Suntem şi pe:
Clinica Sante

Evenimente

”FII STAR ÎN ORAȘUL TĂU”, Ediția I

Publicat

- 931 vizualizări

Festivalul, organizat la inițiativa prof. Ilea Camelia Victoria, se desfășoară la nivel local și are ca obiectiv selecția şi promovarea tinerelor talente în domeniul interpretării vocale, promovarea actului artistic de calitate, stimularea spiritului de competiţie, a comunicării și a fair play-ului între participanţi.

FESTIVALUL CONCURS ”FII STAR ÎN ORAȘUL TĂU” va avea loc VINERI, 08 NOIEMBRIE 2019 , de la ora 15  în Sala de Spectacole a Casei de Cultură ”Ion Sîngerean” din Ocna Mureș.

ARGUMENT:

Muzica este unul dintre cele mai puternice mijloace de expresie. Prin ea se pot transmite toate sentimentele umane, de la veselie pana la depresie. Tot prin muzică se pot induce omului variate simțiri, diferite trăiri. Consider că muzica are un rol deosebit de important în existența umană, constituind un factor în evoluția individuală.

În primul rand, muzica joacă un rol de primă importanță în educația comportamentului cetățenilor , așa cum arăta marele filosof Platon în “Statul”. Așadar, acesta afirma că atunci când “modurile muzicii se schimbă, legile de bază ale statului se schimbă odată cu ele”, punând în relație muzica cu intregul mecanism de funcționare specific cetătii. Astfel, muzica poate defini o națiune.

În al doilea rând, muzica poate schimba un om prin stilul adoptat de acesta. De exemplu, dintr-un timid și un inadaptat social, omul poate deveni un răzvrătit ,fapt pus pe seama genului muzical ascultat.

În al treilea rand, muzica poate constitui o modalitate de evadare din cotidian, prin operele create cu scopul de a relaxa, de a destinde. Astfel, prin muzică putem accede la liniște și pace lăuntrică.

În concluzie, muzica reprezintă un pilon important în existenta umană, prin capacitatea de a influenta și de a induce omului diferite sentimente și emotii.

OBIECTIVELE:

– Incurajarea activităților sociale prin muzica ale copiilor și tinerilor;

 – Promovarea și cultivarea simțului muzical;

– Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale copiilor;

– Dezvoltarea capacitatii de a comunica prin intermediul artei;

– Stimularea interesului şi motivaţiei pentru practicarea muzicii;

GRUP ȚINTĂ:

*Direct: copii

*Indirect: adulti din comunitate ( părinți, bunici, cadre didactice)

         CATEGORII DE VÂRSTĂ:

Categoria I: clasele I-IV ( învățământ primar)

Categoria II: clasele V-VIII ( învățământ gimnazial)

        RESURSE UMANE:

-Învățători, profesori, părinți

RESURSE MATERIALE:

-Microfon, boxe, stick, cd

EVALUARE:

-Diseminarea evenimentului în presa locală

-fotografii

-înregistrări audio-video

-articol cu privire la buna desfășurare a evenimentului

CONDIŢII DE PARTICIPARE

La concurs pot participa copiii din învățământul primar și gimnazial cu calități vocale vizibile și remarcate de către un cadru didactic sau de către un om de cultură și specialitate. În cadrul concursului, concurenții vor interpreta o piesă muzicală la alegere, adecvată vârstei și potrivită ambitusului fiecăruia. De asemenea, în cadrul concursului pot participa și soliști intrumentiști, grupuri vocale sau grupuri instrumentale.

Pentru interpretarea vocală a unei piese este necesar ca fiecare concurent să își achiziționeze materialul audio pe stick sau cd, să aibă negativ la piesa respectivă și să nu depașească 4 minute. Rugăm fiecare participant să se prezinte la Casa de Cultură înainte cu 45 de minute de începere a concursului pentru a face probă de sunet și pentru a da materialul muzical.

Atragem atenția tuturor participanților ca fiecare să aibă o piesă de rezervă în cazul în care există probleme technice!

OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR – (părinți si copii):

      – Să respecte regulamentul festivalului.

     – Să se prezinte cu 60 de minute înainte de ora intrării în concurs stabilită de către organizatori.

     –  Să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia.

      –  În cazul deteriorării bunurilor din sala de spectacol, părintele (tutorele) își asumă întreaga răspundere pentru a despăgubi proprietarul sălii de pagubele produse.

      –  Să păstreze liniștea în timp ce evoluează concurenții .

        Orice abatere de la obligaţiile enumerate, poate duce automat la eliminarea din concurs.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:

– Să asigure toate condițiile pentru buna desfășurare a festivalului.

– Să publice ora de intrare a participanților.

– Să asigure premiile, sala de spectacol, sonorizare, instrument, lumini.

– Să asigure juriu .

– Să asigure corectitudinea centralizării voturilor pentru clasamentele finale.

– Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând participanţii în timp util.

JURIUL :

*Juriul concursului este compus din personalități ale culturii . Activitatea juriului va fi coordonată de un Președinte desemnat de organizatori.

 *Notarea concurenților se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special.

*DECIZIILE  juriului din concurs sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.

             *Părinții și profesorii pot solicita notele și părerile membrilor juriului despre concurentul/concurenții pe care îl/îi însoțesc.

PREMIILE  FESTIVALULUI CONCURS :

MARELE  TROFEU  „FII STAR ÎN ORAȘUL TĂU” , DIPLOMĂ  ȘI RECITAL ÎN CADRUL EDIȚIEI A II-A A FESTIVALULUI.

TROFEE DE EXCELENȚĂ PENTRU FIECARE SECȚIUNE

PREMII I, II, III PENTRU FIECARE GRUPĂ/SECȚIUNE

TROFEE OFERITE DE MEMBRII JURIULUI

PREMIU PENTRU CEL MAI TÂNĂR CONCURENT

PREMII DE EXCELENȚĂ PENTRU PROFESORII COORDONATORI

ALTE PREMII

Toți concurenții vor fi premiați cu diplome și trofee.

           Premiile pot fi dublate sau triplate în funcție de numărul și valoarea concurenților !

Înscrierile se fac până în data de 06 Noiembrie 2019

CONTACT:

Informaţii suplimentare la numerele de telefon:

0755.371.084- prof. Ilea Camelia Victoria

0730.962.624- dir. Stoica Liana

 

Citește mai departe