Suntem şi pe:
Clinica Sante

Evenimente

A doua Sedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş

Publicat

- 463 vizualizări

 

alt

            Astăzi 30 august, începând cu ora 17.00, a avut loc în sala mare a primăriei a doua şedinţă ordinară de Consiliu Local cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între asociaţia „Raza Speranţei din Ardeal” şi Primăria oraşului Ocna Mureş, Casa de Cultură „Ioan Sângerean” Ocna Mureş şi Asociaţia „Tradiţii Uiorene”, fundamentat în cadrul Programului Internaţional AWARD for Young People.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii numarul 104/31.07.2008 privind îchirierea unor utilaje.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

3. Proiect de Hotărâre privind suplimentarea cheltuielilor ocazionate de sărbătoarea locală „Zilele oraşului Ocna Mureş”.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea noilor taxe şi impozite locale ce se vor aplica în anul fiscal 2013 la nivelul oraşului Ocna Mureş.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

5. Proiect de Hotărâre privind propunerile ce vor fi înaintate Prefectului judeţului Alba pentru atribuirea în proprietate a unor terenuri.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

6. Proiect de Hotărâre privind organizarea, în data de 14 septembrie 2012, a manifestării cultural-sportive „Cupa Primăriei Ocna Mureş la fotbal”, ediţia a III-a.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

7. Proiect de Hotărâre privind Contul Trimestrial de Execuţie a Bugetului Local pentru anul 2012.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

8. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, pentru anul 2012.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice pentru executarea de „Lucrări de reparare drumuri agricole de acces spre păşuni” cod CPV45233142-6-Lucrări de reparare a drumurilor.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice pentru prestări de servicii „Servicii de topografie-ridicări TOPO DC 229 Ocna Mureş-Noşlac”, cod CPV74271800-7-servicii de topografie.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului de transport public local; Aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local în oraşul Ocna Mureş.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 9 întovmit de către S.C. Tulip Alba S.R.L. pentru lucrările de modernizare cartier Soda; aprobarea achiziţiei publice pentru executarea de „Lucrări de  modernizare cartier Soda” cod CPV45233220-7-lucrari de îmbrăcare a drumurilor şi cod CPV45223300-9-lucrări de construcţii şi parcări.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare a oraşului Ocna Mureşşi a localităţilor componente şi aparţinătoare: Uioara de Jos, Uioara de Sus, Războieni-Cetate, Cisteiul de Mureş, Micoşlaca; aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea delegării de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare a oraşului Ocna Mureş.

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jurist Silviu Vinţeler

14. Probleme diverse

 

            La şedinţă au participat 16 din cei 17 consilieri locali, domnul Daniel Barbu lipsind motivat.

          Toate Proiectele de Hotărâre au fost aprobate, dovadă din nou că se înţelege binele comunităţii înaintea divergenţelor sau obligaţiilor politice, fapt pentru care le mulţumim si de această dată celor care tuturor celor care alcătuiesc Consiliul Local.

            Au fost şi câteva momente interesante care au contrastat cu monotonia şi păienjenişul juridic al discutării şi votării documentelor reprezentate prin Proiectele de Hotărâre. Astfel, cele două comisii ale Consiliului Local au reuşit „performanţa” nedorită de a se întâlni în aceeaşi zi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc pentru discuţiile specifice premergătoare Şedinţei ordinare de Consiliu. Domnul consilier Augustin Drăguţ a sancţionat în felul său această situaţie, anunţând la începutul şedinţei că va vota cu „abţinere” la votul fiecărui Proiect supus dezbaterii. Totul ar fi fost perfect cu acest vot „tehnic” dacă nu ar fi trebuit să voteze şi Proiectul de Hotărâre nr. 7, proiect care cuprindea execuţia bugetară propusă şi votată de administraţia condusă de domnia sa.

            Mai în glumă, mai în serios, se ridică o întrebare: a devenit domnul Drăguţ în sfârşit conştient de greşelile dumnealui în administraţia publică locală pe care a condus-o timp de 4 ani? Pentru că mi se pare cel puţin absurd să votezi cu „abţinere” o execuţie bugetară pe care ai propus-o şi ai promovat-o cu surle şi trâmbiţe cu mai puţin de un an în urmă şi pe perioada campaniei electorale de la alegerile locale. Vorba ceea: „A înnebunit lupul…”

            Ca o veste bună pentru oraş şi pentru locuitorii săi este că, începând de luni 3 septembrie 2012, vom avea din nou transport local public de persoane. Vom încerca să vă anunţăm din timp orarul şi traseele pe care vor circula microbuzele.

            Tot o veste bună este că taxele şi impozitele încasate de primărie pentru anul viitor rămân la nivelul celor din acest an, deci nu se vor mări. Taxele noi care apar vor fi la valoarea minimă admisă de lege.

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *