Suntem şi pe:
Clinica Sante

Ocnamureseni

MOGA Gh. IULIU – Cercetător ştiinţific, profesor universitar asociat

Publicat

- 552 vizualizări

S-a născut la 1 Mai 1928 în Ocna Mureş. A parcurs şcoala primară şi gimnaziul în oraşul natal, apoi liceul la Blaj și Cluj. A absolvit Facultatea de Agronomie din Cluj, în anul 1953.

            Şi-a dedicat întreaga activitate cercetării ştiinţifice în domeniul agrotehnicii plantelor furajere, pe parcursul a 45 de ani şi anume: 12 ani la Staţiunea de Cercetări Agricole Mărculeşti (Călăraşi), în perioada 1954-1966, şi 33 de ani la Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea (Călăraşi),  actualmente Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (INCDA Fundulea), în perioada 1967-1999.

           

A evoluat profesional obţinând pe rând toate gradele atribuite cercetătorilor, până la cel de  cercetător ştiinţific principal gradul I şi şef de laborator. A coordonat astfel programul de cercetare “Cultura plantelor furajere“ pe un parcurs de peste 25 de ani.

            A obţinut titlul ştiinţific de doctor în agronomie în anul 1968, cu teza intitulată : „Contribuții la stabilirea agrotehnicii plantelor furajere în condițiile pedoclimatice ale câmpiei Bărăganului de Sud” sub îndrumarea profesorului Irimie Staicu, la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” din Bucureşti, (actualmente Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – USAMV). În 1970 a beneficiat de o bursă FAO de 7 luni în Franţa, la Institut National de Recherche Académique.

În 1975 a obţinut titlul ştiinţific superior, de doctor docent în ştiinţe, la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” din Bucureşti. În 1990 a devenit conducător de doctorat iar în 1999 profesor universitar asociat  la USAMV. Astfel, a contribuit la formarea de noi specialişti, în domeniul tehnologiei de cultură a plantelor furajere.

Obiectivele urmărite pe parcursul activităţii sale de cercetare pot fi grupate astfel:

– cercetări cu caracter de aprofundare, pentru cunoaşterea mai intimă a biologiei leguminoaselor şi gramineelor perene şi pentru desluşirea unor aspecte insuficient elucidate în literatura de specialitate;

– cercetări cu caracter de sinteză, tratând două sau mai multe măsuri tehnologice;

– studiul efectului îngrăşămintelor chimice şi organice asupra producţiei şi calităţii furajelor şi asupra însuşirilor fizico-chimice ale solului;

– măsuri fitotehnice în cazul culturilor furajere successive;

– aspecte ale tehnologiilor de producerea seminţei la leguminoasele şi gramineele perene.

Prin cercetările efectuate, profesorul Iuliu Gh. Moga a adus contribuţii originale importante în cunoaşterea următoarelor teme:

– potenţialul de rezistenţă la ger al plantelor tinere de leguminoase şi graminee perene în cazul însămânţării la începutul toamnei: aceste rezultate au constituit baza teoretică a tehnologiilor intensive de cultură a leguminoaselor şi gramineelor perene;

– fenomenul de proliferare a lăstarilor la lucernă şi trifoi roşu pentru sămânţă, care a constituit  baza teoretică a tehnologiei de cultură a lucernei şi trifoiului roşu pentru sănânţă;

– legitatea ce stă la baza fenomenului de producere a azotului pe cale simbiotică la leguminoasele perene, fapt ce a condus la elaborarea unor formule de calcul;

– stabilirea a numeroase relaţii ce stau la baza diverselor verigi tehnologice.

            A elaborat şi îmbunătăţit periodic 19 tehnologii de cultură cu un grad ridicat de originalitate, diferenţiate pe zone ecologice.

            Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 136 lucrări ştiinţifice (din care 9 în străinătate),17 lucrări de sinteză (din care la 9 a fost autor principal), 126  lucrări de popularizare şi broşuri. Dintre acestea se amintesc câteva titluri de lucrări ştiinţifice reprezentative:

– Quelques rezultates expérimentaux concernant la culture des plantes fourragères dans des conditions d’irrigation en Roumanie, Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych (Polonia 1970),

– Efficient utilisation of temperature at Winter crops – corn from ensiling sequence in the irrigated areas of the Danuble field, NITRA (Cehoslovacia), 1992,

– Root – serial mass relationship and growth control in seed-producing lucerne, Romanian Agronomy Journal, 1992,

şi lucrările monografice:

– Lucerna, Editura Ceres (mai multe capitole), 1973;

– Plante furajere perene, Editura Academiei Române (mai multe capitole), 1983;

– Plante furajere, Editura Ceres, 1996;

– Cultura plantelor furajere pentru sãmânţã, Editura Ceres, 2000;

– Tehnologii moderne de producere a seminţelor la plantele furajere, Editura Ceres2005.

 

            A fost primit membru corespondent (1990) și apoi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” (ASAS).

Pentru rezultatele deosebite obţinute în cercetarea ştiinţifică a primit mai multe distncţii, dintre care cităm:

– „Meritul Ştiinţific”, acordat de Consiliul de Stat (1966),

– „Meritul Agricol” acordat de Consiliul de Stat (1974),

            – Premiul „Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române, pentru lucrarea monografică „Lucerna”, în anul 1975,

            – Nominalizarea „Om al anului 1998”, distincţie acordată de Biographical Institute of North Carolina , SUA,

            – Nominalizarea „Om al anului 1999”, distincţie acordată de International Biographical Centre of Cambridge, Anglia,

            – Ordinul Naţional „Serviciu Credincios” în Grad de Cavaler, prin Decret Prezidenţial, cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea Institutului de Cercetări Agronomice al României (ICAR), în anul 2003.

                Iuliu Moga, deşi a locuit departe de oraşul natal, a fost deosebit de legat de acesta, motiv pentru care s-a reîntors în Ocna-Mureş cât de des a putut.

            Permanent, în activitatea desfăşurată a avut alături soţia, pe Rodica Moga, cercetător la INCDA Fundulea. Nu au avut copii, însă i-a avut foarte aproape pe copiii unui nepot de soră, care i-au fost alături şi care îi cinstesc memoria prin înfiinţarea în anul 2013 a unei organizaţii nonprofit intitulată „ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE – Iuliu MOGA”, asociaţie care îşi propune iniţierea, organizarea, promovarea şi susţinerea unor programe educative, didactice, respectiv burse de merit pentru studenţii din domeniul agricol precum şi susţinerea unor programe medicale legate de tratarea cancerului etc.

             A plecat din această viaţă în care a lucrat cu mare dâruire în domeniul aleas, răpus de boala nemiloasă – cancer, în 03.10.2007.

 

 Mircea Aurel Ciugudean

 

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *