Suntem şi pe:

Articolele zilei

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Publicat

- 651 vizualizări

Steagul Romaniei

1 Decembrie, Ziua Naţionalã a României, este ziua când toţi românii trãitori in graniţele ţãrii sau pe meridianele lumii privesc cu ochii sufletului şi al cugetului spre capitala de sufletului şi al cugetului spre capitala de suflet a românilor Alba Iulia.

In urmã cu 91 de ani Marea Adunare Naţionalã de la Alba Iulia a decretat unirea pe vecie a Transilvaniei,Banatului,Crişanei şi a Maramureşului cu România act mãreţ şi glorios care a dus la fãurirea statului naţional unitar român, visul de aur al tuturor românilor. Istoria a rãsplãtit astfel îndelungata bãtãlie a strãmoşilor noştri pentru dreptate, unitate şi libertate care timp de aproape 18 secole au rãbdat sã fie traşi pe roatã şi au rezistat eroic, cu îndârjire fãrã seamãn, in faţa tuturor agresiunilor şi împilãrilor pentru a-şi pãstrã fiinţa etnicã româneascã in vatra Daciei Strãbune.

Suntem mândri şi recunoscãtori celor ce ne au premers,fãurind cu braţele şi cu spiritul Marea Unire. Capitala de suflet a românilor, Alba Iulia reprezintã sanctuarul sfânt al românilor, unde s-a fãurit statul naţional unitar român. Aici s-a împlinit visul lui Mihai Viteazul,visul tuturor patrioţilor şi al celor care s-au jertfit pentru unitatea şi libertatea poporului. Alba Iulia este sinonimã cu Unirea.Inseamnã pentru toţi românii cutezanţã,aspiraţie,mândrie patrioticã, un lanţ neîntrerupt de fapte şi jertfe petrecute sub semnul aceluiaşi ideal nobil: libertatea şi unitatea naţionalã.

Ziua de 1 Decembrie şi înfãptuirea Marii Uniri a devenit un reper şi un far cãlãuzitor pentru românii de pretutindeni.

„Fraţi români,locul cel mai istoric al neamului vã aşteaptã cu braţele deschise, veniţi dar sã-l atingeţi cu pasul vostru, ca sã simţiţi fiorul ce l-a mişcat odatã pe marele voied cu nume de arhanghel, pe martirii Horea, Cloşca şi Crişan, pe Craiul Munţilor- Avram Iancu şi pe toţi cei care au început şi lucrat la realizarea visului de veacuri, pe care noi cei de azi îl vedem ca pe rãsãritul cel mai strãlucit al celei mai senine zile a neamului românesc” se aratã in apelul Comitetului Organizatoric al Adunãrii Naţionale Constituante a Naţiunii Unite din Transilvania.

Publicitate

– LA MULŢI ANI ROMÂNI DE PRETUTINDENI!

Vã ureazã Asociaţia „Raza Speranţei din Ardeal”

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *