Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș angajează economist

Publicat

- 1.728 vizualizări

Baza de Tratament şi Agrement BĂILE SĂRATE Ocna Mureş S.A., cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează concurs înn vederea ocupării următorului post cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, astfel:

-1 post ECONOMIST  pentru Compartimentul: FINANCIAR – CONTABILITATE, în cadrul Bazei de Tratament şi Agrement Băile Sărate Ocna Mures S.A. str.Fabricii, nr. 12, Ocna Mureş.

Concursul se organizează, în data de 05.05.2023, ora 09.00, la sediul din Ocna Mureş, str. Fabricii, nr. 12

  1. Calendarul desfășurarii concursului:

           1. Selecţia dosarelor–în data de 04.05.2023;

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada :28.04.2023-03.05.2023, ora 1600.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, Compartiment resurse umane.

      2.Proba scrisă-va avea loc în data de 05.05.2023-ora 0900 la sediul din Ocna Mureş, str. Fabricii, nr. 12.

          – Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţie pentru care se organizează.

           3.Interviul – va avea loc în aceeași zi, la data de 05.05.2023 ora 1500.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

   a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
   b) capacitatea de analiza şi sinteza;
   c) motivaţia candidatului;
   d) comportamentul în situaţiile de criză;
   e) abilităţi de comunicare;
   f) iniţiativă şi creativitate.

Afișarea rezultatului final : la data  de  05.05.2023 ora 1800, la locaţia  Bazei de Tratament din Ocna Mureş , str. Fabricii, nr.12.

Mai multe detalii în documentul atașat:

Citește mai departe