Suntem şi pe:
Clinica Sante

Stiri din Noslac

GAL „Pe Mures şi pe Târnave” anunţă lansarea Sesiunii 14 pe 2014

Publicat

- 1.720 vizualizări

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:

411.3     Modernizarea exploatatiilor agricole,

411.12 Instalarea tanarului fermier

 

conform prioritaților descrise în strategia GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”

 

Data publicării

18.12.2014     

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte

14/ 2014

Data lansării apelului de selecție

18.12.2014

Data limită de depunere a proiectelor

Sesiunea este deschisă în perioada  18.12.2014 – 05.01.2015.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestor măsuri este:  05.01.2015 ora 16:00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele

Depunerea proiectelor pentru măsurile lansate se va face la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”, din comuna Noșlac, str. Principală nr. 78,  judeţul Alba, în intervalul orar 09:00 – 16:00 in fiecare zi lucratoare.

Fondul disponibil

Fondurile disponibile pentru fiecare masura in aceasta sesiune:

Masura 411.3 –      38.810 euro 

Masura 411.12 –  80.000 euro

 

Valoarea maxima a finantarii ce poate fi acordată unui proiect:

Masura 411.3 –      38.810 euro 

Masura 411.12 –      40.000 euro

 

Documente necesare

Documentele justificative necesare se gasesc pe  site-ul www.gal-mt.ro la rubrica ”masuri”. De asemenea vă rugăm să consultanți si site-ul AFIR, www.apdrp.ro    pentru a consulta ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru masurile similare din PNDR cât și anexele aferente acestor ghiduri,

Pentru Masura 411.3 –    Masura 121 din PNDR, versiunea 11

Pentru masura 411.12 – Masura 112 din PNDR

Se mentin toate conditiile, prevederile si informatiile care au facut obiectul ultimului apel de selectie pe masurile 411.3, 411.12, inclusiv punctajele pentru criteriile de selectie si alocarea financiara fiind astfel respectat principiul transparentei.

 

Cerinte de conformitate si eligibilitate

Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.Solicitantul finanțarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferent măsurilor  din PNDR (www.apdrp.ro)cât și cele din fișele masurilor  (www.gal-mt.ro).

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 411.12, sunt:

  • persoana fizica;
  • persoana fizica înregistrata si autorizata
  •  individual si independent, ca persoana fizica autorizata; – întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale; asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 411.3 sunt:  Persoana fizică, Persoana fizica autorizată ,  Intreprinderi individuale , Intreprinderi familiale,  Societate în nume colectiv – SNC,  Societate în comandită simplă – SCS , Societate pe acţiuni,  Societate în comandită pe acţiuni – SCA ,  Societate cu răspundere limitată – SRL , Societate comercială cu capital privat ,  Societate agricolă,  Societate cooperativă,  Cooperativă agricolă

Atentie!: Solicitantul finantarii este obligat sa depuna o declaratie prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR catre beneficiar.Modelul declaratiei solicitate este disponibil pe site-ul gal: www.gal-mt.ro,sectiunea ”sesiuni proiecte”.

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 euro.

Componenta Comitetului de Selectie

Comitetul de selecție al proiectelor este format din 7 membri, 2 reprezentanti al sectorului public, 5 reprezentanti ai sectorului privat provenind 1 din mediul urban si 6 din mediul rural.

Modalitatea de desfasurare a selectiei

Procedura de selecţie  este afişată pe site-ul www.gal-mt.ro şi la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

Anuntarea rezultatelor

Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

GAL ”Pe Mureș și pe Târnave” va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.gal-mt.ro  pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.

Date de contact si informatii

www.gal-mt.ro, email: galpemures@yahoo.com, tel. 0258 889121

Persoane de contact:  Vilcea Viorica 0722.682365,  Trif Iulian  0769.268.907

 

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *