Suntem şi pe:
Clinica Sante

Stiri diverse

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 1/ 2013

Publicat

- 336 vizualizări

 

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave”

Anunță,

Lansarea sesiunii 1/ 2013 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii:

 413.2 Promovarea valorilor spatiului rural, patrimoniului material si imaterial  

413.3 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi care valorifica potentialul    local

411.2 Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea marketingului produselor locale

411.3 Modernizarea exploatatiilor agricole

conform prioritaților descrise în strategia GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”

   Data publicării

   25.02.2013     

   Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte

   1/ 2013

   Data lansării apelului de selecție

   25.02.2013

   Data limită de depunere a proiectelor

   Sesiunea este deschisă în perioada  25.02.2013 – 05.04.2013.

   Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  05.04.2013 ora 16:00

   Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele

   Depunerea proiectelor pentru măsurile lansate se va face la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”, din comuna Noșlac, str. Principală nr. 78,  judeţul Alba, în intervalul orar 09:00 – 16:00 in fiecare zi lucratoare, respectiv ora 12:00 in data de 05.04.2013.

   Fondul disponibil

   Fondurile disponibile pentru fiecare masura in aceasta sesiune:

   Măsura 413.2  –   185.000 euro.

   Masura 413.3 –    248.311 euro

   Masura 411.2 –    420.000 euro

   Masura 411.3 –    195.000 euro

   Valoarea maxima a finantarii ce poate fi acordată unui proiect:

   Măsura 413.2  –   15.000 euro.

   Masura 413.3 –    30.000 euro

   Masura 411.2 –    30.000 euro

   Masura 411.3 –    22.000 euro

 

   Documente necesare

   Documentele justificative necesare se gasesc pe  site-ul www.gal-mt.ro la rubrica ”documente necesare”si. De asemenea vă rugăm să consultanți si site-ul APDRP, www.apdrp.ro    pentru a consulta ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru masurile similare din PNDR cât și anexele aferente acestor ghiduri,.

   Pentru Măsura 413.2  –  Masura 322 din PNDR

   Pentru Masura 413.3 –  Masura 312 din PNDR

   Pentru Masura 411.2 –  Masura 123 din PNDR

   Pentru Masura 411.3 – Masura 121 din PNDR

   Cerinte de conformitate si eligibilitate

   Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.Solicitantul finanțarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferent măsurilor  din PNDR (www.apdrp.ro)cât și cele din fișele masurilor  (www.gal-mt.ro).

   Atentie!: Solicitantul finantarii este obligat sa depuna o declaratie prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar.Modelul declaratiei solicitate este disponibil pe site-ul gal: www.gal-mt.ro,sectiunea sesiuni proiecte.

   Componenta Comitetului de Selectie

   Comitetul de selecție al proiectelor este format din 7 membri, 1 reprezentant al sectorului public, 6 reprezentanti ai sectorului privat provenind 1 din mediul urban si 6 din mediul rural.

   Modalitatea de desfasurare a selectiei

   Procedura de selecţie  este afişată pe site-ul www.gal-mt.ro şi la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

   Anuntarea rezultatelor

   Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

   GAL ”Pe Mureș și pe Târnave” va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.gal-mt.ro  pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

   Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.

   Date de contact si informatii

   www.gal-mt.ro, email: galpemures@yahoo.com, tel. 0258 889121

   Persoane de contact:  Vilcea Viorica 0722.682365,  Trif Iulian  0758.296.619

 

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *