Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Noi măsuri luate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgență al orașului Ocna Mureș pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Publicat

- 4.265 vizualizări

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ocna Mureș s-a reunit astăzi pentru adoptarea unor noi măsuri pentru combaterea răspândirii COVID-19. Având în vedere ca există deja 8 decese și 762 de persoane infectate la nivel național și Președintele României anunță CARANTINĂ TOTALĂ se impun măsuri mai drastice și la nivel de UAT Ocna Mureș. Noua hotărâre de consiliu prevede printre altele:

  • intensificarea acțiunilor în vederea depistării situațiilor care necesită punerea in aplicare a masurii de carantina sau autoizolare la domiciliu
  • sprijinirea autorităților abilitate la nivel local în activitatea acestora de verificare a respectării, de către persoanele izolate, a măsurilor dispuse
  • reducerea activității în piața agroalimentară prin suspendarea accesului în piață a producătorilor/comercianților cu excepția celor care au sediul/domiciliul pe raza următoarelor unități administrative-teritoriale: Ocna Mureș, Unirea, Mirăslău, Lunca Mureșului, Noșlac, Fărău și Hopârta
  • se interzice, pe durata stării de urgență, accesul pe drumurile publice din orașul Ocna Mureș a oricărui tip de vehicul/atelaj cu tracțiune animală.
  • luarea de măsuri și întocmirea unei baze de date pentru persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, pentru care se alocă numărul de telefon 0371 120427
  • Se suspendă, pe durata stării de urgență, desfășurarea activităților comerciale – comerțul ambulant pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al UAT Orașul Ocna Mureș – inclusiv activitatea comercială desfășurată în locația de pe strada Vasile Lupu, cunoscută ca ”piața de lemne”;
  • Pe durata stării de urgență se suspendă activitatea destinată publicului în parcurile publice, locurile de agreement și bazele sportive de pe teritoriul orașului Ocna Mureș
  • recomandările de limitare a circulației să fie tratate ca obligație, personalul autorităților abilitate va verifica, pe lângă existența motivației care a generat deplasarea persoanei în afara locuinței-gospodăriei, și repectarea de către persoanele în cauză, a măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID 19.
  • Măsura de suspendare a comercializării produselor industriale organizată săptămânal în ziua de vineri, aprobată prin art. I, pct. 2 din Hotărârea nr. 1/11.03.2020 a Comitetului local pentru situații de urgență se prelungește pe toată durata menținerii stării de urgență.

PROCES  VERBAL încheiat azi 24.03.2020 cu ocazia sedinței extraordinare  a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

Având în vedere evoluția situației generate de coronavirusul Covid-19 la nivel European și național, coroborat cu faptul că au fost depistate persoane infectate cu acest tip de coronavirus în localități apropiate din județele limitrofe, văzând si hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată, menținerea ”stării de urgență” pe întreg teritoriul țării, intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020 a Ministrului Afacerilor Interne și a recomandărilor instituțiilor publice deconcentrate ale statului cu privire la modalitățile în care persoanele pot să își asigure bunurile de strict necessitate, a fost convocat, in sedinta extraordinara Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ocna Mureș pentru data de azi, 24.03.2020 orele 12,oo  pentru analizarea situatiei și stabilirea de măsuri în continuare.

           Se menține în continuare, la nivel mai ridicat, starea potential generatoare de situatii de urgenta, determinata de factorul de risc epidemiologic actual in contextul in care a crescut numărul cetatenilor romani care au domiciliul pe teritoriul UAT Ocna Mureș și care se reîntorc în localitate din zonele afectate de Coronavirusul Covid-19; statistic, la data de 24.03.2020 avem la nivelul localității un număr de 103 persoane aflate în izolare față de 9 persoane izolate în data de 16.03.2020 (data precedentei ședințe CLSU). Fata de acestea, președintele CLSU Ocna Mureș, dl. primar Silviu Vințeler, propune adoptarea urmatoarelor masuri :

           1. intensificarea acțiunilor în vederea depistării situațiilor care necesită punerea in aplicare a masurii de carantina sau autoizolare la domiciliu;

           2. sprijinirea autorităților abilitate la nivel local în activitatea acestora de verificare a respectării, de către persoanele izolate, a măsurilor dispuse;

           3. reducerea activității în piața agroalimentară prin suspendarea accesului în piață a producătorilor/comercianților cu excepția celor care au sediul/domiciliul pe raza următoarelor unități administrative-teritoriale: Ocna Mureș, Unirea, Mirăslău, Lunca Mureșului, Noșlac, Fărău și Hopârta.

          Măsura dispusă este justificată prin faptul că, pe de o parte, comercianții/producătorii din unitățile teritoriale antemenționate au capacitatea de a satisface necesarul de produse agroalimentare de strictă necesitate pentru cerințele locale ale orașului, atât cantitativ cât și din punct de vedere al diversității iar, pe de altă parte, ținând cont de faptul că, așa cum s-a arătat mai sus, în județele limitrofe au fost depistate persoane infecate cu coronavirus, să se stopeze accesul în localitate al comercianților care au circulat prin zone în care au fost depistate personae infectate.

          În aplicarea celor dispuse la punctul curent, personalul angajat în serviciul piața agroalimentară va permite accesul în piață efectuarea actului de comerț doar pentru acei producători/comercianți care fac parte din categoria acceptată pe criteriul sediului/domiciliului și care, cumulativ, respectă toate condițiile impuse de autoritățile abilitate pentru asemenea tip de comerț, printre care: acoperirea produselor oferite spre comercializare cu folie; asigurarea distanței de cel puțin 2,5 metri între comerciați; purtarea, de către comercianți și prepușii acestora a echipamentului minim de protecție (mască, mănuși).

         De asemenea, accesul în piață al cumpărătorilor se va face pe la intrarea principală (între clădirea fostei braserii și cea a băncii) iar ieșirea pe la punctual secundar de acces (cel din dreptul accesului la remiza PSI), cu limitarea accesului cumpărătorilor în momentele de aglomerație astfel încât să se asigure păstrarea distanței de minim un metru între cumpărători, atât la punctele de acces și ieșire cât și la tarabe; la accesul în piață se va urmări ca toți cumpărătorii să utilizeze dezinfectant pentru mâini, sens în care va fi pus la dispoziție de către primărie un recipient adecvat.

           4. Începând cu data publicării prezentei, se interzice, pe durata stării de urgență, accesul pe drumurile publice din orașul Ocna Mureș a oricărui tip de vehicul/atelaj cu tracțiune animală.

           5. În aplicarea prevederilor art. 8 din  Ordonanța Militară nr.2/21.03.2020 privitor la persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, pentru întocmirea bazei de date și dispunerea măsurilor necesare, în completarea acțiunilor proprii de identificare, se alocă numărul de telefon 0371 120427 la care pot fi sesizate cazuri de persoane care se încadrează în categoria definită de articolul în cauză;

          6. Se suspendă, pe durata stării de urgență, desfășurarea activităților comerciale – comerțul ambulant pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al UAT Orașul Ocna Mureș – inclusiv activitatea comercială desfășurată în locația de pe strada Vasile Lupu, cunoscută ca ”piața de lemne”;

          7. Pe durata stării de urgență se suspendă activitatea destinată publicului în parcurile publice, locurile de agreement și bazele sportive de pe teritoriul orașului Ocna Mureș;

          8. În aplicarea prevederilor cuprinse la art. 3 alin.(1) coroborat cu art.4 și art. 5 care reglementează restricții de circulație a persoanelor în afara locuinței/gospodăriei coroborat cu îndrumarea subsecretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – dl. Raed Arafat ca recomandările de limitare a circulației să fie tratate ca obligație, personalul autorităților abilitate va verifica, pe lângă existența motivației care a generat deplasarea persoanei în afara locuinței-gospodăriei, și repectarea de către persoanele în cauză, a măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID 19.

            9. Măsura de suspendare a comercializării produselor industriale organizată săptămânal în ziua de vineri, aprobată prin art. I, pct. 2 din Hotărârea nr. 1/11.03.2020 a Comitetului local pentru situații de urgență se prelungește pe toată durata menținerii stării de urgență.

           În urma şedinţei CLSU, a discuţiilor şi propunerilor membrilor CLSU, în calitate de  preşedinte propun spre aprobare Hotărârea nr. 3/24.03.2020 în forma anexata prezentului proces verbal.

Ocna Mureş, 24.03.2020

      PREȘEDINTE CLSU,                                           MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

               SILVIU  VINȚELER

Citește mai departe