Suntem şi pe:
Clinica Sante

Stiri din Noslac

Comuna Noșlac și Consiliul Local al comunei Noșlac organizează licitaţie publică pentru închirierea suprafeței de 55.038 mp pășune extravilan, domeniul public al comunei Noșlac

Publicat

- 66 vizualizări

Comuna Noșlac și Consiliul Local al comunei Noșlac organizează licitaţie publică pentru închirierea suprafeței de 55.038 mp pășune extravilan, domeniul public al comunei Noșlac

Denumirea şi sediul proprietarului: UAT Noșlac cu sediul în Noșlac, str. Principală nr. 78, jud. Alba

Procedura aplicată pentru închiriere: licitaţie publică deschisă

Obiectul închirierii: pășune în suprafaţă de 55.038 mp, inscrisa in CF nr.114 Noslac – Livadie, înscris în domeniul public al comunei Noșlac

Durata închirierii: 7 ani

Locul de unde poate fi ridicată şi studiată documentația de închiriere: Primăria Noșlac, str. Principală nr. 78, jud. Alba, compartimentul Achiziții Publice și Urbanism. Costul documentației este de 10 lei.

Data şi locul până la care se primesc ofertele: 26.01.2023, ora  11:00, la Registratura Primariei Noșlac din sat Noșlac, str. Principală nr. 68, jud. Alba.

Data, ora şi locul desfășurării licitaţiei: 31.01.2022 ora 11,00 sediul Primariei Comunei Noșlac din Noșlac, str. Principală nr. 68, jud. Alba

Preţul de pornire al licitaţiei: 450 lei/Ha/an

Dacă bunul – imobil nu se adjudecă la prima rundă de licitaţie, licitaţia se va relua cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.

Persoana de contact: Popa Marius-Daniel, consilier, compartiment Achiziții publice și Urbanism, tel. 0258.889.101/mobil: 0764.614.022

Primar,

Zilahi Florin Claudiu

Citește mai departe