Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Anunț începere proiect ”Dezvoltarea societatii Royal Dentis SRL prin inovare de produs si proces ”

Publicat

- 370 vizualizări
 • titlul proiectului: Dezvoltarea societatii Royal Dentis SRL prin inovare de produs si proces
 • numele beneficiarului: ROYAL DENTIS SRL
 • numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
 • numele Autorității de Management: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 • numele Organismului Intermediar: ADR Centru
 • valoarea totală a proiectului: 525.261,13
 • finanțarea nerambursabilă: 416.379,00
 • data începerii și data finalizării: data 30.06.2021 si data 31.05.2022
 • codul MySMIS: 131378
  -obiectivul(ele) proiectului
  Proiectul “Dezvoltarea societatii Royal Dentis SRL prin inovare de produs si proces”, cod MySMIS 131378, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către ROYAL DENTIS SRL și are o valoare totală de 525.261,13 (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 416.379,00 reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada (30.06.2021) – (31.05.2022).
  -Obiectivele specifice ale proiectulu sunt:
  •Introducerea de unui nou produs semnificativ îmbunătăţite ca urmare a inovării şi diversificării proceselor în cadrul firmei/ cu ajutorul noului flux tehnologic prin echipamentele achizitionate
  •Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.
  •Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului

Date de contact beneficiar:
SC ROYAL DENTIS SRL
Str. Nicolae Iorga, nr. 48, Loc. Ocna Muresului, judet Alba
Tel: 0742090122, E-mail: adidavid04@yahoo.com

Citește mai departe