Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

O bilă neagră pentru Primăria Ocna Mureş

Publicat

- 370 vizualizări

Primaria Ocna Mures

 

     Există o vorbă din bătrăni : "Cine nu munceşte, nu greşeste". Ne-au confirmat-o cei din cadrul primăriei Ocna Mureş zilele acestea. În ultima şedinţă de consiliu  printre altele, a fost votat si adoptat un Regulament de acreditare a ziariştilor la Primăria Ocna Mureş. Însă în regulament se stipulează anumite condiţii de acreditare care nu îsi au locul într-un astfel de regulament, condiţii care au dus la un scandal mediatic pe acestă temă, mai multe site-uri şi ziarişti au luat atitudine faţă de acest regulament. În cele din urmă au fost sesizaţi cei de la Active Watch – Agenția de Monitorizare a Presei care au trimis o scrisoare deschisă către domnul primar Vinţeler Silviu:

Către Primăria orașului Ocna Mureș
În atenția d-lui primar Silviu Vințeler

Stimate domnule primar,

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei, în calitatea sa de organizație a cărei misiune este consolidarea accesului la informatii, a libertatii presei si a libertatii de exprimare, a luat act cu îngrijorare de noul

Regulament privind acreditarea ziariștilor la primăria orașului Ocna Mureș.

Considerăm că o serie de prevederi ale acestuia exced cadrului legislativ definit de legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public și au drept scop împiedicarea activității jurnaliștilor și a accesului acestora în perimetrul primăriei.

Astfel:
– Unele documente prevăzute de Art. 4 sunt solicitate în mod abuziv, fără nicio justificare și nu sunt prevăzute de legea 544/2001 sau de normele de aplicare ale acesteia, încălcând art. 18 (1) al legii 544/2001 (“Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare în masa.”).

CV-ul jurnalistului este total irelevant, Primăria nu este în măsură să aleagă jurnaliștii acreditați, având doar obligația de a răspunde solicitărilor de acreditare venite din partea jurnaliștilor sau instituțiilor media. De asemenea, adeverința de salariat este solicitată fără nici un temei practic sau legal. Raporturile de muncă între jurnalist și instituția media pot fi reglementate și prin alt tip de contracte (contracte de drepturi de autor). De asemenea, documentele solicitate conform art 4. exclud jurnaliștii liber profesioniști din rândul celor care au dreptul la a beneficia de acreditare pe lângă Primărie.

– Art.7. solicită ziariștilor acreditați să adere la normele deontologice din domeniu, cu referire la cele ale Clubului Român de Presă. Legea 544/2001 nu menționează nicăieri obligația alinierii la vreo normă deontologica, iar art. 28 din  Normele de aplicare a legii 544/2001 menționează explicit că “Dispoziţiile speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr.544/2001,  se referă în mod explicit la obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice şi nu reglementează în nici un fel activitatea mass media.” În plus, în România profesia jurnalistică nu este reglementată decât în spațiul audiovizual, prin legea audiovizualului codul de reglementare în audiovizual. Nicio primărie sau altă autoritate publică nu au dreptul de a reglementa profesia jurnalistică. Este abuziv și absurd ca un Regulament de acreditare aparținând unei instituții publice să intervină acolo unde nu există reglementări specifice și să condiționeze obținerea acreditării de asumarea unor norme deontologice. Aceste norme deontologice sunt rezultatul unui proces de autoreglementare, iar asumarea lor este strict opțiunea jurnaliștilor sau a redacțiilor. Ar fi o premieră ca niște norme de autoreglementare să devină obligatorii printr-un astfel de regulament de acreditare

– Art. 12. Este în totală contradicție cu art. 18.3 din legea 544/2001, cu art 29. alin f) din Normele de aplicare ale legii 544/2001, dar și cu Art. 1 al prezentului Regulament care  prevăd explicit că “Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile exprimate în presa de respectivul ziarist, în conditiile si in limitele legii.” (18.3 din legea 544/2001). Exprimarea unor opinii nu este supusă niciunor sancțiuni legale, iar retragerea acreditării dintr-un asemenea motiv este echivalentul unui act de cenzură, jurnalistul fiind sancționat pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare.

Ținând cont de cele expuse mai sus, vă rugăm să faceți demersurile necesare astfel încât Regulamentul de acreditare să respecte litera și spiritul legii 544/2001.

Vă mulțumim.

Mircea Toma
Președinte
Asociația Agenția de Monitorizare a Presei

"Nu am dorit nici o secundă să îngrădim accesul la informaţii în Primăria oraşului Ocna Mureş. Orice document public solicitat conform legii 544/2001 de către orice persoană fizică sau juridică a fost prezentat fără nici o restricţie în termenii legii respective. Transparenţa şi comunicarea cu persoanele interesate va fi promovată în continuare astfel încât sâ nu limiteze accesul la informaţie a celor interesaţi. " ne-a declarat domnul primar Vinţeler Silviu

     Aceeaşi agenţie mi-a luat şi mie apărarea în iunie 2012 cănd am fost ameninţat printr-un comunicat  al Biroului de presă USL că pot ajunge în instanţă dacă voi scrie despre o anumită persoana publică. Mai mult eram somat să scot materialele existente până atunci despre respectiva persoană. Aceste cereri abuzive au iscat şi atunci un scandal mediatic.

     Istoria se repetă şi în acest caz din păcate. Părerea mea e că nu era nevoie de acest regulament. Ce concluzii putem trage din tot acest scandal? Că în Ocna Mureş în ultimii 20 de ani presa nu prea a întrebat "de sănătate" pe acolo şi acum cănd se doreşte a se încropi o relaţie între presă şi administraţia locală ies scântei cel mai probabil din lipsa de experienţă în aşa ceva. Ce urmează? Probabil acest regulament va fi reglementat sau chiar anulat. Vreau să reamintesc cititorilor că a fost prima hotărâre de consiliu a noii administraţii care a avut şi voturi contra. Regulamentul a fost adoptat cu 15 voturi pentru şi 2 contra. Au votat favorabil atăt cei din PDL căt şi USL sau PP-DD.

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *