Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Şedintă de Consiliu Local la Ocna Mureş

Publicat

- 259 vizualizări

 

Mâine, 28 februarie 2013 de la ora 17:00, consilierii locali din Ocna Mureş se întrunesc în şedinţa ordinară. Pe ordinea de zi se regăsesc zece proiecte de hotărâre, toate iniţiate de primarul Silviu Vinţeler. Iată care sunt acestea:

 

1. Acordarea de scutire de la plata chiriei pentru apartamentul proprietate a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr.12, bl.7AB- 73-ANL, sc.B, ap. 10, jud. Alba, doamnei Gaspar Monica – chiriaşa apartamentului în cauză.

2. Aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2013-2014.

3. Aprobarea înregistrării în domeniul public al oraşului Ocna Mureş, a bunurilor rezultate în urma investiţiei realizate din fondul I.I.D. pe anul 2012 “Reabilitare reţea apă potabilă pe str. Gheorghe Bariţiu din oraşul Ocna Mureş”.

4. Aprobarea parcelării imobilului “teren construibil, alei, spaţii verzi” situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, cartier SODA, în suprafaţă de 45.795 m.p., înscris în C.F. nr.71127 Ocna Mureş, cu nr. top. 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2; înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a unei parcele nou formate, în vederea clarificării situaţiei juridice a acesteia.

5. Aprobarea documentaţiei tehnice privind lucrările „Modernizare a străzilor Vasile Alecsandri, Dr. Ion Raţiu şi T. Vladimirescu” conform proiectului tehnic nr 4/2013 întocmit de către S.C TULIP ALBA S.R.L.

6. Aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului teren construibil proprietate de stat, înscris în CF 72072 Ocna Mureş provenit din conversia de pe hârtie a c.f. 3696, cu nr. top. 1454/138/1/2, în suprafaţă de 1.000 mp, situat administrativ în Ocna Mureş, strada Ştefan cel Mare, în vederea clarificării situaţiei juridice a acestuia.

7. Preluarea de către Consiliul Local Ocna Mureş, a unor bunuri ca urmare a încetării Contractului de concesiune nr. 12466/12.12.2002 încheiat între Consiliul local Ocna Mureş – concedent, pe de o parte şi S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş concesionar, pe de altă parte.

8. Încetarea contractului de concesiune nr 2316 din 30.03.2005, începând cu data de 01.03.2013, având ca obiect terenul situat în oraşul Ocna Mureş, strada Lalelelor, nr 9 înscris in CF nr.1 Ocna Mureş, cu nr top 1454/138/7 în suprafaţă de 250 mp, prin renunţarea concesionarului Decean Alexandru.

9. Clarificarea situaţiei juridice a unor construcţii şi terenuri deţinute de către Societatea Comercială S.C. PERSIDA S.R.L. din Ocna Mureș.

10. Propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, care vor fi înaintate Prefectului judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.l8 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată.

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *