Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

COMUNICAT DEMARARE PROIECT Nr. M2-AGRI-447 din 21-06-2022

Publicat

- 54 vizualizări

Numele beneficiarului proiectului: UNICEREAL ALBA SRL

Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului de înscriere (Anexa 1 – cererea de finanţare) şi a documentaţiei aferente, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, denumită, în continuare, Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului. Scopul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității curente a întreprinderii UNICEREAL ALBA SRL,  în domeniul agroalimentar.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
  • menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului:  543144.2 lei

Valoarea grantului: 472299.3  lei

Valoarea co-finanțării este de 70844.9 lei.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului/ AIMMAIPE, respectiv 22.06.2022.

Contract de finanțare: Nr. M2-AGRI-447 din 21-06-2022

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala – FEDR-REACT EU prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date contact beneficiar:

UNICEREAL ALBA SRL

Sediul în județ ALBA, localitatea Unirea, Str. Gării, nr. 273

Persoana de contact: BÎCU EREMIE

Tel.: 0722689633

Citește mai departe