Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Prego SA executată silit de către Consiliul Local Ocna Mureş?

Publicat

- 291 vizualizări

 

Joi, 29 august de la ora 17:00, consilierii locali din Ocna Mureş se reunesc în sedinţă având pe ordinea de zi nouă proiecte. Printre acestea se află clarificarea situaţiei în care firma Prego SA din Ocna Mureş refuză nejustificat să predea administraţiei locale spaţiile deţinute în administrare în urma unui contract încheiat în anul 2002 între firma respectivă şi Consiliul Local Ocna Mureş, contract care a încetat pe data de 12.12.2012.

"Contractul cu Prego SA a încetat de drept în data de 12 decembrie 2012 deoarece niciuna din părţi nu a cerut în timpul prevăzut de contract prelungirea acestuia. În aceste condiţii, Consiliul Local Ocna Mureş, ca unic acţionar la Prego SA a solicitat societăţii "returnarea" bunurilor primite în 2002 spre utilizare, mijloace imobile. La solicitarea Consiliului Local OM de a returna inventarul primit în 2002, reprezentanţii Prego SA au refuzat acest lucru, fără a justifica acest gest." a ţinut să precizeze domnul Olariu Iulian, purtătorul de cuvânt al Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Dintre imobilele administrate de Prego SA amintim: 42 de locuinţe în Aleea Independenţei bl.26, 63 de locuinţe în oraşul Ocna Mureş, altele decât cele din bl. 26, cimitirul orăşenesc, capela mortuară, cladire cimitir, gospodărie anexă cimitir, fosta uzină electrică şi clădirea alaturată ei, aflată într-un stadiu avansat de degradare, precum şi mult altele, inclusiv sediul în care îşi desfaşoară activitatea Prego SA din strada Axente Sever.

Ca urmare a acestei situaţii nu poate fi pusă în aplicare hotărârea de Consiliu Local privind taxele ce vor fi percepute în cadrul activităţii de administrare a cimitirului orăşenesc, în proiectul de hotărâre nr.3 se propune ca taxele în cauză să fie încasate în contul Oraşului Ocna Mureş de către Serviciul Venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale; iar primarul Silviu Vinţeler va fi împuternicit să reprezinte Consiliul Local în instanţă pentru preluarea acestor bunuri, proprietate a Primăriei, inclusiv evacuarea societăţii din spaţii.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie realizat de toate unităţile din subordinea Oraşului Ocna Mureş, care au fost subvenţionate în anul 2012 din bugetul local.

2. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de închiriere nr. 3418/25.04.2002 încheiat între Consiliul Local Ocna Mureş, în calitate de locator şi Salina Ocna Mureş, în calitate de locatar

– contractul încetează de la 1 septembrie privind spaţiile situate pe strada Mihai Eminescu nr. 17, în suprafaţă de 64,2 mp, prin denunţarea unilaterală a chiriaşului).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încasării taxelor şi tarifelor aprobate prin HCLOM nr. 100/30.05.2013 în contul oraşului Ocna Mureş; mandatarea primarului oraşului Ocna Mureş de a promova şi susţine la instanţele judecătoreşti competente a unei acţiuni în vederea preluării de la SC Prego SA Ocna Mureş a unor bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii ale oraşului Ocna Mureş pe anul 2013

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al oraşului Ocna Mureş pentru trimestrul II al anului 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării construcţiilor proprietate privată a oraşului Ocna Mureş a oraşului Ocna Mureş, având destinaţia de magazie, dezafectate, formate din cameră birou, magazie, şopron deschis, situate administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada 9 Mai, nr. 6, scoase din funcţiune şi casate.

7. Proiect de hotărâre privind încetarea unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, prin retragerea concesiunii de către concedent.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuţie a unor lucrări publice asumate prin Contractul de lucrări nr. 8081/20.05.2013, încheiat cu executantul SC Ceziana Star SRL.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de acordare de servicii socio-medicale de specialitate, în perioada septembrie-decembrie 2013, pentru o persoană cu afecţiuni neuromotorii, osteoarticulare şi musculare.

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *