Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Miercuri, 31 iulie 2013, sedinţă la Consiliul Local Ocna Mureş. Vezi ordinea de zi

Publicat

- 215 vizualizări

Miercuri, 31 iulie, de la ora 17.00, consilierii locali se reunesc în şedinţă ordinară, pentru a vota 14 proiecte de hotărâre. Printre acestea putem regăsi:  aprobarea desfăşurării sărbătorilor locale "Zilele Oraşului Ocna Mureş" în perioada 17-18 august 2013, aprobarea unui contract de asociere între Oraşul Ocna Mureş şi Asociaţia Culturală "Tradiţii Uiorene" din Ocna Mureş sau concesionarea prin licitație publică pe o perioadă de 49 ani a unui teren proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, strada Mălinului, F.N, în suprafață de 1300 de mp, în vederea construirii unui spaţiu comercial.
 

Vă prezentăm proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Orașului Ocna Mureș a imobilului înscris în CF 72247 Ocna Mureș, Nr. Top 2194/1/1/2-curți, construcții în suprafață de 2180 mp și parcelarea imobilului respectiv în două noi parcele, conform Documentației de parcelare anexată.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării sărbătorii locale „Zilele Orașului Ocna Mureș” în perioada 17-18 august 2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Orașul Ocna Mureș și Asociația Culturală „Tradiții Uiorene” din Ocna Mureș în vederea implementării în comun a proiectelor de interes public local „Realizarea proiectelor cultural artistice la nivelul orașului Ocna Mureș”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Ocna Mureș prin Ansamblul folcloric „Tradiții Uiorene” din cadrul Casei de Cultură Ocna Mureș la festivalul de folclor „Aproape de sat” care se va desfășura în perioada 2-4 august în localitatea Dorkova din Bulgaria.

5. Proiect de hotărâre privind clarificarea situației juridice a investiției „Sala de sport a orașului Ocna Mureș”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de preluare în domeniul public al orașului Ocna Mureș a podului de cale ferată peste râul Mureș, situat pe linia C.F. Războieni-Uioara, km 3 + 104 în vederea redeschiderii circulației rutiere și pietonale.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului proprietate de stat în suprafață de 196 mp, înscris C.F. Nr 71359 Ocna Mureș, cu nr top 1210/1/8/24/1/1/, având categoria de folosință „Curți, construcții, situată administrativ în Ocna Mureș, strada Aleea Independenței, în vederea clarificării situației juridice a terenului în cauză.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului proprietate de stat în suprafață de 6 mp, înscris în C.F. Nr 71827 Ocna Mureș, nr top 1752/3/3/, având categoria de folosință „Curți, construcții”, situat administrativ Ocna Mureș, strada 9 Mai, nr 3, în vederea clarificării situației juridice a terenului în cauză.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilului spațiu comercial și teren aferent proprietate de stat în suprafața de 9 mp, înscris în C.F. Nr 71822 Ocna Mureș, cu nr top 1752/3/9/, având categoria de folosință „Curți, construcții” și „Construcții industriale și edilitare” situat administrativ în Ocna Mureș, strada 9 Mai nr 3 în vederea clarificării situației juridice a imobilului în cauză.

10. Proiect de hotărâre privind propunerile Primăriei orașului Ocna Mureș, județul Alba, care vor fi înaintate Prefectului județului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la articolul 36, p-ctele. 2-5 din Legea nr 18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru U.A.T. Ocna Mureș, conform OUG nr 77/2013.

12. Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea SC „Ocna Prest” SRL cu sediul social în Orașul Ocna Mureș, strada Axente Sever.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilului spațiu comercial și teren aferent proprietate de stat în suprafață de 7 mp, înscris în C.F. Nr 71846 Ocna Mureș, nu nr top 1752/3/8/, având categoria de folosință „Curți, construcții” și „construcții industriale și edilitare”, situat administrativ în Ocna Mureș, strada 9 Mai nr. 3, în vederea clarificării situației juridice a imobilului cauză.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică pe o perioadă de 49 ani a unui teren proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, strada Mălinului, F.N, în suprafață de 1300 de mp, în vederea construirii unui spaţiu comercial.

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *