Suntem şi pe:
Clinica Sante

Stiri diverse

Grupul de Acţiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave” anunţă lansarea sesiunii 3-2013

Publicat

- 463 vizualizări

 

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave”

 

Anunță,

Lansarea sesiunii 3/ 2013 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:

413.1    Renovarea satelor si echiparea teritoriului

  1. Promovarea valorilor spatiului rural, patrimoniului material si imaterial  
  2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi care valorifica potentialul local

411.12   Instalarea tinerilor fermieri

411.3     Modernizarea exploatatiilor agricole

conform prioritaților descrise în strategia GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”

 

  Data publicării

  31.07.2013     

  Numărul de  referinţă al sesiunii cererii de proiecte

  3/ 2013

Data lansării apelului de selecție

  31.07.2013

Data limită de depunere a proiectelor

  Sesiunea este deschisă în perioada  01.08.2013 – 02.09.2013.

  Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  02.09.2013 ora 16:00

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele

  Depunerea proiectelor pentru măsurile lansate se va face la sediul GAL ”Pe Mureș și pe   Târnave”, din comuna Noșlac, str. Principală nr. 78,  judeţul Alba, în intervalul orar 09:00 – 16:00 in fiecare zi lucratoare.

  Fondul disponibil

  Fondurile disponibile pentru fiecare masura in aceasta sesiune:

  Masura 413.1 –   103.860 euro

  Măsura 413.2  –   158.327 euro.

  Masura 413.3 –252.317 euro,  din care : 

      152.317 euro, pentru  beneficiarii   personane fizice  autorizate

  100.000 euro, pentru micro-intreprinderi

    Masura 411.12 –   400.000 euro

  Masura 411.3 –     167.590 euro                   

Valoarea maxima a finantarii ce poate fi acordată unui   proiect:

  Masura 413.1 –   51.930 euro

  Măsura 413.2  –   20.000 euro.

  Masura 413.3    

   30.000 euro pentru  beneficiari persoane fizice                    autorizate                

  100.000 euro , pentru micro-intreprinderi

   Masura 411.12 –    40.000 euro

   Masura 411.3 –      22.000 euro

Documente necesare

  Documentele justificative necesare se gasesc pe  site-ul www.gal-mt.ro la rubrica ”documente necesare”si. De asemenea vă rugăm să consultanți si site-ul APDRP, www.apdrp.ro    pentru a consulta ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru masurile similare din PNDR cât și anexele aferente acestor ghiduri,.

  Pentru Măsura 413.1  –   Masura 322 din PNDR

  Pentru Măsura 413.2  –   Masura 322 din PNDR

  Pentru Masura 413.3 –    Masura 312 din PNDR

  Pentru Masura 411.12 –  Masura 112 din PNDR

  Pentru Masura 411.3 –    Masura 121 din PNDR, versiunea 11

Cerinte de conformitate si eligibilitate

  Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.Solicitantul finanțarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferent măsurilor  din PNDR (www.apdrp.ro)cât și cele din fișele masurilor  (www.gal-mt.ro).

  Atentie!: Solicitantul finantarii este obligat sa depuna o declaratie prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar.Modelul declaratiei solicitate este disponibil pe site-ul gal: www.gal-mt.ro,sectiunea sesiuni proiecte.

Componenta Comitetului de Selectie

  Comitetul de selecție al proiectelor este format din 7 membri, 1 reprezentant al sectorului public, 6 reprezentanti ai sectorului privat provenind 1 din mediul urban si 6 din mediul rural.

Modalitatea de desfasurare a selectiei

  Procedura de selecţie  este afişată pe site-ul www.gal-mt.ro şi la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

Anuntarea rezultatelor

  Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

 GAL ”Pe Mureș și pe Târnave” va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.gal-mt.ro  pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

  Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.

Date de contact si informatii

  www.gal-mt.ro, email: galpemures@yahoo.com, tel. 0258 889121

  Persoane de contact:  Vilcea Viorica 0722.682365,  Trif Iulian  0758.296.619

 

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *