Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Comunicat de presă lansare proiect

Publicat

- 552 vizualizări

U.A.T. Ocna Mureș, în calitate de Promotor, anunță faptul că proiectul nr. 2019/ 104281 cu titlul ”Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrică pentru consumul propriu al Orașului Ocna Mureș” / ” Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality Own Use” se află în implementare.


Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România„.


Valoarea totală a grantului aprobat este de 559.100 euro acoperind 85% din costurile totale estimate ale proiectului. Cota de co-finanțare adusă ca și contribuție proprie este de 15%.


Localizarea proiectului este în Comuna Unirea, jud. Alba, str. Colonia peste Mureș nr. 9, pe un teren cu o suprafață de 19.500 mp, din care cca. 6.000 mp efectiv necesari proiectului, teren aflat în proprietatea U.A.T. Ocna Mureș și situat în apropierea punctului de alimentare LEA 20KV deținut de SDEE Transilvania Sud care a avizat amplasamentul.


Realizarea investiției presupune amenjarea terenului și împrejmuirea acestuia, instalarea a 1.584 de panouri fotovoltaice și a celorlalte componente ale sistemului și legarea acestuia la rețea, fiind vorba despre un sistem on grid.


Scopul proiectului este de a reduce costurile cu consumurile energetice și de a asigura alimentarea cu energie obținută din surse sustenabile a sistemului de iluminat public al Orașului Ocna Mureș, a clădirii Primăriei care găzduiește și o serie de servicii publice și a clădirilor Colegiului Tehnologic și Școlii ”Lucian Blaga”.


Principalii indicatori ai proiectului sunt o producție anuală de energie electrică de 630 MWh, o reducere a emisiilor de CO2 estimată la 441 tone/an și un nou loc de muncă creat.


În stadiul actual de implementare se recepționează proiectul tehnic și este așteptată emiterea acordului tehnic de racordare, urmând să se procedeze la derularea procedurii de achiziție publică pentru echipamente, montaj și lucrări adiacente.


Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”

Citește mai departe