Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Toți elevii din orașul Ocna Mureș merg de joi, 27 mai 2021, la școală

Publicat

- 818 vizualizări

Având în vedere că incidența infectărilor cu noul coronavirus a scăzut de două zile la Ocna Mureș sub 1 la mia de locuitori, astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a modificat scenariul de funcționare a unităților de învățământ: Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Ocna Mureş, Liceul Tehnologic Ocna Mureş și Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş din galben, în verde. 

Așadar toți elevii se pot întoarce fizic în bănci de mâine, joi 27 mai 2021.

HOTĂRÂREA nr. 160 din 26.05.2021

privind modificarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ Şcoala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” Cenade, Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu” Unirea, Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Ocna Mureş, Liceul Tehnologic Ocna Mureş şi Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş

Văzând situația epidemiologică din analiza indicatorului ratei de incidență a cazurilor de COVID–19 din ultimele 14 zile, la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr. 5961/26.05.2021 pentru 26.05.2021;

Luând în dezbatere solicitările de modificare a scenariilor de funcţionare pentru Şcoala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” Cenade, Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu” Unirea, Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Ocna Mureş, Liceul Tehnologic Ocna Mureş şi Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş, avizate și înaintate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Inspectoratul Școlar Județean Alba prin adresa nr. 2897/26.05.2021, precum și avizate de către Direcția de Sănătate Publică Alba;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 531/10.05.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Ordinului comun ME/MS nr. 3805/703/2021, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 26.05.2021,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Având în vedere că incidenţa cumulată la 14 zile la nivelul oraşului Ocna Mureş este de 0,93/1000 de locuitori, la nivelul comunei Cenade este de 0,99/1000 de locuitori şi la nivelul comunei Unirea este de 0,82/1000 de locuitori, la data de 26.05.2021, se aprobă modificarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ Şcoala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” Cenade, Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu” Unirea, Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Ocna Mureş, Liceul Tehnologic Ocna Mureş şi Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş, județul Alba, din scenariul galben în scenariul verde, începând cu data de 27.05.2021.

Art 2. Hotărârea de aprobare a modificării scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ Şcoala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” Cenade, Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu” Unirea, Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Ocna Mureş, Liceul Tehnologic Ocna Mureş şi Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş, se transmite la Inspectoratul Școlar Județean Alba pentru a fi comunicată unităților de învățământ, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, U.A.T.–urilor Cenade, Ocna Mureş şi Unirea.

Totodată, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba.

De asemenea, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.
Alba Iulia, 26.05.2021

PREȘEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

Nicolae ALBU

Prefectul Județului Alba

Citește mai departe