Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Comunicat din partea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Ocna Mureș

Publicat

- 3.731 vizualizări

Tinand cont de situatia creata la nivel european cu privire la cresterea semnificativa a numarului de persoane infectate cu Coronavirus Covid-19, in contextul epidemiologic actual, vazand si hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată precum și instituirea ”stării de urgență” pe întreg teritoriul țării decretată de către Președintele României, a fost convocat, in sedinta extraordinara Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ocna Mureș pentru data de azi, 16.03.2020 orele 12,oo  pentru analizarea situatiei și stabilirea de măsuri în continuare.

                       Se constata starea potential generatoare de situatii de urgenta, determinata de factorul de risc epidemiologic actual in contextul in care cetateni romani care au domiciliul pe teritoriul UAT Ocna Mureș se reîntorc în localitate din zonele afectate de Coronavirusul Covid-19, care ar putea aduce atingere vietii si sanatatii populatiei orasului. Fata de acestea președintele CLSU Ocna Mureș, dl. Primar Silviu Vințeler, propune adoptarea urmatoarelor masuri :

                   – depistarea situațiilor care necesită punerea in aplicare a Ordinului MS 313/26.02.2020 pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situatia de urgenta de sanatate publica internationala, determinate de infectarea cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarea efectelor epidemiei;

                    – mentinerea legaturii cu DSP Alba in ceea ce priveste urmarirea si supravegherea persoanelor autoizolate la domiciliu;

                    – limitarea și monitorizarea permanentă a accesului în Primăria orașului Ocna Mureș, prin intermediul Poliției Locale Ocna Mureș, sens în care:

  • pe avizierul din afara incintei se va publica un anunț care să conțină numerele de telefon ale tuturor șefilor de structuri din primărie pentru ca cetățenii să-i poată contacta telefonic și să stabilească de comun acord dacă accesul în instituție este absolut necesar;
  • se va amplasa un anunț pentru informare că termenul de acordare a bonificației de 10 % pentru plata integral a impozitele și taxele locale datorate bugetului orașului Ocna Mureș, stabilit inițial pentru date de 31 martie 2020, se prelungește până la data de 30 iunie 2020 în condițiile în care se va publica norma legală în acest sens;

                   – achiziționarea de materiale necesare pentru angajații primariei care desfășoară relații cu publicul cât, pentru cei din serviciile Poliția Locală, SPAS, ITL și alte persoane implicate (costume de protecție/combinezoane, măști, mănuși, dezinfectanți pentru mâini, pentru spații interioare și exterioare , etc.);

                  – amplasarea de recipienți cu dezinfectanți atât la intrarea în instituție cât și pe holurile principale de acces la birouri;

                  – majorarea plafonului de consum de carburant pentru autoturismul care deservește serviciul Poliția Locală, de la 50 litri lunar la 200 litri lunar, cu posibilitatea depășirii a acestui plafon în cazuri justificate și cu solicitarea prealabilă a șefului structurii în cauză; deplasarea în teren a asistentelor medicale comunitare se va asigura, de regulă, cu autoturismul aflat în folosința Poliției locale Ocna Mureș.

                  – alocarea, din bugetul orașului Ocna Mureș, a sumelor necesare gestionării situației generate de COVID-19 pentru capitolul ”situații de urgență”, sume din care să fie achitate sau decontate, după caz, materialele necesare, inclusiv  sumele necesare suportării contravalorii alimentelor, în limita valorii de 12 lei/zi/persoană pentru cei aflați în autoizolare precum și a sumelor necesare achiziției de medicamente pentru aceste persoane;

                  – suspendarea, până la data de 15 aprilie 2020, cu posibilitate de prelungire a perioadei, a activităților desfășurate la Clubul Sportiv Ocna Mureș și la căminele culturale, inclusiv închirierea acestor cămine indiferent de eveniment ;

                  – să se ia act de încetarea valabilității protocolului de colaborare încheiat între Serviciul Public Poliția Locală din subordinea Consiliului local Ocna Mureș și Poliția orașului Ocna Mureș ;

                     În urma şedinţei CLSU, a discuţiilor şi propunerilor membrilor CLSU, în calitate de  preşedinte propun spre aprobare Hotărârea nr. 2/16.03.2020 în forma anexata prezentului proces verbal.

Ocna Mureş, 16.03.2020

      PREȘEDINTE CLSU,                                           MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

           SILVIU  VINȚELER

Citește mai departe