Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

COMUNICAT DE PRESA: Demararea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE„

Publicat

- 121 vizualizări

Comuna Noşlac a semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3905/755DOT/09.08.2023 cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, pentru implementarea proiectului„DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA NOŞLAC, JUDEȚUL ALBA”, prin Programul Național de Redresare și Reziliență\Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie\Componenta 15Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/lnvestiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele şcolare, cod F-PNRR-Dotări-2023-4146.

Obiectivul generalal proiectului constă în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT Noşlac, județul Alba, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiective specifice:

1. Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informaticăși a sălilor de clasă cu echipamente TIC;

2. Îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă, prin achiziționare de mobilier modern și materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximală a potențialului fiecărui copil în funcție de aptitudinile şi interesele fiecăruia. 11 săli de clasă, 1 laborator IT și un laborator de știinte (multidisciplinare) vor fi dotate cu mobilier specific și materiale didactice;

3. Se asigură transformarea digitală a unităților de învățământ vizate de proiect;

4. Dotarea laboratoarelor de științe (multidisciplinare) cu dotări specifice astfel încât să se asigure un act educațional modern și aplicat.

Scopul proiectului constă în modernizarea infrastructurii educaționale ce va aduce beneficii pentru întreg grupului țintă.Astfel, peste 169 de preşcolari din comunaNoşlac vor beneficia de rezultatele obținute prin implementarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 755.701,17 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 635.043,00lei, valoare TVA eligibil aferentă este de 120.658,17lei.

Durata de implementare a proiectului, respectiv 09 august 2023 – 31decembrie 2024.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la nr. tel. 0258 889 101, email: primarianoslac@yahoo.com.

Citește mai departe