Suntem şi pe:
Clinica Sante

Ocnamureseni

Ilie Morovan – Inginer chimist, manager

Publicat

- 1.298 vizualizări

S-a născut la 7 Noiembrie 1932 în satul Deleni, judeţul Cluj, într-o familie de ţărani mijlocaşi, oameni gospodari şi cu credinţă în Dumnezeu. A trecut în nefiinţă la 9 Septembrie 2013, fiind înmormântat în cimitirul din Ocna Mureş.

            A urmat şcoala primară în satul natal apoi gimnaziul şi Şcoala de Chimie în Turda, unde s-a remarcat ca un elev sârguincios, fapt pentru care a fost preţuit de dascălii săi, profesoara Leonte prevăzându-i un viitor strălucit. A urmat Facultatea de Chimie la Politehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi, unde, datorită perseverenţei şi însuşirii unor vaste cunoştinţe, s-a numărat printre elitele studenţimii de la această universitate.

După terminarea facultăţii a fost repartizat ca inginer la Combinatul de Produse Sodice din Ocna Mureş, unde şi-a desăvârşit personalitatea de coordonator al activităţii de producţie şi de specialist în domeniul chimiei anoganice. A lucrat succesiv la aproape toate secţiile uzinei, fiind promovat în funcţiile de inginer şef apoi director comercial. În anul 1985, când Combinatul se confrunta cu o seamă de dificultăţi, a fost numit Director General, funcţie pe care a îndeplinit-o cu responsabilitate, competenţă şi cu notabile realizări, până în anul pensionării, 1995.

            Sub conducerea sa, specialiştii ocnamureşeni au participat şi au contribuit esenţial la costruirea şi punerea în funcţiune a Uzinei de sodă EL-MEX din Egipt. Pentru activitatea depusă la realizarea acestui obiectiv economic, autorităţile egiptene i-au oferit o seamă de decoraţii şi distincţii, propunându-i cu insistenţă să rămână pe acele meleaguri, oferindu-i totodată o substanţială remuneraţie. În pofida acestei generoase alternative, inginerul Ilie Morovan a preferat să se întoarcă acasă, spre a-şi  împlini destinul de chimist la Ocna Mureş, în urbea pentru a cărei propăşire nu şi-a precupeţit niciodată resursele sufleteşti şi energia profesională.

            Pentru meritele sale de excepţie, directorul Morovan a fost decorat cu Ordinul Muncii clasa a II-a. În anul 1985, sub conducerea directorului Ilie Morovan, Combinatul a primit drapelul şi diploma de „Unitate evidenţiată pe ramura chimie”. În perioada în care a ocupat funcţia de director general, produsele sodice de la uzina ocnamureşeană au beneficiat de o piaţă de desfacere uriaşă, exportându-se în peste 40 de ţări de pe toate continentele lumii – fapt fără precedent în istoria fabricii. În acelaşi interval de timp, începând cu anul 1986, combinatul din Ocna Mureş producea aproape jumătate din soda fabricată în ţară, devenind un redutabil bastion al chimiei româneşti.

            Om de mare corectitudine şi remarcabil spirit organizator, inginerul Ilie Morovan a rămas în memoria colectivă ca fiind cel mai eficient director al uzinei ocnamureşene din ultimele decenii ale secolului trecut. Urmaşii săi la pupitrul de comandă al acestei fabrici nu au reuşit să păstreze performanţele dobândite, declanşând declinul progresiv al intreprinderii, închiderea şi apoi începerea procesului de dezafectare a acestui obiectiv economic.

            Ioan Huszár consemnează: „Când vorbim de inegalabilul director Ilie Morovan, ne vine în minte fermitatea sa, alăturată unui ton afectiv plăcut… Nu şi-a negat niciodată obârşia ţărănească, ba dimpotrivă. Era mândru că părinţii i-au dat o educaţie sănătoasă, în care erau incluse respectul faţă de semeni, cumsecădenia şi lipsa de vanitate… Pornind de la principiul corectitudinii, nu suporta făţărnicia, incompetenţa, lenea şi fuga de răspundere. Era capabil să mustre cu severitate, dar îi trecea imediat şi nu putea ţine supărare pe nimeni…

Moştenirea spirituală şi tehnică pe care a lăsat-o societăţii este exemplul lui de onestitate, pricepere, pasiune şi de lider incontestabil…”

 

                                                                        Nicolae Adrian Dobra şi Ioan Huszár

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *