Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

SCOP. OM – Stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru elevii din învațământul profesional și tehnic din Ocna Mureș

Publicat

- 1.029 vizualizări

Liceul Tehnologic Ocna Mureş, începând cu luna noiembrie 2020, este  partenerul numãrul 1, în cadrul proiectului SCOP.OM-STAGII DE PRACTICĂ, CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC DIN OCNA MUREȘ” finanţat  prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6-Educație și competențe Prioritatea de investiție 10.iv, ID 131628. Durata proiectului este de doi ani.

Scopul proiectului este creșterea participării elevilor din grupul țintă selectat și înregistrat de la Liceul Tehnologic Ocna Mureș, la programe de învățare, la locul de muncă, de la agenți economici, parteneri de practică în proiect. Sunt vizate și obiective transversale: dezvoltarea durabilă, inovarea socială și egalitatea de șanse. Se vor dota: atelierul mecanic, firma de exerciţiu şi laboratorul de Chimie, din şcoalã.

Grupul țintă este format din 182 de elevi, de la următoarele calificări profesionale:

  • Comerciant-vânzător, nivel 3, clasa a XI-a și a X-a, Școala profesională;
  • Mecanic utilaje și instalații în industrie și Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  nivel 3, clasa a XI-a și a X-a, Școala profesională;
  • Tehnician în chimie industrială, nivel 4, clasa a XII-a Liceu seral;
  • Tehnician ecolog și protecția calității mediului, nivel 4, clasa a XIII -a seral și clasa a XII-a Liceu seral.

Elevii participanţi sunt implicaţi în urmãtoarele activitãţi de proiect:

  • Stagii de practică națională în  atelierele și laboratoarele Partenerului 1 și la agenții economici, parteneri de practică, în acest proiect,
  • Stagiu de practica transnatională, pentru un grup de 5 elevi selectaţi din grupul ţintã pe baza rezultatelor,
  • Firma de exercițiu, înființată în fiecare an de proiect,
  • Consiliere și orientare profesională,
  • Activități de conștientizare a elevilor din grupul țintă, pentru finalizarea studiilor şi inserţie pe piaţa muncii.

Elevii participanţi, vor primi o bursã de 500 de lei, la finalizarea cursurilor.               

Beneficiar

SC INFO MIAD SRL

Câmpia Turzii

Manager proiect

Mischian Adrian

Partener 1

LICEUL TEHNOLOGIC

Ocna Mureș

Director

Popescu Cornelia

Expert coordonator Partener1

LICEUL TEHNOLOGIC

Ocna Mureș

Profesor

Udrea Maria Elena

Citește mai departe