Suntem şi pe:

Articolele zilei

Joi, 30 mai 2013, sedinţă la Consiliul Local Ocna Mureş. Vezi ordinea de zi

Publicat

- 221 vizualizări

Joi, 30 mai 2013, consilierii locali din Ocna Mureş se reunesc într-o nouă şedinţă ordinară.  Printre cele 13 puncte pe ordinea de zi regăsim: închirierea prin licitaţie publică a fostului sediu Taxe şi Impozite şi cuantumul burselor pentru elevii din oraş, aprobarea unui acord de cooperare între Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Ocna Mureş în vederea implementării unui program prin care se va construi un parc fitness în Ocna Mureş. De asemenea, se aprobă demisia din funcţia de consilier local a Claudiei Anca Şilip şi validarea mandatului de consilier local pentru Dorin Cociş.

Iată proiectul ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind demisia din funcţia de consilier local a doamnei Claudia Anca Şilip şi validarea mandatului de consilier local a domnului Dorin Cociş.
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 de ani a unui teren situat în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr.2, înscris în CF 72179 Ocna Mureş, cu nr. Cad 72179 – curţi, construcţii în suprafaţă de 40 mp, teren care face parte din domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 58,00 lei pe an.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile ce se vor aplica în anul fiscal 2014 la nivelul oraşului Ocna Mureş.
 4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de cooperare între Consiliul Judeţean Alba şi Consiliul local al oraşului Ocna Mureş pentru implementarea Programului „Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber, pentru realizarea unui parc fitness în aer liber în parcul oraşului Ocna Mureş, pe o durată de 3 ani cu posibilitatea prelungirii lui.
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din HCL 37/26.03.2013 prin înlocuirea textului de la articolul 1 „lotul nr. 2 nr. top. 1753/1/3/2/curţi, construcţii în suprafaţă de 8 mp” cu textul următor „lotul nr. 2 nr. top. 1753/1/4/2/curţi, construcţii în suprafaţă de 8 mp”.
 6.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situate în Ocna Mureş, str. N. Iorga nr. 23.
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Achiziţie autospecială PSDI Cod CPV 34144213-4 prin procedura cerere de oferte, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai mic”, aprobarea Caietului de sarcini al achiziţiei, aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a unui teren în suprafaţă de 700 mp, înscris în CF nr. 72121 – Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a CH nr. 129 Războieni) nr. top 359/2/8 situat în Ocna Mureş, sar Războieni, str. Gării, nr. 229F.
9.Proiect de hotărâre prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de renunţarea la concesionarea terenului înscris în CF nr. 927, în suprafaţă de 4 mp, situat în Ocna Mureş, str. Al. Independenţei, nr. 14 (aferent ap.1, sc. C, Bl, 42), jud. Alba, a concesionarului SC Gabriel Unic SRL, cu sediul în Ocna Mureş, str. V. Lupu nr. 21, jud. Alba.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuție a bugetului local pentru trimestrul I anul 2013, conform anexelor 1 și 2.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureș.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor practicate pentru serviciile oferite în cadrul activității de administrare a cimitirului orășenesc Ocna Mureș.
13. Probleme curente.
 

Publicitate
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Publicitate

Top articole ultimele 30 zile


AiudulMeu | La Târnăveni

Copyright © 2020 Powered by First design