Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

La Ocna Mureș vor fi montate limitatoare de viteză pe două străzi din oraș

Publicat

- 2.864 vizualizări

În data de 24 iunie 2021 a fost aprobată, în cadrul ședinței Consiliului Local Ocna Mureș, Hotărârea nr. 88 privind instalarea de indicatoare ,,Denivelare pentru limitarea vitezei’’ precum și a limitatoarelor aferente acestora.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la data de 24.06.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 196/18.06.2021, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler;

            Având în vedere:

  • Proiectul de hotărâre nr.89 din data de 22.06.2021;
  • Referatul de aprobare nr. 9.784/16.06.2021 al Serviciului Poliția Locală Ocna Mureș;
  • Avizul nr. 430586/22.06.2021 al Poliției Orașului Ocna Mureș, Biroul rutier;
  • Raportul de specialitate favorabil nr. 9.999/22.06.2021 al Serviciului Poliția Locală Ocna Mureș,
  • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş;
  • Dispoziţiile cuprinse în art. 128, alin.(1), lit.b) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

            În temeiul art. 129, alin. (2) lit. d), art. 136 şi art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1. Se aprobă instalarea de indicatoare  ,,Denivelare pentru limitarea vitezei’  precum și limitatoarele aferente acestora, pe raza UAT orașul Ocna Mureș, după cum urmează:

  1.   Pe strada Mihai Eminescu, nr.19 – în zona trecerii de pietoni din fața Sucursalei Salina Ocna Mureș, pe ambele sensuri de circulație se va instala indicatorul și limitatorul ,,Denivelare pentru limitarea vitezei’;
  2.   În zona Primăriei Ocna Mureș, pe strada N.Iorga, nr.27 – pe ambele sensuri de circulație, în zona trecerii de pietoni se va instala indicatorul și limitatorul ,,Denivelare pentru limitarea vitezei’
Citește mai departe