Suntem şi pe:

Articolele zilei

Lăcaşurile de cult din Ocna Mureş ar putea primi 60.000 lei

Publicat

- 357 vizualizări

 

Vineri, 28 iunie 2013 de la ora 16:00, consilierii locali se reunesc în şedinţă ordinară cu 16 puncte pe ordinea de zi. Printre acestea se află aprobarea lucrărilor de reparaţii la clădirea policlinicii oraşului, a lucrărilor de modernizare a casei de cultură "Ion Sângerean". Tot din ordinea de zi aflăm că Primăria Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze un autoturism nou pentru Poliţia Locală prin programul "Rabla" şi că intenţionează să demareze un proiect numit "Studiu de prefezabilitate pentru construire Bază de tratament în oraşul Ocna Mureş" care este un prim pas în transformarea oraşului în viitor într-un centru balnear.

Punctul 7 al ordinii de zi prevede aprobarea repartizarii unor sume de bani ( în total 60.000 lei) din bugetul local lăcaşurilor de cult după cum urmează:

10.000 lei – Parohia Ordodoxă Uioara de Sus, pentru finalizarea lucrărilor de pictură (preot Botoş)
10.000 lei – Parohia Ordodoxă nr. 1, Ocna Mureş pentru pentru efectuarea lucrărilor de pictură (preot Vasile)
10.000 lei – Parohia Ordodoxă nr. 3, Ocna Mureş pentru pentru efectuarea lucrărilor de pictură (preot Marcu)
5.000 lei – Parohia Greco Catolică Ocna Mureş pentru pentru lucrări de modernizare la clădire bisericii (preot Biriş)
2.500 lei – Parohia Ordodoxă nr. 2, Ocna Mureş pentru pentru lucrări de reparaţii (preot Curşeu)
2.500 lei – Parohia Ordodoxă nr. 4, Ocna Mureş pentru pentru lucrări de consolidare la clădirea bisericii
2.500 lei – Parohia Reformată Ocna Mureş, pentru pentru lucrări de reparaţii (preot Bartha)
2.500 lei – Parohia Ordodoxă Uioara de Jos, pentru lucrări reparaţii la tencuiala exterioară a bisericii
2.500 lei – Parohia Ordodoxă Uioara de Jos II, pentru lucrări de construcţii şi amenajări interioare şi exterioare
2.500 lei – Parohia Ordodoxă Cisteiul de Mureş,  pentru lucrări de construcţii la clădirea bisericii
2.500 lei – Parohia Ordodoxă Micoşlaca, pentru lucrări reparaţii la acoperiş
2.500 lei – Parohia Ordodoxă Războieni, pentru pentru lucrări de reparaţii (preot Beregoi)
2.500 lei – Parohia Penticostală "Maranata" Ocna Mureş, pentru lucrări de construcţii la clădirea bisericii
2.500 lei – Asociaţia "Bunul Samaritean" Ocna Mureş, pentru lucrări de construcţii la clădirea bisericii

Probabil pe viitor se vor putea aloca astfel de sume şi unor probleme din oraş. Să ne amintim numai de starea jalnică a parcului oraşului, a locurilor de joacă şi alea făcute de olandezi. Să nu mai spunem că activităţile sportive merg din inerţie (a se vedea cazul domnului antrenor Radu Coroiu care are rezultate excepţionale cu echipa de folbal juniori CS Ocna Mureş dar care susţine activitatea mai mult din banii proprii şi din mici şi infime sponsorizări). Nu ar strica acum peste vară o dezinsecţie şi o deratizare serioasă, cel puţin prin Ocna Mureş trăiesc nişte ţânţari "mutanţi" care cauzează copiilor din oraş infecţii locale în urma pişcăturilor. Sperăm ca pe viitor administraţia locală să ia în considerare şi astfel de probleme. Nu de alta dar administraţia trecută a alocat în 18 luni 85.000 lei lăcaşurilor de cult în timp ce actuala administraţie ar aloca 100.000 lei în doar 12 luni.

Deci bani sunt. Dar şi probleme.

Iată şi ordinea de zi:

    1.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, înscris în CF 71563 Ocna Mureş, cu identificator cadastral 71563 – curţi, construcţii cu suprafaţa de 258 mp, conform documentaţiei de parcelare.
    2.Proiect de hotărâre privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, care vor fi înaintate Prefectului judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art. 36, punctele 2-5 din legea nr. 18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată.
    3.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei întocmire „Studiu de fezabilitate pentru construire Bază de tratament în oraşul Ocna Mureş” – cod CPV 79314000 – 8 studiu fezabilitate prin procedura „achiziţie directă”, criteriul atribuire fiind „preţul del mai scăzut”.
    4.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei „Dirigenţie de şantier – Modernizare piaţa oraşului Ocna Mureş” – Cod CPV 71520000 – 9 prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”.
    5.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită (comodat) de la Asociaţia ASMEEA pentru imobilele înscrise mai jos în cărţile funciare.
    6.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei „Lucrări de reparare şi amenajare clădire Policlinică – cod CPV 45453000 – 7 prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”.
    7.Proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume de bani de la cap 67..02.06.59.11 „Susţinerea cultelor” către unităţi de cult.
  8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea documentaţiei Proiect nr. 122/2013 „Modernizare piaţa agroalimentară oraş Ocna Mureş, judeţul Alba”, întocmit de SC Muro Instal SRL aprobat prin HCLOM nr, 106/13.06.2013 conform anexei.
    9.Proiect de hotărâre privind modificarea traseului drumului public de interes local clasificat ca drum comunal – DC 248, conform anexei; exprimarea acordului de transfer a drumului public de interes local clasificat ca drum comunal DC 248, din domeniul public al UAT oraşul Ocna Mureş în domeniul public al judeţului Alba.
    10.Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei scrisori de intenţie către lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL din Cluj-Napoca în vederea cumpărării activului Bloc de nefamilişti şi teren aferent aflat în proprietatea SC GHCL UPSOM România SA.
    11.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situate în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga nr. 23.
    12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de licitaţie (inclusiv caietul de sarcini) pentru concesionarea prin licitaţie publică, a unui teren situat în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba, conform HCLOM nr. 91 din 30.05.2013.
    13.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Ocna Mureş la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul Rabla 2013”, în vederea achiziţionării unui autoturism nou prin acest program pentru parcul propriu al instituţiei.
    14.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării unui teren proprietate privată a oraşului Ocna Mureş în vederea concesionării unei parcele.
   15.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între oraşul Ocna Mureş şi APA CTTA SA Alba în vederea realizării în comun a lucrării de interes public local – execuţie branşamente de apă în localităţile Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca.
    16.Probleme curente.

Citește mai departe
Publicitate
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *