Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Primăria Ocna Mureş ne informează: De luni, 8 octombrie se pot depune dosarele pentru subvenţii la căldură

Publicat

- 312 vizualizări

         

 

           Începând de luni 8 octombrie 2012 la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş se primesc cererile pentru acordarea subvenţiei la încălzire pentru sezonul rece 2012-2013. Formularele tipizate se pot procura de la serviciul mai sus amintit.

            Programul de preluare a dosarelor este:

luni, marţi, joi              8.00 – 13.00

miercuri                       8.00 – 14.00

vineri                            8.00 – 13.00

Pentru a beneficia de subvenţie întregul sezon rece, formularele trebuie depuse până la data de 25 octombrie. Venitul net maxim/membru de familie este de 615 lei – pentru gaze şi lemne.

            Actele necesare la depunerea cererii pentru acordarea subvenţiei la încâlzire precum şi lista cu bunurile ce conduc la excluderea acordării acestui ajutor au fost stabilite prin H.G. 920/2011.

 

Acte necesare pentru obţinerea subvenţiei

 

1. Cerere tip şi declaraţie pe propria răspundere DEPUSĂ DE CĂTRE TITULAR SAU PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ PRIN PROCURĂ NOTARIALĂ.

2. Actele de identitate ale întregii familii, în copie, şi după caz, certificatele de naştere ale copiilor.

3. Certificat fiscal care se obţine de la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş.

4. După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei:

            – copie certificat căsătorie

            – certificat de deces, sentinţă de divorţ

5. Documentele care atestă calitatea în care se solicită ajutorul pentru încâlzire – proprietar sau chiriaş.

6. Documentele de venit pentru luna anterioară, pentru întreaga familie.

7. O factură de la E.ON Gaz.

8. În cazul familiilor monoparentale – sentinţa de divorţ şi declaraţie legalizată la notar, în cazul în care copilul nu beneficiază de pensie de întreţinere din partea celuilalt părinte.


 

Lista cu bunurile ce conducla excluderea acordării ajutorului

BUNURI IMOBILE

– CLĂDIRI SAU ALTE SPAŢII LOCATIVE, ÎN AFARA LOCUINŢEI DE DOMICILIU SAU ALTE IMOBILE AFLATE ÎN PROPRIETATE, CU EXCEPŢIA LOCUINŢEI DE DOMICILIU

MIJLOACE DE TRANSPORT

– AUTOTURISME CARE DEPĂŞESC 1.600 CMC, AUTOUTILITARE, AUTOCAMIOANE DE ORICE FEL ŞI REMORCI, ŞALUPE, BĂRCI CU MOTOR, SCUTERE DE APĂ, IAHTURI, AUTOBUZE, MICROBUZE

UTILAJE AGRICOLE

– TRACTOR, COMBINĂ AUTOPROPULSATĂ

UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ

– PRESĂ DE ULEI, MOARĂ DE CEREALE

UTILAJE DE PRELUCRARE A LEMNULUI

– GATER, DRUJBĂ SAU ALTE UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL ACŢIONATE HIDRAULIC, MECANIC SAU ELECTRIC

DEPOZITE BANCARE CU VALOARE DE PESTE 3.000 LEI.

 

TERENURI:

TERENURI FAMILII CU 1-3 PERSOANE ŞI FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE

1. TERENURI DE ÎMPREJMUIRE A LOCUINŢEI ŞI CURTEA AFERENTĂ (TEREN INTRAVILAN) CARE DEPĂŞESC 1.000 MP ÎN ZONA URBANĂ ŞI 2.000 MP ÎN ZONA RURALĂ

2. TERENURI ÎN ZONA COLINARĂ ŞI DE ŞES

– ARABIL ŞI FÂNEAŢĂ                2 HA                           3 HA

– FORESTIER                              2 HA                           3 HA

 

– VII, LIVEZI, GRĂDINI DE LEGUME ŞI FLORI        1 HA                           1,5 HA

3. TERENURI ÎN ZONA MONTANĂ

– FORESTIER                                     2 HA                           3 HA

– VII, LIVEZI                                       1,5 HA                          2 HA

– PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE                         4 HA                          5 HA

 

4. CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI

1. PESTE 3 BOVINE

2. PESTE 5 PORCINE

3. PESTE 20 DE OVINE/CAPRINE

4. PESTE 15 FAMILII DE ALBINE

 

Notă: Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2011, familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în această listă NU beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *