Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Primăria Ocna Mureș: înlesniri la plată a creanțelor accesorii datorate bugetului local al orașului Ocna Mureș de către persoanele fizice și persoanele juridice

Publicat

- 442 vizualizări

În luna iulie, mai exact pe 27.07.2023, a fost adoptată hotărârea de consiliu local al orașului Ocna Mureș nr. 152 privind acordarea de înlesniri la plată a creanțelor accesorii datorate bugetului local al Orașului Ocna Mureș de către persoanele fizice și persoanele juridice, în următoarele condiții:

a) achitarea integrală, prin orice modalitate prevăzută de lege, începând cu 01.08.2023 până  la data de 15.12.2023, inclusiv, a tuturor obligațiilor fiscale și/sau nefiscale principale restante, administrate de organul fiscal local al Orașului Ocna Mureș;

b) achitarea integrală, prin orice modalitate prevăzută de lege, începând cu 01.08.2023 până la data de 15.12.2023, inclusiv, a tuturor sumelor ce reprezintă amenzi de orice fel, administrate de organul fiscal local al Orașului Ocna Mureș.

c) debitorii să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită şi în cazul în care pentru perioadele în care nu s-au depus aceste declarații, obligațiile fiscale au fost stabilite din oficiu, de către organul fiscal local al Orașului Ocna Mureș.

d) debitorii depun cererea de acordare a înlesnirilor la plată până la data de 15.12.2023, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

         În categoria creanțelor fiscale și nefiscale  accesorii (majorări/penalități de întârziere) pentru care se aprobă scutirea sunt cuprinse:

a) majorările / penalitățile de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale și/sau nefiscale ce se fac venit la bugetul local al orașului Ocna Mureș calculate până la data plății integrale a obligațiilor principale restante;

b) majorările / penalitățile de întârziere stabilite prin acte de inspecție fiscală încheiate de către inspectorii fiscali sau orice alte organe de control, pentru obligațiile fiscale ce se fac venit la bugetului local al Orașului Ocna Mureș, calculate până la data plății integrale a obligațiilor principale restante;

c) majorările / penalitățile de întârziere stabilite prin sentințe judecătorești, pentru obligațiile fiscale și/sau nefiscale ce se fac venit la bugetului local al Orașului Ocna Mureș, calculate până la data plății integrale a obligațiilor principale restante.

Citește mai departe