Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Comunicat de presă

Publicat

- 154 vizualizări

U.A.T. Ocna Mureș, în calitate de Promotor, implementează proiectul nr. 2019/ 104281 cu titlul ”Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrică pentru consumul propriu al Orașului Ocna Mureș” / ” Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality Own Use”.

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Valoarea totală a grantului aprobat este de 559.100 euro acoperind 85% din costurile totale estimate ale proiectului. Cota de co-finanțare adusă ca și contribuție proprie este de 15%.

Localizarea proiectului este în Comuna Unirea, jud. Alba, str. Colonia peste Mureș nr. 9, pe un teren cu o suprafață de 19.500 mp, din care cca. 6.000 mp efectiv necesari proiectului, teren aflat în proprietatea U.A.T. Ocna Mureș și situat în apropierea punctului de alimentare LEA 20KV deținut de SDEE Transilvania Sud care a avizat amplasamentul.

Realizarea investiției presupune amenjarea terenului și împrejmuirea acestuia, instalarea a 1.584 de panouri fotovoltaice și a celorlalte componente ale sistemului și legarea acestuia la rețea, fiind vorba despre un sistem on grid.

Scopul proiectului este de a reduce costurile cu consumurile energetice și de a asigura alimentarea cu energie obținută din surse sustenabile a sistemului de iluminat public al Orașului Ocna Mureș, a clădirii Primăriei care găzduiește și o serie de servicii publice și a clădirilor Colegiului Tehnologic și Școlii ”Lucian Blaga”.

Principalii indicatori ai proiectului sunt o producție anuală de energie electrică de 630 MWh, o reducere a emisiilor de CO2 estimată la 441 tone/an și un nou loc de muncă creat.

În stadiul actual de implementare s-a lansat procedura de achiziție publică pentru echipamente, montaj și lucrări adiacente:

– procedura de achiziție – licitație deschisă

– denumire achiziție: FURNIZAREA ȘI INSTALAREA UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC CU PUTEREA DE 500KW PENTRU PRIMĂRIA OCNA MUREȘ ȘI RACORDARE CEF OCNA MUREȘ LA RED

– număr anunț de participare – CN1036154

– valoare estimată – 2884516,85 RON

– Finanțarea proiectului este asigurată din EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021, “Energy Programme in Romania”, Prioritatea Energy Efficiency. Finanțarea nerambursabilă reprezintă 85%, iar cota de cofinanțare din bugetul local este de 15%

– Durata contractului – 5 luni

– Documentele achiziției publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet și gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO/S), în baza de date TED (Tenders Electronic Daily) link  2021/S 209-546505.

Citește mai departe