti (floare de suflet) – exprimată sincer şi frust… Temele sale sunt temele mari ale poeziei dintotdeauna: iubirea, patria, trecerea timpului, părinţii, credinţa, etc. Nu se poate tăgădui o puritate a trăirilor sufleteşti, exprimată uneori, în ciuda stângăciilor de limbaj, cu emoţie sinceră, vecină cu poezia adevărată…”

            Mircea Stâncel, scrie în cotidianul „Unirea” din Alba Iulia (2001):

            „Horea Herţeg nu are o generaţie, el trăieşte retras, departe de atelierele poeziei moderne, sub semnul unei seninătăţi debordante. Aceasta nu este un reproş, este doar o constatare necesară. El este un fericit, pentru că nu a muşcat încă din pomul cunoaşterii modei literare… Dar Herţeg nu se mulţumeşte doar cu „poezia naturii”şi cu cea a „sărbătorilor de iarnă”, el vrea să fie şi un poet al cetăţii… Constată că ţara-i tristă, că poverile ne apasă şi cădem pradă deznădejdilor. Atunci îşi îndreaptă ochii către Marele Stăpân, unde găseşte, ca tot românul, o speranţă…”

            Iar poetul Nicolae Dobra, semnatarul acestei prezentări, îi face un frumos portret uman şi spiritual: „Horea Herţeg – un om al elevaţiilor, un nume răsărit întru har didactic în cuprinsul Uiorii, un camarad statornic, în preajma căruia am parcurs volburile anilor şi bucuriile autentice ale unor clipe etern trecătoare… S-a remarcat ca un împătimit al educării tinerei generaţii în spiritul practicării şi preţuirii artelor plastice, mărturisitoare ale emoţiilor estetice. Iar elevii cărora le-a deschis porţile fermecate spre virtuţiile picturii i-au răsplătit truda, aducându-i ca nedisimulat omagiu, premiile lor dobândite la concursurile din ţară (20 de premii I) şi din străinătate şi participarea la expoziţii internaţionale din Canada, Franţa, Italia, India, Egipt, Rusia, Vietnam, Ungaria, Japonia, etc (o medalie de argint, două de bronz şi 23 de menţiuni). Nu e de uitat nici faptul că în scrierile sale a vădit sensibilitatea de a cultiva filonul folcloric al stihului, făcând din tradiţia poetică a acestei lumi ardelene, reverberaţii doinitoare, iar din profunzimile sentimentelor – sonuri calme ale sincerităţii”.

            În actuala legislatură, profesorul Horea Herţeg ocupă funcţia de consilier local la Primăria oraşului Ocna Mureş. Omul Horea Herţeg se bucură de dragostea şi respectul elevilor pe care i-a îndrumat.

 

  Nicolae Dobra

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *