Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Un nou contract semnat, o nouă investiție în orașul Ocna Mureș

Publicat

- 1.850 vizualizări

Astăzi 21.12.2022 a fost semnat, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, contractul de finanțare prin PNRR a proiectului din cererea de finanțare nr. C5-A3.2-70 „Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Ocna Mureș – Lot 1”, respectiv blocurile din str. Colonia Dumbrava nr. 1, 2 și 3.

            Proiectul are o valoare maximă de 762.629,35 euro, 3.754.195,51 lei, finanțat 100% prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

            Urmează ca imediat după începerea noului an să fie demarate procedurile necesare pentru realizarea investiției.

            Proiectul prevede următoarele lucrări:

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Sarpanta), izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm:
Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor acolo unde este cazul
Izolarea termică a planşeului peste subsol acolo unde este cazul, prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Izolareatermică la perețiișitavanelecomune cu apartamentele, înzona de accesîn casa scării cu sistemtermoizolant, cu grosimeastratuluitermoizolant de 10 cm.
Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;
Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice (obligatorie prin Ghidul de finanțare specific)
Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;
Repararea/construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.
Citește mai departe