Suntem şi pe:
Clinica Sante

Ocnamureseni

Melania Iacob – Profesoară de liceu

Publicat

- 2.293 vizualizări

S-a născut la 6 Ianuarie 1929 în comuna Teiuş din judeţul Alba, cu numele de familie Truţa. A urmat şcoala primară în Teiuş şi apoi Gimnaziul Comercial din Ocna Mureş. În 1945 intră prin examen de admitere la Liceul Comercial din Cluj şi la terminarea acestuia, în 1949, este repartizată la Intreprinderea Comercială “Clujul”. În 1950, reuşeşte la examenul de admitere de la facultatea de Chimie a Universităţii Victor Babeş din Cluj, la cursurile serale. În 1954 susţine Examenul de Stat şi obţine diploma Facultăţii de Chimie – Secţia Pedagogie. Este repartizată ca profesor de chimie la Şcoala Medie Mixtă (Liceul) din Ocna Mureş.

Am avut onoarea să-i fiu elev din acel an la liceu şi, deşi chimia nu era materia mea preferată, a trebuit să o învăţ la fel de bine ca pe alte discipline, spre a mă menţine între cei mai buni elevi ai clasei şi pentru a nu-i face de ruşine pe părinţii mei. Lecţiile de chimie cu Doamna profesoară Iacob Melania erau de nivel ridicat dar uşor de înţeles şi de reţinut. Dânsa s-a străduit să ne facă să îndrăgim chimia şi, în bună măsură a reuşit. Ne-am însuşit limbajul chimiei şi fenomenele chimice. Am reţinut structura şi  proprietăţile substanţelor apoi utilitatea lor în practică. Ne-am întâlnit pentru prima dată cu reacţiile chimice, beneficiind de primele materiale didactice aduse de profesoara noastră.

Prin clasa a zecea (1956/57) am reuşit să înţeleg şi să reţin întreg tabelul lui Mendeleev, coloană cu coloană (inclusiv lista lantanidelor). Astfel, în primul an de facultate la Electrotehnica din Timişoara, am luat o notă de zece (extrem de rară) la examenul ultra-dificil de chimie, punând pe tablă, fără pregătire în bancă, tabelul cu pricina şi lantanidele, uimind profesoara şi colegii (dovedind că proveneam dintr-un oraş al chimiei !).

În anii ce au urmat, doamna profesoară Iacob a reuşit să organizeze un laborator de chimie, pe care l-a dotat cu ustensile şi materiale. A organizat un Cerc de Chimie pregătind elevii participanţi la olimpiadele de chimie până la faza natională. S-a dedicat şi pregătirii a numeroşi elevi pentru admitere la facultăţi de chimie, obţinând rezultate foarte bune. Mulţi din elevii pregătiţi  de dânsa, din ambele licee ale oraşului, au reuşit să urmeze astfel studii superioare de chimie.

În cadrul comisiei metodice din liceu, al cercurilor pedagogice şi al Casei Corpului Didactic din Alba Iulia, a ţinut numeroase lecţii deschise şi referate. A făcut parte din numeroase comisii de examen de maturitate şi bacalaureat din mai multe oraşe ale judeţului Cluj şi chiar din comisia de examen de admitere de la Institutul Medico-Farmaceutic Cluj. A participat la numeroase cursuri de perfecţionare, studiind în permanenţă, şi a obţinut astfel toate gradele didactice.

Ca diriginte al multor clase de elevi s-a preocupat de formarea unor colective unite şi responsabile, îndrumând elevii spre seriozitate şi perseverenţă în muncă, spre conduită ireproşabilă în şcoală şi în societate. A fost îndrăgită de elevi şi a devenit un profesor model care nu putea să lipsească la întâlnirile de peste ani ale absolvenţilor, conducând cu astfel de prilejuri lecţiile festive şi bucurându-se de succesele acestora.

În 1977 a preluat postul de profesor de chimie la Liceul Industrial de Chimie din Ocna Mureş, pregătind şi acolo zece promoţii de elevi, dintre care mulţi au urmat studii superioare de profil. S-a pensionat în 1986, după ce a asigurat pregătirea în chimie a peste 30 de promoţii de elevi. Dar a fost mereu împreună cu elevii săi la sărbătorile şi revederile de la liceele în care a activat. Longevitatea sa, pe care i-o dorim extinsă astfel încât să bată recordul oraşului nostru drag, a făcut ca la întâlnirile de 50, 60 de ani să fie singura profesoară în viaţă care să ne amintească anii de liceu şi să ne facă să ne simţim încă tineri.

Atiutudinea Domniei Sale faţă de învăţământ a fost exemplară. Afirma „ a fi dascăl nu este o meserie ci o misiune – aceea de a forma oameni buni ”. Prin acestă poziţie Dânsa şi-a adus o contribuţie importantă la „revărsarea debordantă” de cariere reuşite ale tinerilor din Ocna Mureş, cu care ne mândrim fără rezerve.

 

 Prof. Mircea Aurel Ciugudean pentru cartea „Biografii din Ocna Mureş” Vol.2

(Folosind date din cartea aniversară a Liceului Industrial de Chimie, realizată de prof. Maria Rasa şi prof. Ion Vinţeler)

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *